Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

gulru.kirecci

Pafta Öneriyor #10

Pafta Suggests #10

Pafta Öneriyor #9

Pafta Suggests #9

Çoğunluğu Öldürmek

Killing The Rest

Fikir Devrimi: Yenilik

The Revolution of Ideas: Innovation

Arzunun Portresi

The Portrait of Desire

Başıbozuk Ruhlar

Irregular Personalities