Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


sanat

Bir Fotoğraf Karesinden Vivian Maier

Vivian Maier Through a Frame

Çoğunluğu Öldürmek

Killing The Rest

Mekân’a Bir Çift Göz

Couple of Eyes to the Place

Fikir Devrimi: Yenilik

The Revolution of Ideas: Innovation

Pafta Suggests #7

Pafta Suggests

Arzunun Portresi

The Portrait of Desire

Boşluklara Dair

About the Gaps

Pafta Suggests #6

Pafta Suggests #6

Kısıtlamalar Sanatsal Yaratıcılığı Artırabilir Mi?

Can Constraints Increase Design Creativity?

Mimiklerin Sanatı: Pandomim

The Art Of Mimics: Pantomime

Başıbozuk Ruhlar

Irregular Personalities

Her Font Kendi Hikayesinde Başroldür

Every Font Is The Lead in Their Own Story

Pafta Öneriyor #4

Pafta Suggests #4