Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


interior design

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library

İç Mimarlar İçin Farklı Bir Bakış Açısı / Different Perspective for Interior Architects

IAED 426-Leisure Practices and Spaces | Yacht Design