Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


ece sel

Oteller

Hotels

Sanat Galerileri

Art Galleries

Dönemlerin Renkleri – Colors of Centuries

Tarihlerin Renkli Değişimi - The Colorful Change of Histories

Tiyatrolar

Theatres

Sevilen Filmlerin Setleri

Gerçekliğine Şaşırdığımız Film Setleri

Sanat ve Matematik

Güzellik algısındaki sayılar