Öğrenci Ropörtajları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sergisi, 2017

| Nisan 2017


Öğrenci Adı: Beste Ünver
Sınıf: 1. Sınıf
Projenin Adı: THE PHANTOM OF THE SCENE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
İlham kaynağım en sevdiğim film olan Amelie idi. Film boyunca Amelie’nin geçirdiği değişimi ve bir nevi kabuğundan çıkışını, maketimde bir konsept olarak uyguladım ve “değişimi” göstermek istedim. Bunu yaparken de transparan elemanlardan opak elemanlara doğru bir geçiş yaptım ve film boyunca hemen her sahnede karşımıza çıkan karşıt renklerden kırmızı ve yeşil ile değişimi daha da görülür yaptım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Benim için filmde anlam ve önemi yüksek olan sahneleri tek tek inceleyip bir kırılma noktası aradım. Bu kırılma noktasını bulduğumda konseptim, organizasyon tipim ve maketin neye benzeyeceğine dair bir taslak çok kolay bir şekilde ortaya çıktı. Birkaç farklı malzeme ile deneme yapıp kararlarımı kesinleştirdikten sonra süreç çok daha kolay ilerledi.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimlerden sonra filmi detaylarıyla değil bütünüyle değerlendirmeye çalıştım. Maketimin olabildiğince öz ve okunur olabilmesi için bu çok önemli bir karardı. Çünkü bu filmin bana olan etkisini hem yorumlamam hem de somut bir hale getirmeye çalışıp makete uygulamam gerekiyordu. Bu yüzden olabildiğince ana fikre yoğunlaşmaya çalıştım.

Öğrenci Adı: Ece Uğurlu
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Benim ana başlığım MYSTERY konusu idi. Bu projedeki ilham kaynağımı da internette gezerken gördüğüm “Mystery is visible, it is not invisible “cümlesinden aldım. Bu cümleyi projeme yansıtırken mekânların duvar kullanılmadan sadece kullanılan mobilyalarla bölünmesi gerektiğini ve olabildiğince her mekânın açık olması gerektiğini düşündüm. Az kullanılan ayırıcı ve aynı zamanda fonksiyonel olan elemanlarla olabildiğince açık bir mekân tasarlamaya karar verdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Öncelikle bir atölye için nelere ihtiyacımız olduğunu araştırdım. Daha sonra alanları kendi içinde public, semipublic ve private olarak konumlandırdım. Benim için bir mekânda ferahlık cok önemli olduğu için mekânda olabildiğince az duvar kullanarak kendi dilimi tasarlamaya çalıştım. Daha sonra verilen alana bunları yerleştirerek sistemin işleyişini kontrol ettim. Olabildiğince az mobilya kullanımını tercih ettim ve tek bir formun farklı şekilleriyle mekânları tanımlayamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım her geri bildirim beni bir sonraki adıma kendime ve projeme güvenerek ilerlememi sağladı. Yanlışlarımı düzelterek ve öğrenerek elimden geldiğince işlevsel bir mekan tasarlamaya çalıştım.

Öğrenci Adı: Eren İçme
Sınıf: 2.sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE – MY’ST
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin konseptini belirlememiz için, hocalarımızın bize sunmuş oldukları edebiyat akımlarından yola çıkmamız bekleniyordu. Benim için bu akımlardan en cazip geleni Mystery Fiction olmuştu. Çünkü ,bir mekanda işlevselliği bozmadan gizem algısı yaratmak bende merak duygusu uyandırmıştı. Projemin getirmiş olduğu merak duygusu ile birlikte araştırmalarıma başlamıştım. Araştırmalarım sonucunda benim ve konseptim için ilham kaynağı olan iki önemli faktör ortaya çıkmıştı. Bunlardan birincisi, insanların bir nesneyi, canlıyı v.s görüp, algılayıp fakat ona ulaşamamasıydı. Bu fikri araştırmalarım sırasında görmüş olduğum bir fotoğraf sayesinde edinmiştim. Fotoğrafta gördüğüm manzara ise Buzlu cama yapışmış bir insan silüetinin camın karşı tarafına geçme ve karşısında görmüş olduğu nesneye sahip olma çabasıydı. Bu fikri projemde cephe tasarımı ile vermek istedim. Tasarlamış olduğum cephe, insanlar için mekandan ufak perspektifler sunuyordu fakat insanlar ilk bakışta mekana nasıl girebileceklerini kestiremiyorlardı. Bu da onlar için bir gizem duygusu yaratmaktaydı. Benim için ilham veren bir diğer faktör ise Eleanor Roosevelt’in söylemiş olduğu “ Yesterday is History, tomorrow is a mystery “ cümlesi olmuştu. Bu cümle ile birlikte gelecek zamanın, insanların üzerinde yarattığı gizem ve merak duygusunu mekanıma yansıtmaya karar verdim ve bu düşünceyi mekanıma, kullanmış olduğum dili sade ve modern olan üçgen formlar, ve dolaşımda büyük önem taşıyan, aynı zamanda mekan içinde seviye farkları yaratan uzay çatı sistemi vasıtası ile aktardım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Verilen projede bizden beklenen, Mystery fiction akımı temsil eden yazarlar için bir çalışma atölyesi yapmamız ve aynı zamanda bu atölye ile birlikle seçtiğimiz edebi akım türünü insanlara tanıtmamız ve yansıtmamızdı. Araştırma sürecine başlarken, bize verilmiş olan program doğrultusunda projeme bir senaryo hazırladım ve bu senaryonun getirmiş olduğu ihtiyaçları ve mekan özelliklerini tespit ettim. Daha sonra,bu ihtiyaçların gerektirmiş olduğu ergonomiyi ve mekan hacimlerini kitaplardan ve makalelerden inceleyip, projeme doğru bir şekilde uygulamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım geri bildirimler sayesinde, projemde uygulamış olduğum yanlış kararlardan yara almadan kurtulabildim diyebilirim.Ayrıca almış olduğum her geri bildirim, beni daha derin ve analitik düşünmeye zorladı. Bu düşünce methodu sayesinde, ayakları yere basan bir proje ortaya çıkardığımı söyleyebilirim.

Öğrenci Adı: Beste GÜLLÜ
Sınıf: 3.Sınıf
Projenin Adı: REGIONAL RESTAURANT PROJECT
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Farklılıklar çoğu zaman dinamizmi sağlar diye düşünüyorum.
Sadece bu proje için değil, özel yaşantımda da bu dinamizmi
deneyimliyorum zaman zaman. Projenin temel ilham kaynağı
çeşitli kültürlerin farklılıklarıyla ortaya çıkan dinamizm. Bildiğiniz
gibi Balkan coğrafyası tarih süresince birçok kültüre beşiklik
etmiş ve her kültür bir iz bırakmış farklılıklarıyla. Projemde
bu etkileşimin ve sonrasında kendi yollarına devam etmelerinin
yansımasını görüyorsunuz.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
İlk olarak verilen araştırma görevi için, oluşturduğumuz grupla beraber
kütüphaneye araştırma yapmaya gittik. Balkanların yemek kültürü, coğrafyası
sosyal bağlarında ve çevrelerinde göze çarpan şeyleri inceledik. Benim okumam
gereken bölüm yemek kültürüydü. Bu noktada bile şunu görüyorsunuz, farklılıklar
bir temel üzerine eklemeler getiriyor. Örneğin bir çorba, 3 malzemeyle yapılırken,
yıllar sonra 2 kültürden daha malzeme eklenmiş oluyor. Artık yeni bir ürün tabii
ortaya çıkan, ancak temelinde aynı toprağın yemeği. Araştırma bittikten sonra bir
poster hazırlanıyor sunum için, bu esnada konsepti belirlemek en kritik adım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimler özellikle projenin gidişatına ket vurmayacak ve destekleyici özellikteydi.
İki öğretmenim de olabildiğince teknik hataları göz önüne almaya çalışarak, tasarımımı
ayakta tutup geliştirmem gerektiğini bana her daim hatırlatarak devam ettiler. Projenin
özgürce gelişebilmesi buna bağlıydı. Ben de hatırlattıkları gibi çalışmaya özen gösterdim.

Öğrenci Adı: Aslıhan Genç
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: RESTAURANT PROJECT IN ATLANTA: SILVER WINGS

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projenin temel amacı Atlanta’da Mardin kültürünü yansıtan bir proje tasarlamaktı. Ben de projeyi tasarlarken ilham kaynağı olarak Mardin güvercinlerini ele aldım. Bildiğiniz üzere Mardin’de yaşayan insanların güvercin beslemek gibi bir hobileri var ve Mardin fotoğraflarını gözümüzün önüne getirdiğimizde her zaman masmavi gökyüzünde kanat çırpan beyaz kuşları görebiliriz. Bu fikirden yola çıkarak güvercin kanatlarını soyutladım ve çıkan geometriyi mekânı bir bütün olarak algılatmak adına restoranıma üst örtü olacak şekilde yerleştirdim. Böylece mekân, insanların güvercinin görkemli kanatları altında oturup güzel deneyimler yaşayabilecekleri bir yer haline geldi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Araştırmama ilk olarak Mardin’i her açıdan inceleyerek başladım. İkliminden şehir dokusuna, kapı tokmaklarından kıyafetlerine kadar her şeyi araştırdım ve kendimi orada yaşıyormuş gibi hayal ettim ve karşıma güvercinler çıktı. Tabi ki güvercin kanatlarının etkisini mekânda hissettirmek için daha farklı bir açıdan bakmam gerekiyordu. Ben de bunun üzerine odaklanarak kanatların dokusunun geometrik olarak nasıl yansıtılabileceğinin yollarını araştırdım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Öncelikle güvercin kanatlarını soyutlamak fikri benim olsa da strüktürü mekâna oturtmakta oldukça zorlandım. Fazla kırıklı bir yapısı olması sebebiyle mekânsal oluşumları planlamak da zorluk çektiğim alanlardan biriydi. Fakat hocalarımın da yardımıyla geometriyi plana oturtmayı başardım ve altındaki yerleşimleri sabit mobilyalar kullanarak ve üst strüktürün de bir yansıması olarak çözmeyi başardım. Aldığım geribildirimler doğrultusunda strüktürde saydam olmayan bir malzeme kullanmak yerine yarı saydam bir materyal olarak metal ızgara kullanma düşüncesi projemin ambiyansını bulmakta da beni yönlendirdi.Öğrenci Adı: Ilgım Küçük – Aybüke Kanık
Sınıfı: 3. Sınıf

1.Projemiz Atlanta’da bir Mardin restaurantı yapmaktı, öncesinde Mardin ile ilgili araştırma yaptık ve Mardin evlerinin en belirgin özelliği olan step step yükselmesinden yola çıktık ve bunu projemizde yatayda ve dikeyde göstermeye çalıştık. Olabildiğince hacimli olmasını sağlamak istedik.

2.Mardin evlerinin steplerini alanda göstermeye çalışmak bizim için oldukça zor oldu çünkü tasarımlarımızı gerçekleştirirken engelli insanları da düşünmemiz gerekiyordu ve bunu sağlamak için oldukça geniş ve alan kaplayan bir rampayla bağlamaya çalıştık. 1.5 aylık bir süreçte sürekli olarak deneye deneye ve hocalarımızdan yardım ala ala tam anlamıyla oturttuk. Hem Mardin’i yansıtmaya çalışmak hem de modern bir alan yaratmak baya zamanımızı aldı açıkcası. Stepleri sadece yatayda göstermek alanı 3. boyuta götürmediği için bölme duvarlarla ve doğrusal elemanlarla bunu desteklememiz gerekti sonuç olarak da bizce oldukça başarılı bir tasarım ortaya çıktı. Ayrıca en önemlisi de alanın aydınlatması olmadığı için hem doğal hem de yapay aydınlatmaları alanın tasarımına uygun ve bir bütün halinde göstermeye de çalıştık aydınlatmanın yardımıyla ayrıca yine bu steplerimizin altından verdiğimiz “cove lighting”lerle daha da sağlamlaştırmış olduk.

3.Özellikle aydınlatma konusunda problem yaşamıştık ve İpek Yalçın ve Semiha Yılmazer’in yardımlarıyla problemimizi gerçekten sağlam bir şekilde çözdük. Ayrıca hocalarımızın yine stepleri göstermekte ve tasarımın bütünlüğünü sağlamakta yardımcı oldular

Öğrenci Adı: Büşra Altıntepe – Sedanur Avcı
Sınıfı: 3. Sınıf
Proje Adı: KITE RESTAURANT / BILKENT UNIVERSITY COLLOBRATION WITH APPALACHAIN STATE UNIVERSITY USA

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Mardin uçurtma festivali ve Mardin uçurtmaları

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Proje Atlanta’da hayata geçecek olan bir Mardin restoranı üzerineydi. Bu sebeple ilk aşamada Güneydoğu Anadolu ve ABD tarihi, kültürü, yemek alışkanlıkları incelendi. Daha sonra Türk kültürünün ABD hayatına uyarlanması üzerinde çalışıldı. Bu süreçte Appalachian State University’deki grup arkadaşımızla iletişim kurarak araştırmamızı genişlettik.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Kritikler ve ön jüriler geri bildirimler açısından faydalı oldu. Fakat asıl geri bildirimleri AppStst University İle yaptığımız canlı konferans görüşmelerinde karşı taraftan aldık. Bu doğrultuda konseptimizi mekana gökyüzü ile uçurtmanın buluşması üzerinden yansıtıp hafif, şeffaf sarkıtlarla örtülen endüstriyel tarzda bir mekan tasarladık.
Öğrenci Adı: Elif Canan Gökkaya
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: 1)MY FRIEND’S BATHROOM PROJECT- 2)NKBA STUDENT DESIGN COMPETITION

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Banyo Projesinde ilham kaynağım Piet Mondrian’dı ve eserlerinden biri olan Kırmızı, Sarı ve Mavinin Kompozisyonu’nu projeme konsept olarak belirledim. Bu eserde yer alan siyah çerçeveleri ve renkleri tasarım kavramı olarak ele alıp banyo dolaplarını tasarladım.
NKBA Mutfak Projesinde ise ev sahiplerinin yaşadığı yer olan Tennessee Eyaletinin sembolik çiçeği İris’i ilham kaynağı olarak kullandım. Bütün mutfak tasarımına ek olarak, İris çiçek desenini mutfağın özel bir duvarına mor renkte baskı yapılacak şekilde yerleştirdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Her iki projede de elimizde var olan Mutfak ve Banyo çizimleri üzerine, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda, yeni tasarımlar oluşturarak ve hocamızdan aldığımız kritikler yardımıyla projemizi geliştirme şeklinde bir tasarım ve araştırma süreci gerçekleşti.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Olumlu ya da olumsuz aldığım geribildirimler her seferinde yaptığım projeyi daha fazla geliştirmemi sağladı ve beni o proje üzerinde daha fazla çalışmaya yönlendirdi. Böylece projeden korkup uzaklaşmak yerine, artan merakım ve cesaretimle araştırmaya devam ettim.
Öğrenci Adı: Gizem Pekin, Hande Merve Kanat, Ceren Baskı, Eda Ertan
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: KONFERANS SALONU TASARIMI

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin asıl amacı akustik açıdan uygun bir konferans salonu yaratmak olduğu için teknik açıdan gereklilikler ile salonun tasarım aşaması birlikte düşünüldü. Projeye başlarken çıkış noktamız üniversite öğrencileri için bir konferans salonu olarak belirlendi. Daha sonra bu mekâna uygun renk şeması ve materyaller ile konsept desteklendi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Akustik, ışık tasarımı gibi, bir mekân tasarımının yanı sıra, teknik bilgilerinde önemli olduğu derslerde, konuya özel geliştirilmiş bilgisayar programlarının kullanımı çok önemlidir. Akustik açıdan bir mekânın, amaca uygun akustik özelliklerinin hesaplanmasında kullanılan Odeon programı bizlere bu derste yardımcı oldu. Aldığımız sonuçlar ve kritikler doğrultusunda proje detayları oluşturulup, proje tamamlandı.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Her projede olduğu gibi, projenin gelişimim sürecinde bize destek olan öğretmenlerimizin katkısı ve tavsiyeleri ile projenin gelişim süreci tamamlanır. Temeli sağlam düşünülmüş bir projenin gelişim süreci, projeyi daha iyi bir düzeye getirilerek, ortaya her anlamda düşünülmüş, uygulanabilirlik açısında iyi bir proje çıkarılır.

Öğrenci Adı: Ayşenur Boyan – Gökçe İyili
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: ACOUSTICAL DESIGN OF A MULTI-PURPOSE HALL

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Konsepti ilk öğrendiğimizde herkesten farklı bir şey denemek istedik. Mardin mimarisinin yanı sıra geçmişten günümüze gelen birçok yaşanmışlık ve kültürel değerleri vardı. Süryani Şarabı bunlardan biriydi ve hiç tatmadığımız bir şeyi konseptimiz yaptık. Şarabın yapıldığı üzüm, yaprak damarları ve düzeni ilham kaynağımız oldu. Yaprağın tasarımsal boyutu bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli noktaydı.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Mardin mimarisiyle ilgili makaleler, Süryani şarabına açılan internet siteleri, Mardin’de yaşamış ve Süryani şarabını denemiş insanlar projemiz boyunca bize yardım etti diyebiliriz. Proje boyunca okumak, düşünmek ve daha fazla neler katabilirim diye yaptığımız her şey hem projeyi keyifli hale getirdi hem de olmak istediğimiz konumdaydık.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
İlk önce değerli hocalarımızdan aldığımız kritikler, daha sonrasında ise bizzat Mardin’de bulunmuş insanlardan aldığımız yorumlar bizi fazlasıyla olumlu etkiledi. Özellikle olumsuz yorumlar aldığımızda projeye partnerimizle daha sıkı sarılmak projemizi daha güçlü ve finalimde de neredeyse eleştiriye kapalı hale getirdi diyebiliriz.


Katkılarından dolayı Murat Özdamar’a teşekkür ederiz.

Devamı için lütfen tıklayınız: http://paftamagazine.dasbilkent.com/2017/04/04/ogrenci-roportajlari-serra-koz/

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?