Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


müze

Tellerden Çıkan Yanılsama

The Illusion That Arises From The Wires

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

The Erimtan Archaeology and Arts Museum

Odunpazarı Modern Museum

Odunpazarı Modern Müzesi