Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


basic

Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process

Temel Tasarım Süreci

Basic Design Process