Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


Görkay düzgün

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library

Erkut Şahinbaş

Erkut Şahinbaş Mimarlık Atölyesi Kurucularından Mimar Erkut Şahinbaş'ın Öğrencilik Yılları