Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


film

Pafta Öneriyor #4

Pafta Suggests #4

PaftaÖneriyor #1

PaftaSuggests #1

Architecture in Media

Medyada Mimarlık

Sahte Olamayacak Kadar Orijinal Misin?

Are You Too Original To Be Fake?