Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


graphic design

Bauhaus Akımı Günümüzün Tasarım Algısını Nasıl Değiştirdi

How Did the Bauhaus School Change the Understanding of Design

Bauhaus Okulu Günümüzün Tasarım Algısını Nasıl Etkiledi

How Did the Bauhaus School Change the Understanding of Design

21. Yüzyılda Grafik Tasarım

Graphic Design in the 21st Century

Reklamcılık, Medya ve Grafik Tasarım

Advertisement, Media and Graphic Design