Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


ilham

Bir Fotoğraf Karesinden Vivian Maier

Vivian Maier Through a Frame

Filtre

Filter

Varoluşun Sorumluluğu

The Responsibility of Existence

Fikir Devrimi: Yenilik

The Revolution of Ideas: Innovation

Arzunun Portresi

The Portrait of Desire

Kaybetmenin Kül Rengi Karanlığında Mutlu Olanlar

Happiness in the Ashy Darkness

Boşluklara Dair

About the Gaps

Işıklı Bir Müzik Kutusudur Dünya

The World is a Lighted Music Box

Karenden Çık

Get Out of Your Square

Mimaride Anlamsal Zıtlık: Fondazione Prada

Semantic Contrast in Architecture: Fondazione Prada

Başıbozuk Ruhlar

Irregular Personalities

Mimaride De Stijl 101: Schröder Evi

De Stijl In Architecture 101: Schröder House

Yeşil Okul

Green School