İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sergisi Öğrenci Röportajları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sergisi, 2017

and | Nisan 2017


Öğrenci Adı: Beste Ünver
Sınıf: 1. Sınıf
Projenin Adı: THE PHANTOM OF THE SCENE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
İlham kaynağım en sevdiğim film olan Amelie idi. Film boyunca Amelie’nin geçirdiği değişimi ve bir nevi kabuğundan çıkışını, maketimde bir konsept olarak uyguladım ve “değişimi” göstermek istedim. Bunu yaparken de transparan elemanlardan opak elemanlara doğru bir geçiş yaptım ve film boyunca hemen her sahnede karşımıza çıkan karşıt renklerden kırmızı ve yeşil ile değişimi daha da görülür yaptım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Benim için filmde anlam ve önemi yüksek olan sahneleri tek tek inceleyip bir kırılma noktası aradım. Bu kırılma noktasını bulduğumda konseptim, organizasyon tipim ve maketin neye benzeyeceğine dair bir taslak çok kolay bir şekilde ortaya çıktı. Birkaç farklı malzeme ile deneme yapıp kararlarımı kesinleştirdikten sonra süreç çok daha kolay ilerledi.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimlerden sonra filmi detaylarıyla değil bütünüyle değerlendirmeye çalıştım. Maketimin olabildiğince öz ve okunur olabilmesi için bu çok önemli bir karardı. Çünkü bu filmin bana olan etkisini hem yorumlamam hem de somut bir hale getirmeye çalışıp makete uygulamam gerekiyordu. Bu yüzden olabildiğince ana fikre yoğunlaşmaya çalıştım.

Öğrenci Adı: Ece Uğurlu
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Benim ana başlığım MYSTERY konusu idi. Bu projedeki ilham kaynağımı da internette gezerken gördüğüm “Mystery is visible, it is not invisible “cümlesinden aldım. Bu cümleyi projeme yansıtırken mekânların duvar kullanılmadan sadece kullanılan mobilyalarla bölünmesi gerektiğini ve olabildiğince her mekânın açık olması gerektiğini düşündüm. Az kullanılan ayırıcı ve aynı zamanda fonksiyonel olan elemanlarla olabildiğince açık bir mekân tasarlamaya karar verdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Öncelikle bir atölye için nelere ihtiyacımız olduğunu araştırdım. Daha sonra alanları kendi içinde public, semipublic ve private olarak konumlandırdım. Benim için bir mekânda ferahlık cok önemli olduğu için mekânda olabildiğince az duvar kullanarak kendi dilimi tasarlamaya çalıştım. Daha sonra verilen alana bunları yerleştirerek sistemin işleyişini kontrol ettim. Olabildiğince az mobilya kullanımını tercih ettim ve tek bir formun farklı şekilleriyle mekânları tanımlayamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım her geri bildirim beni bir sonraki adıma kendime ve projeme güvenerek ilerlememi sağladı. Yanlışlarımı düzelterek ve öğrenerek elimden geldiğince işlevsel bir mekan tasarlamaya çalıştım.

Öğrenci Adı: Eren İçme
Sınıf: 2.sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE – MY’ST
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin konseptini belirlememiz için, hocalarımızın bize sunmuş oldukları edebiyat akımlarından yola çıkmamız bekleniyordu. Benim için bu akımlardan en cazip geleni Mystery Fiction olmuştu. Çünkü ,bir mekanda işlevselliği bozmadan gizem algısı yaratmak bende merak duygusu uyandırmıştı. Projemin getirmiş olduğu merak duygusu ile birlikte araştırmalarıma başlamıştım. Araştırmalarım sonucunda benim ve konseptim için ilham kaynağı olan iki önemli faktör ortaya çıkmıştı. Bunlardan birincisi, insanların bir nesneyi, canlıyı v.s görüp, algılayıp fakat ona ulaşamamasıydı. Bu fikri araştırmalarım sırasında görmüş olduğum bir fotoğraf sayesinde edinmiştim. Fotoğrafta gördüğüm manzara ise Buzlu cama yapışmış bir insan silüetinin camın karşı tarafına geçme ve karşısında görmüş olduğu nesneye sahip olma çabasıydı. Bu fikri projemde cephe tasarımı ile vermek istedim. Tasarlamış olduğum cephe, insanlar için mekandan ufak perspektifler sunuyordu fakat insanlar ilk bakışta mekana nasıl girebileceklerini kestiremiyorlardı. Bu da onlar için bir gizem duygusu yaratmaktaydı. Benim için ilham veren bir diğer faktör ise Eleanor Roosevelt’in söylemiş olduğu “ Yesterday is History, tomorrow is a mystery “ cümlesi olmuştu. Bu cümle ile birlikte gelecek zamanın, insanların üzerinde yarattığı gizem ve merak duygusunu mekanıma yansıtmaya karar verdim ve bu düşünceyi mekanıma, kullanmış olduğum dili sade ve modern olan üçgen formlar, ve dolaşımda büyük önem taşıyan, aynı zamanda mekan içinde seviye farkları yaratan uzay çatı sistemi vasıtası ile aktardım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Verilen projede bizden beklenen, Mystery fiction akımı temsil eden yazarlar için bir çalışma atölyesi yapmamız ve aynı zamanda bu atölye ile birlikle seçtiğimiz edebi akım türünü insanlara tanıtmamız ve yansıtmamızdı. Araştırma sürecine başlarken, bize verilmiş olan program doğrultusunda projeme bir senaryo hazırladım ve bu senaryonun getirmiş olduğu ihtiyaçları ve mekan özelliklerini tespit ettim. Daha sonra,bu ihtiyaçların gerektirmiş olduğu ergonomiyi ve mekan hacimlerini kitaplardan ve makalelerden inceleyip, projeme doğru bir şekilde uygulamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım geri bildirimler sayesinde, projemde uygulamış olduğum yanlış kararlardan yara almadan kurtulabildim diyebilirim.Ayrıca almış olduğum her geri bildirim, beni daha derin ve analitik düşünmeye zorladı. Bu düşünce methodu sayesinde, ayakları yere basan bir proje ortaya çıkardığımı söyleyebilirim.

Öğrenci Adı: Beste GÜLLÜ
Sınıf: 3.Sınıf
Projenin Adı: REGIONAL RESTAURANT PROJECT
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Farklılıklar çoğu zaman dinamizmi sağlar diye düşünüyorum.
Sadece bu proje için değil, özel yaşantımda da bu dinamizmi
deneyimliyorum zaman zaman. Projenin temel ilham kaynağı
çeşitli kültürlerin farklılıklarıyla ortaya çıkan dinamizm. Bildiğiniz
gibi Balkan coğrafyası tarih süresince birçok kültüre beşiklik
etmiş ve her kültür bir iz bırakmış farklılıklarıyla. Projemde
bu etkileşimin ve sonrasında kendi yollarına devam etmelerinin
yansımasını görüyorsunuz.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
İlk olarak verilen araştırma görevi için, oluşturduğumuz grupla beraber
kütüphaneye araştırma yapmaya gittik. Balkanların yemek kültürü, coğrafyası
sosyal bağlarında ve çevrelerinde göze çarpan şeyleri inceledik. Benim okumam
gereken bölüm yemek kültürüydü. Bu noktada bile şunu görüyorsunuz, farklılıklar
bir temel üzerine eklemeler getiriyor. Örneğin bir çorba, 3 malzemeyle yapılırken,
yıllar sonra 2 kültürden daha malzeme eklenmiş oluyor. Artık yeni bir ürün tabii
ortaya çıkan, ancak temelinde aynı toprağın yemeği. Araştırma bittikten sonra bir
poster hazırlanıyor sunum için, bu esnada konsepti belirlemek en kritik adım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimler özellikle projenin gidişatına ket vurmayacak ve destekleyici özellikteydi.
İki öğretmenim de olabildiğince teknik hataları göz önüne almaya çalışarak, tasarımımı
ayakta tutup geliştirmem gerektiğini bana her daim hatırlatarak devam ettiler. Projenin
özgürce gelişebilmesi buna bağlıydı. Ben de hatırlattıkları gibi çalışmaya özen gösterdim.

Öğrenci Adı: Aslıhan Genç
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: RESTAURANT PROJECT IN ATLANTA: SILVER WINGS

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projenin temel amacı Atlanta’da Mardin kültürünü yansıtan bir proje tasarlamaktı. Ben de projeyi tasarlarken ilham kaynağı olarak Mardin güvercinlerini ele aldım. Bildiğiniz üzere Mardin’de yaşayan insanların güvercin beslemek gibi bir hobileri var ve Mardin fotoğraflarını gözümüzün önüne getirdiğimizde her zaman masmavi gökyüzünde kanat çırpan beyaz kuşları görebiliriz. Bu fikirden yola çıkarak güvercin kanatlarını soyutladım ve çıkan geometriyi mekânı bir bütün olarak algılatmak adına restoranıma üst örtü olacak şekilde yerleştirdim. Böylece mekân, insanların güvercinin görkemli kanatları altında oturup güzel deneyimler yaşayabilecekleri bir yer haline geldi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Araştırmama ilk olarak Mardin’i her açıdan inceleyerek başladım. İkliminden şehir dokusuna, kapı tokmaklarından kıyafetlerine kadar her şeyi araştırdım ve kendimi orada yaşıyormuş gibi hayal ettim ve karşıma güvercinler çıktı. Tabi ki güvercin kanatlarının etkisini mekânda hissettirmek için daha farklı bir açıdan bakmam gerekiyordu. Ben de bunun üzerine odaklanarak kanatların dokusunun geometrik olarak nasıl yansıtılabileceğinin yollarını araştırdım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Öncelikle güvercin kanatlarını soyutlamak fikri benim olsa da strüktürü mekâna oturtmakta oldukça zorlandım. Fazla kırıklı bir yapısı olması sebebiyle mekânsal oluşumları planlamak da zorluk çektiğim alanlardan biriydi. Fakat hocalarımın da yardımıyla geometriyi plana oturtmayı başardım ve altındaki yerleşimleri sabit mobilyalar kullanarak ve üst strüktürün de bir yansıması olarak çözmeyi başardım. Aldığım geribildirimler doğrultusunda strüktürde saydam olmayan bir malzeme kullanmak yerine yarı saydam bir materyal olarak metal ızgara kullanma düşüncesi projemin ambiyansını bulmakta da beni yönlendirdi.Öğrenci Adı: Ilgım Küçük – Aybüke Kanık
Sınıfı: 3. Sınıf

1.Projemiz Atlanta’da bir Mardin restaurantı yapmaktı, öncesinde Mardin ile ilgili araştırma yaptık ve Mardin evlerinin en belirgin özelliği olan step step yükselmesinden yola çıktık ve bunu projemizde yatayda ve dikeyde göstermeye çalıştık. Olabildiğince hacimli olmasını sağlamak istedik.

2.Mardin evlerinin steplerini alanda göstermeye çalışmak bizim için oldukça zor oldu çünkü tasarımlarımızı gerçekleştirirken engelli insanları da düşünmemiz gerekiyordu ve bunu sağlamak için oldukça geniş ve alan kaplayan bir rampayla bağlamaya çalıştık. 1.5 aylık bir süreçte sürekli olarak deneye deneye ve hocalarımızdan yardım ala ala tam anlamıyla oturttuk. Hem Mardin’i yansıtmaya çalışmak hem de modern bir alan yaratmak baya zamanımızı aldı açıkcası. Stepleri sadece yatayda göstermek alanı 3. boyuta götürmediği için bölme duvarlarla ve doğrusal elemanlarla bunu desteklememiz gerekti sonuç olarak da bizce oldukça başarılı bir tasarım ortaya çıktı. Ayrıca en önemlisi de alanın aydınlatması olmadığı için hem doğal hem de yapay aydınlatmaları alanın tasarımına uygun ve bir bütün halinde göstermeye de çalıştık aydınlatmanın yardımıyla ayrıca yine bu steplerimizin altından verdiğimiz “cove lighting”lerle daha da sağlamlaştırmış olduk.

3.Özellikle aydınlatma konusunda problem yaşamıştık ve İpek Yalçın ve Semiha Yılmazer’in yardımlarıyla problemimizi gerçekten sağlam bir şekilde çözdük. Ayrıca hocalarımızın yine stepleri göstermekte ve tasarımın bütünlüğünü sağlamakta yardımcı oldular

Öğrenci Adı: Büşra Altıntepe – Sedanur Avcı
Sınıfı: 3. Sınıf
Proje Adı: KITE RESTAURANT / BILKENT UNIVERSITY COLLOBRATION WITH APPALACHAIN STATE UNIVERSITY USA

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Mardin uçurtma festivali ve Mardin uçurtmaları

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Proje Atlanta’da hayata geçecek olan bir Mardin restoranı üzerineydi. Bu sebeple ilk aşamada Güneydoğu Anadolu ve ABD tarihi, kültürü, yemek alışkanlıkları incelendi. Daha sonra Türk kültürünün ABD hayatına uyarlanması üzerinde çalışıldı. Bu süreçte Appalachian State University’deki grup arkadaşımızla iletişim kurarak araştırmamızı genişlettik.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Kritikler ve ön jüriler geri bildirimler açısından faydalı oldu. Fakat asıl geri bildirimleri AppStst University İle yaptığımız canlı konferans görüşmelerinde karşı taraftan aldık. Bu doğrultuda konseptimizi mekana gökyüzü ile uçurtmanın buluşması üzerinden yansıtıp hafif, şeffaf sarkıtlarla örtülen endüstriyel tarzda bir mekan tasarladık.
Öğrenci Adı: Elif Canan Gökkaya
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: 1)MY FRIEND’S BATHROOM PROJECT- 2)NKBA STUDENT DESIGN COMPETITION

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Banyo Projesinde ilham kaynağım Piet Mondrian’dı ve eserlerinden biri olan Kırmızı, Sarı ve Mavinin Kompozisyonu’nu projeme konsept olarak belirledim. Bu eserde yer alan siyah çerçeveleri ve renkleri tasarım kavramı olarak ele alıp banyo dolaplarını tasarladım.
NKBA Mutfak Projesinde ise ev sahiplerinin yaşadığı yer olan Tennessee Eyaletinin sembolik çiçeği İris’i ilham kaynağı olarak kullandım. Bütün mutfak tasarımına ek olarak, İris çiçek desenini mutfağın özel bir duvarına mor renkte baskı yapılacak şekilde yerleştirdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Her iki projede de elimizde var olan Mutfak ve Banyo çizimleri üzerine, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda, yeni tasarımlar oluşturarak ve hocamızdan aldığımız kritikler yardımıyla projemizi geliştirme şeklinde bir tasarım ve araştırma süreci gerçekleşti.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Olumlu ya da olumsuz aldığım geribildirimler her seferinde yaptığım projeyi daha fazla geliştirmemi sağladı ve beni o proje üzerinde daha fazla çalışmaya yönlendirdi. Böylece projeden korkup uzaklaşmak yerine, artan merakım ve cesaretimle araştırmaya devam ettim.
Öğrenci Adı: Gizem Pekin, Hande Merve Kanat, Ceren Baskı, Eda Ertan
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: KONFERANS SALONU TASARIMI

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin asıl amacı akustik açıdan uygun bir konferans salonu yaratmak olduğu için teknik açıdan gereklilikler ile salonun tasarım aşaması birlikte düşünüldü. Projeye başlarken çıkış noktamız üniversite öğrencileri için bir konferans salonu olarak belirlendi. Daha sonra bu mekâna uygun renk şeması ve materyaller ile konsept desteklendi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Akustik, ışık tasarımı gibi, bir mekân tasarımının yanı sıra, teknik bilgilerinde önemli olduğu derslerde, konuya özel geliştirilmiş bilgisayar programlarının kullanımı çok önemlidir. Akustik açıdan bir mekânın, amaca uygun akustik özelliklerinin hesaplanmasında kullanılan Odeon programı bizlere bu derste yardımcı oldu. Aldığımız sonuçlar ve kritikler doğrultusunda proje detayları oluşturulup, proje tamamlandı.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Her projede olduğu gibi, projenin gelişimim sürecinde bize destek olan öğretmenlerimizin katkısı ve tavsiyeleri ile projenin gelişim süreci tamamlanır. Temeli sağlam düşünülmüş bir projenin gelişim süreci, projeyi daha iyi bir düzeye getirilerek, ortaya her anlamda düşünülmüş, uygulanabilirlik açısında iyi bir proje çıkarılır.

Öğrenci Adı: Ayşenur Boyan – Gökçe İyili
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: ACOUSTICAL DESIGN OF A MULTI-PURPOSE HALL

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Konsepti ilk öğrendiğimizde herkesten farklı bir şey denemek istedik. Mardin mimarisinin yanı sıra geçmişten günümüze gelen birçok yaşanmışlık ve kültürel değerleri vardı. Süryani Şarabı bunlardan biriydi ve hiç tatmadığımız bir şeyi konseptimiz yaptık. Şarabın yapıldığı üzüm, yaprak damarları ve düzeni ilham kaynağımız oldu. Yaprağın tasarımsal boyutu bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli noktaydı.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Mardin mimarisiyle ilgili makaleler, Süryani şarabına açılan internet siteleri, Mardin’de yaşamış ve Süryani şarabını denemiş insanlar projemiz boyunca bize yardım etti diyebiliriz. Proje boyunca okumak, düşünmek ve daha fazla neler katabilirim diye yaptığımız her şey hem projeyi keyifli hale getirdi hem de olmak istediğimiz konumdaydık.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
İlk önce değerli hocalarımızdan aldığımız kritikler, daha sonrasında ise bizzat Mardin’de bulunmuş insanlardan aldığımız yorumlar bizi fazlasıyla olumlu etkiledi. Özellikle olumsuz yorumlar aldığımızda projeye partnerimizle daha sıkı sarılmak projemizi daha güçlü ve finalimde de neredeyse eleştiriye kapalı hale getirdi diyebiliriz.

Öğrenci Adı: Beste Ünver
Sınıf: 1. Sınıf
Projenin Adı: THE PHANTOM OF THE SCENE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
İlham kaynağım en sevdiğim film olan Amelie idi. Film boyunca Amelie’nin geçirdiği değişimi ve bir nevi kabuğundan çıkışını, maketimde bir konsept olarak uyguladım ve “değişimi” göstermek istedim. Bunu yaparken de transparan elemanlardan opak elemanlara doğru bir geçiş yaptım ve film boyunca hemen her sahnede karşımıza çıkan karşıt renklerden kırmızı ve yeşil ile değişimi daha da görülür yaptım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Benim için filmde anlam ve önemi yüksek olan sahneleri tek tek inceleyip bir kırılma noktası aradım. Bu kırılma noktasını bulduğumda konseptim, organizasyon tipim ve maketin neye benzeyeceğine dair bir taslak çok kolay bir şekilde ortaya çıktı. Birkaç farklı malzeme ile deneme yapıp kararlarımı kesinleştirdikten sonra süreç çok daha kolay ilerledi.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimlerden sonra filmi detaylarıyla değil bütünüyle değerlendirmeye çalıştım. Maketimin olabildiğince öz ve okunur olabilmesi için bu çok önemli bir karardı. Çünkü bu filmin bana olan etkisini hem yorumlamam hem de somut bir hale getirmeye çalışıp makete uygulamam gerekiyordu. Bu yüzden olabildiğince ana fikre yoğunlaşmaya çalıştım.

Öğrenci Adı: İpek Büşra Koca
Sınıf: 1. Sınıf
Projenin Adı: FA101 FINAL PROJECT

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Hayatta her zaman yaptığım şeyin en iyisini yapma fikriyle hareket etmişimdir. Bu yaklaşım mimari alanda yaptığım projelerde de kendini göstermekte. Bu yaklaşımımın peşinden giderek ve çeşitli çalışmaları ve incelemeleri takip ederek, aklımdaki fikirleri pekiştirdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Araştırma sürecimde çoklukta ve parçadaki ayrı ayrı yaklaşımları, anlam bütünlüğünde değerlendirip birleşiminden yeni anlamlı bir proje yapmayı hedefledim. Bu hedef çerçevesinde ilk olarak çeşitli yapıları inceleyip bana ilham olmasını sağladım. Özellikle konseptim olan intersection alanındaki çalışmalarla ilgilendim. Sonrasında ise bazı deneme yanılma yöntemleriyle ve aklımda oluşan görselle projemin son haline ulaştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Özellikle hocalarımın projelerim hakkında yaptığı yorumlar ve kritikler ilham kaynağım için pusula görevi gördü. Sadece kendi fikirlerimle ilerlemek yerine, onların tecrübelerine dayalı aldığım bilgiler benim için önemliydi çünkü benim göremediğim açılardan projeyi yorumlayarak bana yeni yollar gösterdiler.

Öğrenci Adı: Ece Uğurlu
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Benim ana başlığım MYSTERY konusu idi. Bu projedeki ilham kaynağımı da internette gezerken gördüğüm “Mystery is visible, it is not invisible “cümlesinden aldım. Bu cümleyi projeme yansıtırken mekânların duvar kullanılmadan sadece kullanılan mobilyalarla bölünmesi gerektiğini ve olabildiğince her mekânın açık olması gerektiğini düşündüm. Az kullanılan ayırıcı ve aynı zamanda fonksiyonel olan elemanlarla olabildiğince açık bir mekân tasarlamaya karar verdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Öncelikle bir atölye için nelere ihtiyacımız olduğunu araştırdım. Daha sonra alanları kendi içinde public, semipublic ve private olarak konumlandırdım. Benim için bir mekânda ferahlık cok önemli olduğu için mekânda olabildiğince az duvar kullanarak kendi dilimi tasarlamaya çalıştım. Daha sonra verilen alana bunları yerleştirerek sistemin işleyişini kontrol ettim. Olabildiğince az mobilya kullanımını tercih ettim ve tek bir formun farklı şekilleriyle mekânları tanımlayamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım her geri bildirim beni bir sonraki adıma kendime ve projeme güvenerek ilerlememi sağladı. Yanlışlarımı düzelterek ve öğrenerek elimden geldiğince işlevsel bir mekan tasarlamaya çalıştım.

Öğrenci Adı: Eren İçme
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERARY GENRE – MY’ST
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin konseptini belirlememiz için, hocalarımızın bize sunmuş oldukları edebiyat akımlarından yola çıkmamız bekleniyordu. Benim için bu akımlardan en cazip geleni Mystery Fiction olmuştu. Çünkü ,bir mekanda işlevselliği bozmadan gizem algısı yaratmak bende merak duygusu uyandırmıştı. Projemin getirmiş olduğu merak duygusu ile birlikte araştırmalarıma başlamıştım. Araştırmalarım sonucunda benim ve konseptim için ilham kaynağı olan iki önemli faktör ortaya çıkmıştı. Bunlardan birincisi, insanların bir nesneyi, canlıyı v.s görüp, algılayıp fakat ona ulaşamamasıydı. Bu fikri araştırmalarım sırasında görmüş olduğum bir fotoğraf sayesinde edinmiştim. Fotoğrafta gördüğüm manzara ise Buzlu cama yapışmış bir insan silüetinin camın karşı tarafına geçme ve karşısında görmüş olduğu nesneye sahip olma çabasıydı. Bu fikri projemde cephe tasarımı ile vermek istedim. Tasarlamış olduğum cephe, insanlar için mekandan ufak perspektifler sunuyordu fakat insanlar ilk bakışta mekana nasıl girebileceklerini kestiremiyorlardı. Bu da onlar için bir gizem duygusu yaratmaktaydı. Benim için ilham veren bir diğer faktör ise Eleanor Roosevelt’in söylemiş olduğu “ Yesterday is History, tomorrow is a mystery “ cümlesi olmuştu. Bu cümle ile birlikte gelecek zamanın, insanların üzerinde yarattığı gizem ve merak duygusunu mekanıma yansıtmaya karar verdim ve bu düşünceyi mekanıma, kullanmış olduğum dili sade ve modern olan üçgen formlar, ve dolaşımda büyük önem taşıyan, aynı zamanda mekan içinde seviye farkları yaratan uzay çatı sistemi vasıtası ile aktardım.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Verilen projede bizden beklenen, Mystery fiction akımı temsil eden yazarlar için bir çalışma atölyesi yapmamız ve aynı zamanda bu atölye ile birlikle seçtiğimiz edebi akım türünü insanlara tanıtmamız ve yansıtmamızdı. Araştırma sürecine başlarken, bize verilmiş olan program doğrultusunda projeme bir senaryo hazırladım ve bu senaryonun getirmiş olduğu ihtiyaçları ve mekan özelliklerini tespit ettim. Daha sonra,bu ihtiyaçların gerektirmiş olduğu ergonomiyi ve mekan hacimlerini kitaplardan ve makalelerden inceleyip, projeme doğru bir şekilde uygulamaya çalıştım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım geri bildirimler sayesinde, projemde uygulamış olduğum yanlış kararlardan yara almadan kurtulabildim diyebilirim.Ayrıca almış olduğum her geri bildirim, beni daha derin ve analitik düşünmeye zorladı. Bu düşünce metodu sayesinde, ayakları yere basan bir proje ortaya çıkardığımı söyleyebilirim.

 

Öğrenci Adı: Talha Hamza Türkcan
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: INVISIBLE CITIES

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Bu projede ilk olarak, öğretmenler tarafından bizden Invisible Cities kitabında bulunan küçük hikayelerden birini seçmemiz istendi. Ben de Cities and Memory 3 (Şehirler ve Anılar) adlı hikayeyi seçtim. Bu hikayede bir şehir tasvir ediliyordu. Genel olarak tema “şehirin fiziksel özelliklerinden daha çok yaşanılan anıların daha önemli olması” idi. Ben de bundan yola çıkarak projemde farklı mekanlarda insanların farklı anılarını anımsamasını konsept olarak belirledim ve projeme yansıttım.
2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Hikayemi seçtikten sonra hikayeyi analiz ettim. Projeme yansıtabileceğim noktaları belirledim. Mekan ve insan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak insanların sadece gördüğü, görüp de giremediği, hem görüp hem girebildiği yani farklı deneyimleri yaşadığı mekanlar yaratmaya çalıştım.
3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aslında bu projenin konusu soyut olduğu için çok fazla katkıda bulunduğunu söyleyemem. Çünkü her insanın soyutlama anlayışında farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden, hikayeden yaptığım çıkarımlardan yola çıkarak yaklaşık 2-3 haftalık bir süreçte adım adım ilerleyerek, tabi ki mekansal anlamda geribildirimlerden de faydalanarak projemi tamamladım.

Öğrenci Adı: Öykü Zeynep Birlik
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERAL GENRE

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Edebiyatın bir türü olan thriller (gerilim)’ı konsept olarak seçtim. Amacım mimariyi kullanarak insan duyguları ve psikolojisiyle oynamaktı.
2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Konseptimi gerilim konusunu ele alan kitapların genel özelliklerini araştırarak ve internet üzerinden bana bu hissi veren fotoğrafları inceleyerek oluşturdum, kimlik kaybı hissi yaratmakta karar kıldım. Daha sonra bir diyagram oluşturarak mekanı ortak ve özel alanlar olmak üzere iki ana parçaya ayırdım. Bu iki ana parça, iki lineer düzlemle tanımlanırken insan psikolojisiye tamamen zıt olarak çalışıyordu. Amacım hissedilen bu kimlik kaybının sürekliliğini tekdüze tutmaktansa, bu sürekliliği daha canlı bir hale getirmekti. Minimalist çalışmayı sevdiğimden amacım olabildiğince az düzlem kullanarak mekana daha fazla işlev kazandırmaktı. Bahsettiğim bu sürekliliğin canlılığını sağlamak içinse kullandığım düzlemleri insan proporsiyonlarını göz önüne alarak farklı yüksekliklerde yerleştirdim. Bu şekilde yerleştirmemin bir diğer amacı ise farklı perspektiflerden bakıldığında da sürekliliğin ve kimlik kaybının görülmesini sağlayabilmekti.
3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
İlham kaynağım en başından beri netti fakat aldığım kritikler doğrultusunda ilham kaynağımı doğru şekilde yönlendirebilmeyi öğrendim. Ayrıca araştırma aşamasında neleri kullanabileceğim konusunda yardım aldım.

 

Öğrenci Adı: Sera Su Abaç
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERAL GENRE- IMAGINARIUM (FAIRYTALE GENRE)

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Bu projeyi yaparken Grimm kardeşlerin hikâyelerinde betimlenen ormanlardan ilham aldım. Hikâyelerde betimlenen o bir nevi korkunç, kalabalık ve bir o kadarda karışık ormanları mimari açıdan soyutlarken de Kasım 2012 yılında Milan’da gerçekleştirilmiş olan 2012 MADE Expo da sergilenen “Department of Design (Polytechnic of Turin) pavillon” adlı çalışmadan ilham aldım. Projeyi tasarlarken ilham aldığım bu tasarımı kendi organik formundan çıkartıp biraz daha strüktürel bir eleman haline getirdim bu sayede de projemde ki asıl temayı kalabalık ve yoğun orman fikrini ortaya çıkarabildim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
İlk başlarda daha tam temama karar vermeden önce büyük bir fikir havuzunda boğuluyordum adeta ancak mimarlık dergilerine, mimarlık sayfalarına ve pinterest te baktıkça biraz daha fikirlerim oturdu ve en azından neleri isteyip neleri istemediğime karar verebildim. İlk başta kafamda tasarladığım proje her ne kadar dekor ağırlıklı olmuş olsa da bu araştırmalarımın sonucunda dekor gibi gözüken tüm fikirlerimi ve yapılarımı dekor olmaktan çıkartıp, birer mimari mimari elemanlar haline getirdim.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Dediğim gibi başta projem daha çok dekor ağırlıklıydı, tasarladığım ve kullandığım elemanların çoğu mekan tanımlamaktan ziyade görsel amaçlıydı. Ancak geri bildirimler sayesinde bu elemanları mimari elemanlara çevirebildim, bir kısmı mekanı tanımlarken bir kısmı da farklı fonksiyonları gerçekleştirmeyi sağlıyordu. Her ne kadar zor olsa da bu aşamayı başarıp projemi sadece dekorasyon açısından zengin olmaktan kurtarıp hem dekorasyon hem de mimari açıdan zengin bir projeye çevirmeyi başarabildim.

 

Öğrenci Adı: Didem Zengin
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERAL GENRE-ABSCOND

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Benim bu projedeki ilham kaynağım bilim kurgu filmlerdi. Bu filmlerde, genelde ütopya ve distopya filmlerinde, kurulan katı kurallı, izole toplumda ters giden birşeyler olduğunu fark eden ana karakterler vardır. Ve bu karakterler toplumdan yahut şehirden dışarı çıkmak için yollar ararlar. Ben de tam olarak buradan ilham aldım. Projemde 90 derecelik gridal düzene karşı çıkan açılı üçgensel hacimler var ve ana mekanları bu birimler oluşturuyor. Mekan bir çok yerden giriş çıkışa imkan sağlıyor. Projemin ismi de “Abscond”. Bulunmak istemediginiz bir yerden kaçmak, izinsizce uzaklaşmak anlamlarına geliyor.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Araştırma sürecimde bilim kurgu film ve mekanlarını inceledim. Bulduğum görseller projenin ilerlemesine yardımcı oldu.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım geri bildirimler mekanların 3 boyutlulaşmasına katkı sağladı. İçeride gerçekleştirmek istediğim net dolaşım alanlarının gelişmesine ve mekanın olabildiğince ferah ve cazip hale gelmesine yardımcı oldu. Çünkü amacım insanların okul ve şehirden sıkıldıklarında kaçıp gelebilecekleri bir mekan yaratmaktı. Jüri üyelerinin yorumlarına göre projemin amacına ulaştığını düşünüyorum.

Öğrenci Adı: İdil Asil
Sınıf: 2. Sınıf
Projenin Adı: ATELIER FOR LITERAL GENRE- IMAGINARIUM (FAIRYTALE GENRE)

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Genre olarak Mitoloji konusunu seçtim ve özellikle şimşekler üstünde çalışarak projeyi devam ettirdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Mitoloji konusunu seçtiğim andan itibaren Zeus ve şimşekler üstünde ilerleme kararı aldım ve özellikle kullanacağım renkler ve şimşeklerin yeryüzüne düşüşü üstüne çalışıp renkleri siyah, gri ve sarı olarak belirledim.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Aldığım geribildirimler kullandığım şimşekleri soyutlayarak ilerlememi sağladı. Üçgen ve dikdörtgen olarak soyutlanan şimşekleri iç alanları belirlemede ve alanların gizliliğini arttırmada kullandım. Bu sayede okunaklı bir organizasyona ulaşıp aynı zamanda fikrimi de projeme aktarabilmiş oldum.

 

Name of the Student: Muhammad Faizan Mazhar
Class: 2. Class
Name of the Project: ATELIER FOR LITERAL GENRE

1. What is your source of inspiration and how did you integrate it into your project?
This project was a continuation of our initial projects which were about focusing on a specific genre and drawing inspiration from it for the architectural element of the project. Intrigued by the use of columns in mythological architecture, to create perspective, order and hierarchy, I chose Mythology as my genre to integrate into my project and used it as an inspiration in my design process.

2. How did the research process progress?
The columns inspired from mythological architecture became an integral part of my design language. I utilized linear elements to define spaces and used colors to emphasize the importance of spaces. To integrate linearity and define spaces without losing the aesthetic nor the functional powers of the space, became the main focus during the project’s research progress.
3. How did the feedbacks contribute to your source of inspiration?

The most important part of the whole design process were the critiques I received from my professors. I want to thank our extremely skilled and helpful professors, Alper Küçük and Sevil Funda Ataylar Hoca, who were providing us with their priceless feedback throughout the design process.

Öğrenci Adı: Beste GÜLLÜ
Sınıf: 3.Sınıf
Projenin Adı: REGIONAL RESTAURANT PROJECT
1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Farklılıklar çoğu zaman dinamizmi sağlar diye düşünüyorum. Sadece bu proje için değil, özel yaşantımda da bu dinamizmi deneyimliyorum zaman zaman. Projenin temel ilham kaynağı çeşitli kültürlerin farklılıklarıyla ortaya çıkan dinamizm. Bildiğiniz gibi Balkan coğrafyası tarih süresince birçok kültüre beşiklik etmiş ve her kültür bir iz bırakmış farklılıklarıyla. Projemde bu etkileşimin ve sonrasında kendi yollarına devam etmelerinin yansımasını görüyorsunuz.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
İlk olarak verilen araştırma görevi için, oluşturduğumuz grupla beraber kütüphaneye araştırma yapmaya gittik. Balkanların yemek kültürü, coğrafyası sosyal bağlarında ve çevrelerinde göze çarpan şeyleri inceledik. Benim okumam gereken bölüm yemek kültürüydü. Bu noktada bile şunu görüyorsunuz, farklılıklar bir temel üzerine eklemeler getiriyor. Örneğin bir çorba, 3 malzemeyle yapılırken yıllar sonra 2 kültürden daha malzeme eklenmiş oluyor. Artık yeni bir ürün tabii ortaya çıkan, ancak temelinde aynı toprağın yemeği. Araştırma bittikten sonra bir
poster hazırlanıyor sunum için, bu esnada konsepti belirlemek en kritik adım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimler özellikle projenin gidişatına ket vurmayacak ve destekleyici özellikteydi. İki öğretmenim de olabildiğince teknik hataları göz önüne almaya çalışarak, tasarımımı ayakta tutup geliştirmem gerektiğini bana her daim hatırlatarak devam ettiler. Projenin özgürce gelişebilmesi buna bağlıydı. Ben de hatırlattıkları gibi çalışmaya özen gösterdim.

Öğrenci Adı: Aslıhan Genç
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: RESTAURANT PROJECT IN ATLANTA: SILVER WINGS

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projenin temel amacı Atlanta’da Mardin kültürünü yansıtan bir proje tasarlamaktı. Ben de projeyi tasarlarken ilham kaynağı olarak Mardin güvercinlerini ele aldım. Bildiğiniz üzere Mardin’de yaşayan insanların güvercin beslemek gibi bir hobileri var ve Mardin fotoğraflarını gözümüzün önüne getirdiğimizde her zaman masmavi gökyüzünde kanat çırpan beyaz kuşları görebiliriz. Bu fikirden yola çıkarak güvercin kanatlarını soyutladım ve çıkan geometriyi mekânı bir bütün olarak algılatmak adına restoranıma üst örtü olacak şekilde yerleştirdim. Böylece mekân, insanların güvercinin görkemli kanatları altında oturup güzel deneyimler yaşayabilecekleri bir yer haline geldi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Araştırmama ilk olarak Mardin’i her açıdan inceleyerek başladım. İkliminden şehir dokusuna, kapı tokmaklarından kıyafetlerine kadar her şeyi araştırdım ve kendimi orada yaşıyormuş gibi hayal ettim ve karşıma güvercinler çıktı. Tabi ki güvercin kanatlarının etkisini mekânda hissettirmek için daha farklı bir açıdan bakmam gerekiyordu. Ben de bunun üzerine odaklanarak kanatların dokusunun geometrik olarak nasıl yansıtılabileceğinin yollarını araştırdım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Öncelikle güvercin kanatlarını soyutlamak fikri benim olsa da strüktürü mekâna oturtmakta oldukça zorlandım. Fazla kırıklı bir yapısı olması sebebiyle mekânsal oluşumları planlamak da zorluk çektiğim alanlardan biriydi. Fakat hocalarımın da yardımıyla geometriyi plana oturtmayı başardım ve altındaki yerleşimleri sabit mobilyalar kullanarak ve üst strüktürün de bir yansıması olarak çözmeyi başardım. Aldığım geribildirimler doğrultusunda strüktürde saydam olmayan bir malzeme kullanmak yerine yarı saydam bir materyal olarak metal ızgara kullanma düşüncesi projemin ambiyansını bulmakta da beni yönlendirdi.

Öğrenci Adı: Ilgım Küçük – Aybüke Kanık
Sınıfı: 3. Sınıf 

1.Projemiz Atlanta’da bir Mardin restaurantı yapmaktı, öncesinde Mardin ile ilgili araştırma yaptık ve Mardin evlerinin en belirgin özelliği olan step step yükselmesinden yola çıktık ve bunu projemizde yatayda ve dikeyde göstermeye çalıştık. Olabildiğince hacimli olmasını sağlamak istedik.

2.Mardin evlerinin steplerini alanda göstermeye çalışmak bizim için oldukça zor oldu çünkü tasarımlarımızı gerçekleştirirken engelli insanları da düşünmemiz gerekiyordu ve bunu sağlamak için oldukça geniş ve alan kaplayan bir rampayla bağlamaya çalıştık. 1.5 aylık bir süreçte sürekli olarak deneye deneye ve hocalarımızdan yardım ala ala tam anlamıyla oturttuk. Hem Mardin’i yansıtmaya çalışmak hem de modern bir alan yaratmak baya zamanımızı aldı açıkcası. Stepleri sadece yatayda göstermek alanı 3. boyuta götürmediği için bölme duvarlarla ve doğrusal elemanlarla bunu desteklememiz gerekti sonuç olarak da bizce oldukça başarılı bir tasarım ortaya çıktı. Ayrıca en önemlisi de alanın aydınlatması olmadığı için hem doğal hem de yapay aydınlatmaları alanın tasarımına uygun ve bir bütün halinde göstermeye de çalıştık aydınlatmanın yardımıyla ayrıca yine bu steplerimizin altından verdiğimiz “cove lighting”lerle daha da sağlamlaştırmış olduk.

3.Özellikle aydınlatma konusunda problem yaşamıştık ve İpek Yalçın ve Semiha Yılmazer’in yardımlarıyla problemimizi gerçekten sağlam bir şekilde çözdük. Ayrıca hocalarımızın yine stepleri göstermekte ve tasarımın bütünlüğünü sağlamakta yardımcı oldular

Öğrenci Adı: Büşra Altıntepe – Sedanur Avcı
Sınıfı: 3. Sınıf
Proje Adı: KITE RESTAURANT / BILKENT UNIVERSITY COLLOBRATION WITH APPALACHAIN STATE UNIVERSITY USA

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Mardin uçurtma festivali ve Mardin uçurtmaları

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Proje Atlanta’da hayata geçecek olan bir Mardin restoranı üzerineydi. Bu sebeple ilk aşamada Güneydoğu Anadolu ve ABD tarihi, kültürü, yemek alışkanlıkları incelendi. Daha sonra Türk kültürünün ABD hayatına uyarlanması üzerinde çalışıldı. Bu süreçte Appalachian State University’deki grup arkadaşımızla iletişim kurarak araştırmamızı genişlettik.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Kritikler ve ön jüriler geri bildirimler açısından faydalı oldu. Fakat asıl geri bildirimleri AppStst University İle yaptığımız canlı konferans görüşmelerinde karşı taraftan aldık. Bu doğrultuda konseptimizi mekana gökyüzü ile uçurtmanın buluşması üzerinden yansıtıp hafif, şeffaf sarkıtlarla örtülen endüstriyel tarzda bir mekan tasarladık.

Öğrenci Adı: Elif Canan Gökkaya
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: 1)MY FRIEND’S BATHROOM PROJECT- 2)NKBA STUDENT DESIGN COMPETITION

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Banyo Projesinde ilham kaynağım Piet Mondrian’dı ve eserlerinden biri olan Kırmızı, Sarı ve Mavinin Kompozisyonu’nu projeme konsept olarak belirledim. Bu eserde yer alan siyah çerçeveleri ve renkleri tasarım kavramı olarak ele alıp banyo dolaplarını tasarladım.
NKBA Mutfak Projesinde ise ev sahiplerinin yaşadığı yer olan Tennessee Eyaletinin sembolik çiçeği İris’i ilham kaynağı olarak kullandım. Bütün mutfak tasarımına ek olarak, İris çiçek desenini mutfağın özel bir duvarına mor renkte baskı yapılacak şekilde yerleştirdim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Her iki projede de elimizde var olan Mutfak ve Banyo çizimleri üzerine, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda, yeni tasarımlar oluşturarak ve hocamızdan aldığımız kritikler yardımıyla projemizi geliştirme şeklinde bir tasarım ve araştırma süreci gerçekleşti.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Olumlu ya da olumsuz aldığım geribildirimler her seferinde yaptığım projeyi daha fazla geliştirmemi sağladı ve beni o proje üzerinde daha fazla çalışmaya yönlendirdi. Böylece projeden korkup uzaklaşmak yerine, artan merakım ve cesaretimle araştırmaya devam ettim.

Öğrenci Adı: Gizem Pekin, Hande Merve Kanat, Ceren Baskı, Eda Ertan
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: KONFERANS SALONU TASARIMI

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Projemizin asıl amacı akustik açıdan uygun bir konferans salonu yaratmak olduğu için teknik açıdan gereklilikler ile salonun tasarım aşaması birlikte düşünüldü. Projeye başlarken çıkış noktamız üniversite öğrencileri için bir konferans salonu olarak belirlendi. Daha sonra bu mekâna uygun renk şeması ve materyaller ile konsept desteklendi.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Akustik, ışık tasarımı gibi, bir mekân tasarımının yanı sıra, teknik bilgilerinde önemli olduğu derslerde, konuya özel geliştirilmiş bilgisayar programlarının kullanımı çok önemlidir. Akustik açıdan bir mekânın, amaca uygun akustik özelliklerinin hesaplanmasında kullanılan Odeon programı bizlere bu derste yardımcı oldu. Aldığımız sonuçlar ve kritikler doğrultusunda proje detayları oluşturulup, proje tamamlandı.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Her projede olduğu gibi, projenin gelişimim sürecinde bize destek olan öğretmenlerimizin katkısı ve tavsiyeleri ile projenin gelişim süreci tamamlanır. Temeli sağlam düşünülmüş bir projenin gelişim süreci, projeyi daha iyi bir düzeye getirilerek, ortaya her anlamda düşünülmüş, uygulanabilirlik açısında iyi bir proje çıkarılır.

Öğrenci Adı: Ayşenur Boyan – Gökçe İyili
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: ACOUSTICAL DESIGN OF A MULTI-PURPOSE HALL

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Konsepti ilk öğrendiğimizde herkesten farklı bir şey denemek istedik. Mardin mimarisinin yanı sıra geçmişten günümüze gelen birçok yaşanmışlık ve kültürel değerleri vardı. Süryani Şarabı bunlardan biriydi ve hiç tatmadığımız bir şeyi konseptimiz yaptık. Şarabın yapıldığı üzüm, yaprak damarları ve düzeni ilham kaynağımız oldu. Yaprağın tasarımsal boyutu bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli noktaydı.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Mardin mimarisiyle ilgili makaleler, Süryani şarabına açılan internet siteleri, Mardin’de yaşamış ve Süryani şarabını denemiş insanlar projemiz boyunca bize yardım etti diyebiliriz. Proje boyunca okumak, düşünmek ve daha fazla neler katabilirim diye yaptığımız her şey hem projeyi keyifli hale getirdi hem de olmak istediğimiz konumdaydık.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
İlk önce değerli hocalarımızdan aldığımız kritikler, daha sonrasında ise bizzat Mardin’de bulunmuş insanlardan aldığımız yorumlar bizi fazlasıyla olumlu etkiledi. Özellikle olumsuz yorumlar aldığımızda projeye partnerimizle daha sıkı sarılmak projemizi daha güçlü ve finalimde de neredeyse eleştiriye kapalı hale getirdi diyebiliriz.

Öğrenci Adı: İrem Yılmaz
Sınıf: 3.sınıf
Projenin Adı: LOOKING COLORS AND EMOTIONS THROUGH AN ARTWORK (FİLLER)

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
İlham kaynağım insan. Kendimiz, iç dünyamız, çelişkilerimiz…
Neden filler derseniz koca ve sağlam bedenlerinin altında çok yumuşak bir yapılarının olması. İnsanı insana göstermekten daha etkili olacağını düşündüğüm için filleri kullandım. Aslında bu çalışma aklımdaki bir projenin başlangıcı oldu. Yeni hayvanlar eklenecek.
Bir de renklendirme ve duygular kısmı var tabi. Çizim hayatımda hep vardı ama renkler benim için korkulu rüyaydı diyebilirim. Renk şemalarına göre matematiksel yaklaştım renklendirmeye, renklendirme yaptıkça özgürleştim. Seriler(monochrome serisi gibi) tamamlandıkça ortaya çıkan çalışmaları duygularla eşleştirdim. Benim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bütün filleri yan yana koyduğumda kendimi Warhol gibi hissettiğim bir an bile oldu.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Renk şemalarıyla başladım araştırmaya. Benim için öncelik renk şemalarıydı. Ekspresyonizm akımını araştırdım. O akımda da olduğu gibi renkler duyguların yansıtıcısı olacaktı. Renklerle duyguları eşleştiren araştırmalara yoğunlaştım. En eğlenceli ve projenin asıl aşaması olan renklendirmelerle seriler çıkartarak süreci sonlandırdım.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Herhangi bir çalışmamı renkli görmek benim için oldukça garipti. İlk renk denemelerimi gösterdiğimde arkadaşlarım şaşırtıcı bir şekilde renkli hallerini daha çok beğendiler. Aldığım geribildirimler hep olumlu yöndeydi ve her geribildirim beni daha çok cesaretlendirdi.

Öğrenci Adı: Gülçin Aydıngün
Sınıf: 3. Sınıf
Projenin Adı: MY FRIEND’S KITCHEN AND NKBA SDC BATHROOM PROJECT

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
Öncelikle yapmış olduğum 2 projenin konuları farklı olduğu için, ilham kaynaklarım ve ilham kaynağının ilerleme süreci aynı zamanda da araştırma biçimim farklı oldu. ” My Friend’s Kitchen Project” adlı ilk projem de öncelikle müşteri isteklerine yönelik tasarımlar yapmak gerekiyor. Ben de bu proje arkadaşımın mutfağı tekrar tasarladım. Bu yüzden arkadaşım ile sürekli iletişim halinde olup, onun isteklerini ve hayallerini dinleyip, mutfağını ona göre tasarlayıp, yenilemeye çalıştım. Bu ilk proje de ilham kaynağım rahat ve doğal bir ortam oluşturmaktı bunu da mutfakta kitaplık ve oturma ünitesi yerleştirerek yaptım. Son olarak, ilham kaynağım, arkaşımın yani müşterimizin istekleri doğrultusun da şekillendi. “National Kitchen and Bath Association Student Design Competition” adlı projem de düzenlenen yarışma için verilen Tenessee de yaşayan bir çift için banyo tasarladım. Bu banyonun tasarımın da ilham kaynağım passiflora çiçeği oldu. Çünkü çiftin yaşadığı bölgeyi internette araştırıp, bölgenin en önemli özelliklerini ve yetiştirilen, bölge için değerli olan bitkileri inceledim. Passiflora çiçeğinden yola çıkarak çiftin banyosun da sakinlik temasını baz almak istedim. Bu temayı da mekan da pastel ton da renkler kullanarak, fonksiyonel ve sakin bir ortam oluşturmak istedim.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
İki projemde de araştırma süreçlerim farklı oldu çünkü bir proje de arkadaşım mutfağını tasarladığım için, onu her gün görüyor ve iletişim kurup onun istekleri hakkında konuşabiliyordum. O yüzden bu proje de tasarım sürecim onun isteklerini öğrenip kısa notlar alarak bu sevdiği özellikleri çok kullandığı bir iç mekan olan mutfağa nasıl aktarabilirim dedim. Müşteri için bir mutfak tasarlarken tasarım sürecin de en önemli adımın müşterinin isteklerini ve hayallerinin ne olduğunun bilmenin çok önemli bir süreç olduğunu öğrendim. Fakat diğer projem de banyolarını tasarladığım çift ile iletişim kuramadığım için onların detaylı bir şekilde isteklerini yazdıkları formları detaylı bir şekilde okuyup, bütün istekleri bir araya getirip hepsini not şeklinde tutup tasarım sürecimi notlar tutarak ilerlettim. İki projem de de araştırma süreçlerim farklı bir şekilde ilerledi.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimler projelerimi tasarım sürecin de fonksiyonel açıdan çok geliştirdi. Çünkü, yaşadığımız mekanlar tasarladığımız için etrafımızdan çok fazla geri bildirim alabiliyoruz. Bu yüzden, mutfak ve banyo projelerimde tecrübeler den yararlandığım için bir mutfakta ve banyo da olması gereken ya da yapılmaması gereken tasarımlar hakkında geri bildirimler aldım. Bütün tasarım sürecinde ( Örneğin, mutfak dolaplarının yeteri kadar olup olmadığı ya da banyo da kullanılması ya da kullanılmaması gereken renkler vb. ) bu geri bildirimlerden yararlandım.

 

Öğrenci Adı: Gizem Yenici – Buket Ayrancıoğlu
Sınıf:3.sınıf
Projenin Adı: LINE AND DOT RESTAURANT PROJECT WITH PEACOCK CONCEPT

1. İlham kaynağınız nedir ve bunu projenizle nasıl birleştirdiniz?
İlhamın tam olarak ne olduğunu nasıl geldiğini açıklamak zor olsa da aslında bizleri üretmeye ve yaratmaya iten bir güç olarak zihnimizde kendini gösteriyor; nereden geldiği ise meçhul… Yani, en azından biz istediğimiz için gelmediği kesin. Ve hatta bazen, çok istediğimiz halde hiç uğramadığı da… Hal böyleyken bazen ilhamı yakalamak için ciddi bir araştırma süreci gerekiyor. Bizim de bu projede kültürünü ve gündelik yaşam işleyişini çok bilmediğimiz bir Amerikan restoranı için kendi kültürümüzü yansıtacak bir konsept belirlememiz gerekiyordu çünkü projemiz Türkiye de değil Atlanta da faaliyet gösterecekti ve yansıtmamız gereken yöre çok uluslu ve renkli yapısı nedeniyle Mardin olarak bize verilmişti. Bizde böylece Mardin’in nasıl bir yönünü projemizde gösterip bunu kullanıcıya hissettirebiliriz diye düşünmeye başladık ve detaylı bir araştırmanın sonucunda Tavus kuşunun Süryanilerde kutsal bir olgu olduğunu keşfettik bu tamda bizim aradığımız Mardin’in renkli ve çok katmanlı yapısına gönderme yapabilecek bir konseptti ve buradan yola çıkmaya karar verdik.

2. Araştırma süreciniz nasıl ilerledi?
Aslında araştırma sürecinde birçok fikirle karşılaşıyorsunuz ve bunlar tam olarak neyi yansıtacağınız konusunda kafanızı karıştırabiliyor araştırırken önemli olan ilk olarak nasıl bir konseptte neyi kullanıcıyla buluşturmak istediğiniz buna karar verdiğinizde buna uygun olmayan fazla bilgiyi elemiş oluyorsunuz ve elinizde daha salt bir dayanak olmaya başlıyor gerisi zaten artık bunu nasıl yansıtmanız gerektiği sorunsalıyla devam ediyor.

3. Geribildirimler sizin ilham kaynağınıza nasıl katkıda bulundu?
Geri bildirimler her zaman iyidir çünkü bazen kişi çok kendine özgü düşünüp dar kalıplarda kalabiliyor. Fikir alışverişleri tasarımı herkes için yaptığımız için her kullanıcı tipinin ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmemizi sağlayıp ona göre çeşitli çözümler üretmek açısından çok faydalı oluyor ve ne istediğinizi daha iyi anlıyorsunuz. Bizim projemizde de zaten çok iyi tanımadığımız bir kültüre yönelik bir tasarım yaptığımız için bu süreçte Amerika’daki grup arkadaşımızla olan fikir alışverişlerimiz ve birbirimize olan geri bildirimlerimiz projenin gelişimi açısından çok önemliydi ve tasarımda başarıyı yakalayabilmeniz için tabii ki bir grup çalışması olduğu için takım arkadaşınızla çok uyumlu olmanız gerekiyor.

 

Katkılarından dolayı Murat Özdamar’a teşekkür ederiz.

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?