Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Bu Ay Pafta'da:
Röportaj

ArchQuestioned: Erkut Şahinbaş

Başarılı Mimar Erkut Şahinbaş'ın Gençlik ve Öğrencilik Yıllarıyla İlgili Röportaj

Printing is the new building

Yeni İnşaat Biçimi: Baskı

Minimalist Mimari 101: Barselona Pavyonu

Minimalist Architecture 101: Barcelona Pavilion

Yeni Aktörler Sahada

Base 2018

Şubat Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri

February - Art and Culture Activities

Algıda Evrimleşen Mitoloji

Ever-Evolving Mythology Perception

Yok Etmeden Var Olabilen Yapılar

Structures That Exist Without Destroying

Malzemelerin Gelecekteki Kapsamı

The Future Scope of Materials

Odeon’un Yankıları

The Sound of Odeon

Nasıl: Ders Seçimi Yapılır?

How To: Do Course Registration

Nilgün Olguntürk

Questions for Academics

ArchQuestioned: Ali Osman Öztürk

Başarılı Mimar Ali Osman Öztürk'ün Gençlik ve Öğrencilik Yıllarıyla İlgili Röportaj

This is Not an Essay About Golden Ratio

How many numbers are there between 0 and 1?

Mimarlık & İç Mimarlık Karşılaştırması: Alışveriş Merkezleri

Mimari ve İç Mimari Bakış Açısı İle Alışveriş Merkezleri