Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


ŞebnemSezgin

Dört Köşeli Üçgen

The Four-Cornered Triangle

Mekân’a Bir Çift Göz

Couple of Eyes to the Place