Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


kütüphane

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library