Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


art

Adults vs Animation

Yetişkinlere karşı Animasyon

Tellerden Çıkan Yanılsama

The Illusion That Arises From The Wires

Bir Sanatçı Bir Materyal

One Artist One Material

Pafta Suggests #7

Pafta Suggests

Bauhaus Akımı Günümüzün Tasarım Algısını Nasıl Değiştirdi

How Did the Bauhaus School Change the Understanding of Design

Sanat Kadar Ses

The Sound Of Art