Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


bilkent üniversitesi

Sahte Olamayacak Kadar Orijinal Misin?

Are You Too Original To Be Fake?

Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library