Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


icon of failure

Mimarlar Sanatçı mı? Are Architects Artists?

Mimarlar ve Sanatçılar/ Architects and Artists