Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


bilkent

Sanatın Tuzu

Salt of Art

Reklamcılık, Medya ve Grafik Tasarım

Advertisement, Media and Graphic Design

Sahte Olamayacak Kadar Orijinal Misin?

Are You Too Original To Be Fake?

Merdivenler

Stairs

Fütürizm 101: La Citta Nuova (Yeni Şehir)

Futurism 101: La Citta Nuova

Sen hiç yalnız kalmadın

You were never really alone

İç Mimarlık: Meslek Uygulaması

Interior Architecture: Professional Practice

Bilkent Sanat Festivali

Bilkent Art Festival

Cesaretini Göster

Bare to Dare

Hüseyin Bütüner

Bütüner Mimarlık Kurucularından Mimar Hüseyin Bütüner'in Öğrencilik Yılları

Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process

Annemin Evi

My Mother's House