Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Bu Ay Pafta'da:
PaftaSuggests

Pafta Öneriyor #9

Pafta Suggests #9

Bir Fotoğraf Karesinden Vivian Maier

Vivian Maier Through a Frame

Filtre

Filter

COVID-19 “Ev” Dediğimiz Alanı Nasıl Değiştirecek?

How COVID-19 will change what we call “HOME”?

Pafta Suggests #8

Pafta Suggests

Çoğunluğu Öldürmek

Killing The Rest

How To: Reduce Your Carbon Footprint

Nasıl: Karbon Ayak İzinizi Azaltabilirsiniz

Mekân’a Bir Çift Göz

Couple of Eyes to the Place

Bir Sanatçı Bir Materyal

One Artist One Material

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: Neden Bilkent Üniversitesi?

Interior Architecture and Environmental Design: Why Bilkent University?

Varoluşun Sorumluluğu

The Responsibility of Existence

Fikir Devrimi: Yenilik

The Revolution of Ideas: Innovation

Pafta Suggests #7

Pafta Suggests