Smart Home Technology

How much do we need them?

| Ekim 2018


We have a massive collection of smart objects that have become integrated into daily life in the twenty first century. There are many smartphones, smart watches, smart televisions, and smart speakers. These are relatively small – and usually portable – devices, but what if this technology could be used on something way bigger? As you’ve probably guessed from the title, we’re going to be talking about Smart Home Technology. 

Yirmi birinci yüzyılda gündelik hayata entegre olmuş büyük bir ‘akıllı nesneler’ koleksiyonu mevcut. Birçok akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve akıllı hoparlörler var. Bunlar nispeten küçük ve genellikle taşınabilir cihazlardır, ancak bu teknoloji çok daha büyük bir objenin üstünde kullanılırsa neler olur? Muhtemelen başlıktan tahmin ettiğiniz gibi, Akıllı Ev Teknolojisi olur.

So why do we need smart houses? Have we become so lazy that we feel the need for assistance in the most basic tasks that keep our homes going, or can smart homes be used for much smarter purposes? Yes, I thought that was kinda funny. 

Peki neden akıllı evlere ihtiyacımız var? O kadar mı tembelleştik de evimizi ayakta tutan en temel görevlerde bile yardım ihtiyacını hissediyoruz, yoksa akıllı evler çok daha akıllı amaçlar için kullanılabilir mi? Evet, bunun komik olduğunu düşündüm.

We’ve asked a lot of questions above, so let’s get to the answers shall we? 

Yukarıdaki birçok soruyu sorduk, o zaman cevaplara geçelim mi?

According to the IoT (Internet of Things) Agenda, smart homes are houses that use “internet-connected devices to enable the remote monitoring and management of appliances and systems.” These systems consist of lighting, heating, air conditioning, and many more.  Although operating such appliances don’t sound too difficult, I’m sure many people – especially those who don’t change the channel because the remote is too far away – would love the idea of controlling their homes from an app on their phones.

IoT (Nesnelerin İnterneti) gündemine göre, akıllı evler “cihazların ve sistemlerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlamak için internet bağlantılı cihazları kullanan evlerdir.” Bu sistemler, aydınlatma, ısıtma, klima ve daha birçok teknolojik eşyadan oluşur. Bu tür cihazların kullanılması çok zor olmasa da, eminim ki birçok insan – özellikle de uzaktan kumanda çok uzak olduğu için kanalı değiştirmeyenler – telefonlarındaki bir uygulamadan evlerini kontrol etme fikrini seveceklerdir.

A communications technology called the X10 was released in 1975, resulting in the possibility of smart homes being laid in concrete. However,  this technology was not reliable as it could only communicate in one way, and also had the risk of losing and failing to transmit signals. X10 was developed and a two-way version was introduced at a higher price. Although X10 is a widely used communications protocol even today, many companies are working to develop the smart home systems.

X10 adı verilen bir iletişim teknolojisi 1975’te piyasaya sürüldü ve bu da akıllı evlerin betona yerleştirilme olasılığını doğurdu. Fakat bu teknoloji sadece bir şekilde iletişim kurabildiği için ve aynı zamanda sinyalleri iletme ve kaybetme riski taşıdığı için hiçbir zaman güvenilir olmadı. İlerleyen yıllarda X10 geliştirildi ve iki yönlü iletişim kurabilen bir versiyon daha yüksek bir fiyatta sunuldu. X10 bugün bile yaygın olarak kullanılan bir iletişim protokolü olmasına rağmen, birçok şirket akıllı ev sistemlerini kendi isimlerini altında geliştirmek için çalışıyorlar ve X10u kullanmıyorlar.

A combination of both electric wiring and wireless signals was introduced by a company called Insteon in 2005, and the market has been quickly developing ever since. In 2018, there are many big names in the game, such as Apple, Amazon, and Google. These companies naturally don’t make home installations but produce portable smart products.

Hem elektrik kabloları hem de kablosuz sinyallerin bir kombinasyonu 2005 yılında Insteon adında bir şirket tarafından tanıtıldı ve bu teknoloji o günden beri hızla gelişti. 2018’de Apple, Amazon ve Google gibi birçok büyük oyuna katıldılar. Bu şirketler doğal olarak ev enstalasyonu yapmazlar, ancak taşınabilir akıllı ürünler üretirler.

We know that smart homes can basically control anything that operates on electricity. A smart TV can operate on voice command or hand gestures, smart lighting can decide on the amount of light required by analyzing the room at any time and provide comfort for the homeowner accordingly, smart thermostats help users to remotely control the temperature in their homes and are able to report about the status of the thermostats – so whenever any repairs or changed are needed, the owner will know almost immediately.

Akıllı evlerin temel olarak elektrikle çalışan her şeyi kontrol edebileceğini biliyoruz. Akıllı bir televizyon sesli komut veya el hareketleriyle çalışabilir. Akıllı aydınlatma, odayı istediği zaman analiz ederek gerekli olan ışık miktarına karar verebilir ve buna göre ev sahibi için rahatlık sağlayabilir. Akıllı termostatlar, kullanıcıların evlerinde sıcaklığı uzaktan kontrol etmelerine yardımcı olur. Termostatlar kendi durumları hakkında bilgi verebilirler ve böylece herhangi bir tamir veya değişiklik gerektiğinde, ev sahibi sorundan anında haberdar olacaktır.

There are many other smart technologies such as locks, security cameras, kitchen appliances, and even pet care to dispense snacks for your little friends at home.

Kilitler, güvenlik kameraları, mutfak aletleri ve hatta evinizdeki küçük arkadaşlarınız için aperatifler dağıtabilen aletler gibi birçok başka akıllı teknoloji var.

As stated above, the question of whether smart homes are necessary or not still remains. Home automation can be very helpful to users with busy minds who might not remember whether they left the stove on before leaving their house – they can simply check it on their phones. It can also be very useful to elderly folk who may require assistance with tasks that the young find easy.

Yukarıda belirtildiği gibi, akıllı evlerin gerekli olup olmadığı sorusu hala somut bir cevap alamamıştır. Ev otomasyonu, evden çıkmadan önce sobayı açık bıraktığını veya bırakmadığını hatırlayamayan kafası çok dolu olan kullanıcılara çok yardımcı olabilir – kısaca telefonlarına bakıp emin olabilirler. Gençlerin kolay bulduğu görevlerle ilgili yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için de bu teknolojiler çok yararlı olabilir.

There don’t seem to be many cons of having a smart home aside from the fact that not everyone is able to get along with technology and understand it so easily, and of the unforgettable feeling of the impending doom that will take hold if your smart house turns against you as a crazy robot and tries to enslave you. Okay not many people have this fear but if you’ve ever watched I, Robot as a child, or have ever been on the Internet, I’m sure you can agree that such a thought will always linger at the back of your mind.

Akıllı bir evin sahibi olmanın pek çok eksisi yok gibi gözüküyor. Sadece teknolojiden çok anlamayan insanlar kullanımında zorlanabilir, ve tabii evinin delirip seni bir köle olarak ele geçirmesinin korkusuda asla zihnini terk etmez. Tamam belki çoğu insanın böyle bir korkusu yoktur, ama eğer küçükken I, Robot izlediysen veya on dakikanı internette geçirdiysen, bu düşüncenin çok ürkütücü olduğunu anlayabilirsin. 

The fact remains that smart home technology is still a fast growing market, and we will see many developments in the years to come. Although this technology can be very beneficial and relaxing, I do not see it as a necessity, but rather as a landmark in the change into the era where technology will be much more than simply a part in our daily lives.

Gerçek şu ki, akıllı ev teknolojisi hala hızlı büyüyen bir iş ve önümüzdeki yıllarda birçok gelişmeyi göreceğiz. Bu teknoloji çok yararlı ve rahatlatıcı olsa da, bunu bir zorunluluk olarak görmüyorum, aksine teknolojinin günlük hayatımızdaki bir parçası olmaktan çıkıp çok daha fazla yer kapladığı bir döneme geçiş noktası olarak görüyorum.

Reference links:

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/smart-home-or-building

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?