Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


movie

Pafta Öneriyor #4

Pafta Suggests #4

PaftaÖneriyor #1

PaftaSuggests #1

Sahte Olamayacak Kadar Orijinal Misin?

Are You Too Original To Be Fake?