Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


Constraints

Kısıtlamalar Sanatsal Yaratıcılığı Artırabilir Mi?

Can Constraints Increase Design Creativity?