Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


main campus

Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process