Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


Maya

Tellerden Çıkan Yanılsama

The Illusion That Arises From The Wires

Kristian Wren Frederickson

3D Visualization and VFX