Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


creativty and constraints

Bir Sanatçı Bir Materyal

One Artist One Material

Kısıtlamalar Sanatsal Yaratıcılığı Artırabilir Mi?

Can Constraints Increase Design Creativity?