Printing is the new building

Yeni İnşaat Biçimi: Baskı

| Şubat 2019


If you haven’t heard of 3D printing by now, I’m going to have to assume that this is your first time on the internet. If my assumption is correct, I have no choice but to give you an explanation as to what 3D printing is.

Şimdiye kadar 3D baskıyı duymadıysanız bunun interneti ilk defa kullanıyor olmanızdan dolayı olduğunu varsaymam gerekecek. Eğer bu varsayımım doğruysa size 3D baskının ne olduğu konusunda bir açıklama yapmaktan başka çarem kalmıyor.

3D printing is the process of delivering information from a digital file to a machine that will produce the solid and three-dimensional outcome (3Dprinting, 2019). Although 3D printing is not entirely new, since the first printer was made in the mid-1980s, its popularity has increased exponentially in the past few years (Hoffman, 2018).

3D baskı dijital bir dosyadan sağlam ve üç boyutlu bir sonuç üretecek olan makineye bilgi aktarma işlemidir (3D printing, 2019). 3D baskı tamamen yeni olmasa da ilk yazıcı 1980’lerin ortalarında yapıldığından, popülaritesi son birkaç yılda katlanarak artmıştır (Hoffman, 2018).

(3DPrint.com)

So how does the process work? It all starts with your computer or device that can support an application for digital design. A three-dimensional model is either made from scratch, by using 3D modeling software, or scanned with a 3D scanner, which transports physical information from the object into your device. If you’ve ever had any experience with CAD or BIM software, it’s safe to say that you’ve most likely seen or made a 3D model yourself. However, the digital model that you have made cannot be directly sent to the printer. Your model will have to be ‘sliced’ in order to make it printable (3Dprinting, 2019).

Peki, bu süreç nasıl ilerliyor? Her şey dijital tasarım için bir uygulamayı destekleyebilecek bilgisayarınızla başlar. Üç boyutlu bir model ya 3D modelleme yazılımı kullanılarak sıfırdan tasarlanır ya da nesneden fiziksel bilgileri cihazınıza taşıyan bir 3D tarayıcısı ile taranır. Eğer CAD veya BIM yazılımıyla ilgili herhangi bir deneyiminiz varsa muhtemelen bir 3D model gördüğünüzü veya kendinizin bunu ürettiği söylenebilir ancak yaptığınız dijital model doğrudan yazıcıya gönderilemez. Modelinizin yazdırılabilir olması için dilimlenmiş olması gerekir (3Dprinting, 2019).

(Cura)

Slicing, in architectural terms, is basically taking many consecutive horizontal sections of the designed model. In non-architectural terms, it’s literally like analyzing a well stacked burger’s layer.  Certain slicing software is used in order to complete this process, and the information is sent to your 3D printer. Some printers are able to do the slicing themselves, but the slicing software is a must if the printer has no such abilities.

Dilimleme mimari açıdan temel olarak tasarlanan modelin ardışık yatay bölümlerini almak demektir. Mimari olmayan terimlerle, dilimleme tam anlamıyla istiflenmiş bir hamburgerin katmanlarını analiz etmek gibi düşünülebilir. Bu işlemi tamamlamak için belirli dilimleme yazılımı kullanılır ve bilgiler 3D yazıcınıza gönderilir. Bazı yazıcılar dilimlemeyi kendileri yapabilir ancak eğer yazıcının böyle bir yeteneği yoksa dilimleme yazılımı kullanmak bir zorunluluktur.

Once the model has been sliced and sent to the printer, the machine will print the file layer by layer, and your model will be ready to go in no time.

Model dilimlenip yazıcıya gönderildikten sonra makine dosyayı katman katman basacaktır ve çok kısa bir zaman içinde modeliniz kullanıma hazır olacaktır. 

I have bored you enough with the history and process of this wonderful device, and the time has now come to discuss the uses of the 3D printer.

Sizleri bu harika cihazın tarihçesi ve süreci konusunda yeterince bilgilendirdim ve şimdi 3D yazıcının kullanımlarını konuşmanın zamanı geldi.

Its use has become very common in the medical field. Prosthetics with intricate designs are being made and mass-produced with very little room for errors. It is also quite common in paleontology where fossils are reconstructed, or archaeology where ancient artifacts are replicated. This device has also been very useful to architects who get to save the time that would be given to making their scaled models. 3D printing the models also provides a much more professional and cleaner product to present to the architect’s clients (3Dprinting, 2019).

Bu yazıcının kullanımı tıp alanında çok yaygınlaştı. Karmaşık tasarımlara sahip protezler bu baskı ile yapılmakta ve bu sayede hatalar en aza indirilerek seri üretilmektedir. Ayrıca fosillerin yeniden inşa edildiği paleontolojide ya da eski eserlerin çoğaltıldığı arkeolojide oldukça yaygındır. Bu cihaz aynı zamanda ölçeklendirilmiş modeller yapmak için harcanacak zamandan tasarruf eden mimarlar için de çok yararlı olmuştur. 3D baskı modelleri de mimarların müşterilerine sunacağı profesyonel ve temiz bir ürün olarak sunulmaktadır (3Dprinting, 2019).

(Clinical Services Journal)

These professions have found this printer to make their work more efficient, yet the device still has much more to offer. For a long time, the printers rested in rooms or on shelves where they tirelessly printed model after model, and were left in the dark when the day’s work was done. No more. The 3D printer has been liberated, and has moved out into the open, continuing its work under blue skies.

Bu meslekler yazıcıyı işlerini daha verimli hale getirmek için bulmuş ancak cihazın daha insanlara sunacağı çok şey var. Yazıcılar uzun süre boyunca odalarda veya raflarda bırakılıyorlardı ve yorulmadan model üstüne model basıyorlardı. Iş bittiğinde de aynı odada karanlıkta kalıyorlardı. Artık bu duruma bir son bulundu. 3D yazıcı karanlıktan kurtarıldı ve mavi gökyüzün altında çalışmalarına devam etmek için açıklığa taşındı.

(Apis Cor’s Printer)

What would a printer be doing outside you ask? Printing houses of course. Naturally, these are not the same type of printers who still sit in stationery shops, printing models, doing the humble work of the first generation. These new printers are massive, and have the ability to print concrete, sand, and fibers. The use of 3D printing in construction will ease the risky conditions that labourer’s work in. It will also cut production time, meaning that more work will be done within the same working period.

Bir yazıcı dışarıda ne yapıyor olabilir mi dediniz? Elbette ki ev basıyor. Tabii bunlar sabit kırtasiyelerde, baskı modellerinde, ilk neslin alçakgönüllü çalışmalarını sürdüren aynı tipteki yazıcılar değil. Bu yeni yazıcılar çok büyük ve beton, kum ve lif basabiliyorlar. İnşaatta 3D baskının kullanılması işçilerin içinde çalıştığı riskli koşulları azaltıyor. Aynı zamanda üretim süresini kısaltıp aynı çalışma sürecinde daha fazla işin yapılacağı anlamına geliyor.

Since its second generation has laid the foundation of building cities, it is inevitable that the 3D printer will do much more in days to come.

İkinci nesil bina şehirlerinin temelini attığından 3D yazıcının gelecek günlerde çok daha fazlasını yapması kaçınılmaz bir gerçek.

 

References/Kaynakça

Hoffman, T. (2018, June 20). 3D Printing: What You Need to Know. Retrieved from PCMAG: https://www.google.co.za/amp/s/www.pcmag.com/article2/0,2817,2394720,00.asp%3famp=1

What is 3D printing? (2019). Retrieved from 3Dprinting: https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?