Odunpazarı Modern Museum

Odunpazarı Modern Müzesi

| Kasım 2019


Eskişehir’de Modern Müze: Odunpazarı Modern Müzesi

Kengo Kuma and Associates (KKAA) ve ortakları Yuki Ikeguchi tarafından tasarlanan Odunpazarı Müzesi, Eskişehir’in en önemli merkezlerinden biri olan ve Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı bölgesinde ve Odunpazarı evlerinin arasında yer almaktadır.  Binanın tasarımı ve malzeme kullanımı tamamen çevreden esinlenip saygı duyularak tasarlanmıştır.

Ziyaretçilere çeşitli deneyimler yaratmak ve farklı ölçeklerdeki sanat eserlerinin sergilenmesi için farklı büyüklüklerde ve birbirlerine kilitlenen ahşap kutular şeklinde tasarlanmıştır. Bu kutuların her biri farklı konutları temsil etmektedir. Alt katlar daha geniş kutular halinde tasarlanmasına karşın üst katlara doğru daralan tasarımıyla gezenleri mimari bir deneyim yaşatıyor. Sergilerin yanı sıra, içerisinde özel tasarımların bulunduğu satış mağazası, giriş katında yer alan ve oldukça ferah tasarlanmış bir kafe ve çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesi için tasarlanmış atölyeler bulunmaktadır.

A Modern Museum in Eskişehir: Odunpazarı Modern Museum

Odunpazarı Museum, designed by Kengo Kuma and Associates (KKAA) and their partner Yuki Ikeguchi, is located among the houses of Odunpazarı, one of the most important centers of Eskişehir.  The building’s design and use of materials were entirely inspired by the environment respectfully.

It is designed in the form of wooden boxes of different sizes and interlocking each other, to create a variety of experiences for visitors and to display works of art from different scales. Each of these boxes represents different residences. While the lower floors are designed in larger boxes, it provides an architectural experience to the visitors with its narrowed design towards the upper floors. In addition to the exhibitions, there is a museum shop with special designs, a very spacious café located on the ground floor and workshops designed for the various events.

Geleneksel ile Modern Mimari Bir Arada Nasıl Uyumlu Durur?

Geleneksel Odunpazarı evleri ve OMM / Vernacular Odunpazarı houses and OMM

Karşınıza çıktığı ilk andan itibaren sizi oldukça değerli tarihi ve geleneksel Odunpazarı evleri arasına kendini uyumlu bir şekilde konumlandırması ile müzesi sizi içine çekerek büyülüyor. Müzenin açık avlusunda oturduğunuzda bir yanınızda müze ve bir yanınızda da tarihi evler ile geleneksel ve modern mimarinin birbiri içerisinde ne kadar uyumlu şekilde tasarlandığını fark ediyorsunuz. Bir kenarda yıkılmış ahşapları görürken diğer tarafta ahşabın büyüsüne kapılıyorsunuz ve müzenin etrafında attığınız her adım ile Eskişehir’in tarihinin kokusunu içinize çekiyorsunuz.

 How vernacular architecture and modern architecture can be design in harmony?

The museum draws you in and fascinates you from the very first moment with its harmonious positioning between the very valuable historical and traditional houses of Odunpazarı. When you sit in the open courtyard of the museum, you realize how harmoniously the vernacular and modern architecture are designed in harmony, with the museum on one side and the historical houses on the other side. On one side you see the collapsed wood, on the other side you fall under the magic of the wood, and with every step you take around the museum you breathe the scent of Eskişehir’s history.

Bir Yaşam Mekânı Olarak Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi’nın Gözünden OMM

Kengo Kuma OMM’nin temel unsurunu geometri, ışık, kümelenme ve tabii ki geleneksel malzeme olan ahşap olarak sıralamıştır. Bu tasarımda ziyaretçileri en çok etkileyecek öğenin binanın biçimi olduğunu belirtmiştir. Bu yapıyı tasarlarken geleneksel Odunpazarı evlerindeki dikey geometrinin yanı sıra binayı daha esnek ve organik bir biçimde tasarlamıştır. Aynı zamanda daha sıcak bir müze ortamı yaratmak amacıyla, tasarımında küçük ölçekli birimler kullanmıştır. Bunun ile çeşitli alanlarda ışığın tasarımdaki gücünü dikkatlice kullanmıştır. Günün saatine göre yansıdığı alan üzerinde şekil değiştiren, yayılmış ve doğrudan gelen doğal ışık ile kendine has alanlarda tanımlamıştır.

Kengo Kuma, bütün bu özelliklerin bir arada kullanmasının temel nedenini, müzelerin sanat mekânı olmasının ötesinde, toplumun bir araya geldiği ve halk merkezi görevini üstlendiği alanlar olarak kabul etmesinden kaynaklandığını belirtmiştir.

Yuki İkeguchi müzenin tasarımında iç mekân deneyimini arttırmak ve tarihi duyguyu vermenin önemini vurgulamak için sokak tasarımına önem vermiştir. Odunpazarı caddesinin girintili çıkıntılı olan sokaklarının ölçeğini ve tarzını referans alarak OMM’ye yansıtmış ve projeye sokak düşüncesini katmıştır. Bu nedenle bu tasarım farklı ölçeklerdeki “Odunpazarı evleri” ile oluşturulmuştur. Yuki bu tasarımsal yolu “Kutular arasından kıvrılarak geçen bir yol.” Sözleri ile tanımlamıştır.

OMM as a living space through the eyes of Kengo Kum and Yuki Ikeguchi

Kengo Kuma listed the basic element of OMM as geometry, light, clustering, and of course wood, which is the traditional material. In this design, he stated that the element that would be the most impressive was the form of the building. While designing this structure, he designed the building in a more flexible and organic form, as well as the vertical geometry in traditional Odunpazarı houses. He also used small-scale units in its design to create a warmer museum environment. With this, he carefully used the power of light in design, in various areas. He defined in unique areas with the natural light that is direct, diffuses and changes shape according to the time of the day.

Kengo Kuma stated that the main reason for using all these features together is because museums are not only art spaces, but also because they are areas where society comes together and acts as a community centre.

Yuki Ikeguchi has placed an emphasis on street design to enhance the interior experience in the museum’s design and to emphasize the importance of giving the historic feeling. He made reference to the scale and style of the streets of Odunpazarı Street, which are indented and protruding, and reflected on OMM and added the street concept to the project. Therefore, this design was created with “Odunpazarı houses” of different scales. Yuki defined this design path with these words,  “it’s a way of curling through boxes.”

 OMM ve Işık Kullanımı

Müzenin kalbi olan atriyumdan içeri sızan ışık, mevsime ve günün saatlerine göre değişerek Yuki Ikeguchi’nin tanımladığı gibi “yaşayan bina” olmasını sağlamaktadır. Ayrıca içeri süzen doğal ışığın günün saatlerine göre oluşturduğu renkler ziyaretçilerdeki duyguyu da etkilemektedir.

(Bambu Alanı Hakkında) Bu alandaki ışık ise günün farklı saatlerinde farklı açılardan gelerek duvar ve sanat eseri üzerinde birleşmektedir. Böylece doğal ışığın odayı sıcak bir şekilde aydınlatarak ziyaretçilere samimi bir ortam sağlandığı hissedilmektedir.

OMM and Light

The light seeping in from the atrium, the heart of the museum, varies according to the season and the time of the day, making it a “living building,” as Yuki Ikeguchi describes it. In addition, the colors created by the natural seeping light according to the time of the day affect the feelings of visitors.

(About the bamboo area) The light in this area comes from different angles at different times of the day and converges on the wall and the work of art. Thus, it is felt that natural light illuminates the room warmly, providing visitors with an intimate atmosphere.

 

Koleksiyon ve Sergiler

OMM koleksiyonu, Türk ve uluslararası sanatçıların modern ve çağdaş sanat eserlerinden oluş bin parçalık büyük bir koleksiyona sahiptir. Sürekli koleksiyonlar 1950’lerden günümüze kadar süren geniş bir tarih aralığını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra geçici sergiler arasında oldukça özel sergiler de yer almaktadır.

Collections and Exhibitions

The OMM collection has a large collection of thousands of pieces consisting of modern and contemporary artworks by Turkish and international artists. The permanent collections cover a wide range of dates, lasting from the 1950s to the present. In addition, temporary exhibitions include rather special exhibitions.

Tanabe Chikuunsai IV’nin Mekâna Özel Eseri

“Gelenekleri koruyarak geleceğe doğru taşımak gerekir.”

Müzenin ilk katının son bölümünde yer alan ve oda ile tamamen bütünleşmiş bu sanat eseri müzenin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesidir. Dünyaca ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai, bu eseri tasarlarken doğadaki dört temel element olan ateş, su, toprak, hava ve bunların yanı sıra insandan ilham almıştır. Bu tasarım Tanabe ve 4 asistanıyla birlikte 12 gün içinde müzenin mimarisi ile iç içe geçerek hayat bulmuştur.

Malzeme olarak Japonya’da Kaplan Bambu olarak isimlendiren bölgesel bir malzeme kullanmıştır. Eserin en ilginç özelliklerinden biri ise, yapımı sırasında duvara sabitlenmesi için birkaç çivi dışında herhangi bir yapıştırıcı veya yapı materyali bulunmamasıdır.

Chinkuusai’nin eserleri hakkındaki felsefelerinden biri ise eserinin hayat boyu kalmasını istemesinden çok sanatçının o an ki düşünceleri paylaşmasından geçmektedir.

8 Eylül 2019- 8 Eylül 2020

The Special Works of Tanabe Chikuunsai IV

“Keeping traditions and moving them into the future.”

This piece of art, which is located in the last section of the first floor of the museum and is completely integrated with the room, is one of the most interesting works of the museum. Tanabe Chikuunsai, the world-renowned Japanese bamboo master, was inspired by the four basic elements in nature: fire, water, earth, air, and besides, human beings. This design came to life in 12 days with Tanabe and his 4 assistants, intertwining with the architecture of the museum.

The material used a regional material called Tiger Bamboo in Japan. One of the most interesting features of the work is that there is no adhesive or building material except for a few nails to secure it to the wall during its construction.

One of chinkuusai’s philosophies about his work is that the artist shares his thoughts rather than wanting his life to remain lifelong.

8 September 2019 – 8 September 2020

Marshmallow Laser Feast

https://omm.art/tr/exhibition/marshmallow-laser-feast

Çok Algılı, Üç Boyutlu Yerleştirmeler: Ağaca Övgü & Bir Hayvanın Gözlerinden

Dünya çapında dijital sanat alanında önde gelen İngiliz sanat kolektifi Marshmallow Laser feast bu kolektif çalışmasında çevremiz ile fiziki ilişkimizi ortadan kaldırarak, sanal fakat oldukça güçlü bir duygusal algı yolcuğuna çıkartmaktadır. Dijital teknolojiyi kullanarak insanlara sanal alanlar oluşturup onların doğal dünya ile olan bağını arttırmaktır.  Bu sayede, evrendeki temel öneme sahip olan ağlar, süreçler ve sistemleri gün yüzüne çıkararak, evreni kiminle paylaştığımızı ve çevreye olan sorumluluğu hatırlatır.

Ağaca Övgü (Treehugger) ve Bir Hayvanın Gözlerinden(In the Eyes of the Animal) isimli eserleri ile OMM’nin çevre duyarı ideolojisini yansıtarak aynı anda pek çok duyuya da hitap etmektedir. Aynı zamanda sanatın sanal gerçekliğinin sınırlarını zorlayıp çevrenin sunduğu gizil doğal güçlerin farkında varıldığı, hayvan ile bitkiyi, insan ile doğayı fiziki olarak görülmeyen fakat hissedilen bir ritme bağlayarak bu özel bir deneyim yaşatmaktadır.

8 Eylül 2019-7 Aralık 2019

Marshmallow Laser Feast

Multi-Perceptive, Three-Dimensional Placements: Praise The Tree & From The Eyes Of An Animal

In this collective work, Marshmallow Laser feast, the leading British art collective in the field of digital art worldwide, takes away our physical relationship with our environment and embarks on a journey of virtual but rather powerful emotional perception. This creates virtual spaces for people using digital technology and increases their connection with the natural world.  In this way, the networks, processes and systems of fundamental importance in the universe are brought to light, reminding us who we share the universe with and responsibility for the environment.

8 September 2019 – 7 December 2019

 

OMM Inn

OMM Inn Giriş / Entrance of OMM Inn

OMM’nin yukarısına doğru çıkıldığından restore edilmiş Odunpazarı evlerinin içerisine gizlenmiş ve oldukça samimi avlusu ile gelenekselden modern zamana açılan bir kapı gibi sizi karşılıyor. Müzenin uzantısı olarak Polimeks tarafından tasarlanmış bu kafe, minimalist ve sanat odaklı bir sosyal alan olarak şehir içinde oldukça şık duran yeni bir buluşma noktası oluşturuyor.. Arkadaşlarınızla buluşmanızın yanı sıra, sakinliği ile çalışmak için oldukça huzurlu bir ortamda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra içerisindeki küçük kütüphanesi ile tasarım dergileri ve kitapları, karikatürleri ile özel bir ortam oluşturmaktadır.

OMM Inn

When you go up to OMM, it welcomes you like a door opening from traditional to modern time with its very friendly courtyard hidden in the restored Odunpazarı houses. Designed by Polimeks as an extension of the museum, this café is a new meeting point that stands quite stylish within the city as a minimalist and art-oriented social space. In addition to meeting friends, it also provides a very peaceful environment to work with calmness. Besides, it creates a special environment with its small library, design magazines and books and cartoons.

Courtyard design of OMM Inn

Yazar / Writer : Ece Sel

Çevirmen / Translator: Su Yıldız

Grafiker / Graphics : Saray Erdoğan

 

References:

https://omm.art

https://www.archdaily.com/869463/kengo-kuma-and-associates-unveil-stacked-timber-museum-in-turkey

Kengo Kuma and Associates Tasarımı Odunpazarı Modern Müze Açıldı

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?