Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

DidemAkcakus

Boşluklara Dair

About the Gaps

Şehirler ve Anlamları

Cities and Their Meanings