Nasıl: Ders Seçimi Yapılır?

How To: Do Course Registration

| Şubat 2019


10 Ana Madde Halinde Sizinle:

Broken Down in 10 Bullet Points:

 

 1. Bilkent Üniversitesinde, istediğiniz dersleri almaya çalışmak zor olabilir. Birinci kural Pre- Registration’ı yani Ön ders seçimlerini doğru yapmak. Pre-reg (Aramızda böyle diyoruz) bazen bunaltıcı olabilse de almak istediğiniz dersleri önem sırasına göre ya da almak istediğiniz sıraya göre seçerseniz sistem ona göre size bütün dersleri yükleyecektir. Eğer Pre- Reg yapmazsanız dersleriniz yüklenmez ve ders seçimlerinde (Registration) istediğiniz dersleri veya istediğiniz öğretim görevlilerinden/ profesörlerden ders almanız zorlaşır. Yine de bütün istediğiniz dersleriniz ön yükleme sırasında sisteminize yüklenmeyebilir. Eğer bazı derslerin saatleri çakışıyorsa sistem o istediğiniz dersleri size yükleyemeyebilir. O yüzden dikkatli olun!

In Bilkent University, trying to get the classes you want might be tricky. First rule is to do your Pre-Registration right. Pre- reg (as we call it) might be overwhelming but if you add all of the courses that you want in the order that  you want them in, the system will load your courses based on that order. If you don’t do Pre – reg the courses will not load and you might not get the classes and teachers you want in the registration. However, it is not guaranteed that all of the courses will load to your system. If some classes’ time periods overlap the system may not load the courses you look for. So, beware!

 1. Olay derslerinizi koordine etmek ve programlamaya geldiğinde Bilkent Scheduler tam bir hayat kurtarıcı oluyor, size uyan section’lara bakıp programınızı ayarlayabilirsiniz. Böylelikle farklı section kombinasyonları deneyerek numaralarını not alıp ders seçimlerinizde vakit kaybetmeden o section’ı değiştirebilirsiniz.

Bilkent Scheduler is a life saver when it comes to the scheduling your classes, you can arrange which sections that works with your schedule. You can try different combinations of sections and take those section numbers to use in the registration when changing your section in a class.

 1. Diğer bir yardımcı ise Offerings. Offerings’e STARS sistemindeki ikinci linkten erişebilirsiniz. Bölüm kodunuzu seçerek o dönem verilen dersleri görebilirsiniz. Ayrıca section kodlarıyla beraber öğretim görevlileri/ profesörlerin de hangi dersleri verdiklerini görebilirsiniz.

Another helper is the Offerings. You can reach to Offerings from the STARS, it is the second link on the list. You can choose your department code to see the classes offered in the respective semester. You can also see the section codes and teachers/ professors giving the courses.

 1. Course registration appointment, yani ders seçim randevusu adı üstünde. Sistem size önceden yüklenen derslerinizde değişiklik yapmanız için belli bir gün ve saat veriyor. Buna rağmen, sistem ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açılırken birinci sınıf öğrencilerine bir gün sonradan açılıyor. Eğer ön der seçimlerinde, yani pre -reg’de seçimini yapmadığınız bir seçmeli ders almak istiyorsanız ya da başka bir dönemden ders almak istiyorsanız ders seçimi randevunuzun saati önemli. Sistem size açıldığında istediğiniz derslerin kotası maalesef dolmuş olabiliyor! Ama merak etmeyin, ders seçimleri sonradan değineceğimiz Add-Drop haftası boyunca açık oluyor.

Course registration appointment, it is pretty straight forward. The system gives you a certain time to open the registration system and make changes in your pre- loaded courses. However, the system opens to the freshmen one day later than the second, third and fourth year students. This is important because there may be an elective course you would like to add or take a class from upcoming semesters which you did not pre-register for. Once the system opens unfortunately the classes you want or the sections you want might be out of quota! But don’t worry, the registrations are available in the whole Add- Drop week which we will get on to it later.

 1. VPN Ankara’da yaşamayanlar veya tatile çıktığı için der seçimi haftasında okulda olamayacaklar için kutsal bir nimet. Çünkü ders seçimleri sadece Bilkent Ağı içerisinde gerçekleştiriliyor ve bu da demek oluyor ki seçim yapmak için Bilkent Üniversitesi sınırları içinde olmak zorundasınız. VPN’i internetten Bilkent VPN olarak aratıp yükleyebilirsiniz. Adım adım yükleme kılavuzu da internette mevcut. VPN’i indirdikten sonra der seçimlerinizi istediğiniz yerden yapabilirsiniz. VPN’i uzun süre kullanırsanız zaman aşımı olabilir bu sebeple ders seçimine girmeden önce bağlantınızın çalıştığından emin olun.

VPN is a Holy Grail to most of who do not live in Ankara or take a vacation in the registration period. Since the registrations can be made only through Bilkent Network, which means you need to be in the Bilkent University territory to enter the system. You can download a VPN from the Internet under the name of Bilkent VPN. There is also a step-by-step installation guide online. Once you install your VPN, you can enter to the registration from anywhere. Beware that the VPN can have time-out error if you use it too long. All you need to do is to make sure you are connected and it works before you go in to registration.

 1. Ve tabii ki de ders seçimleri… İstediğiniz dersleri almak için sonuna kadar dayanmanız gerekiyor. Buradaki tek kural: YENİLE! Sayfayı erişilebilir bir kota görene kadar yenilemelisiniz. Benim hep kullandığım yöntem sürekli dersler arasında değişim yaparak açık kotayı yakalamak. Eninde sonunda o noktaya ulaşacaksınız! Sabır bu işin anahtarı!

And then there are registrations… Obviously. To get the classes or sections you want, you need to go through with it. There is one rule: REFRESH! Refresh the page until there is an available quota you see on the screen. My go-to method is to change between courses constantly and look for open quota. Eventually, you will get there! Patience is  key!

 1. Eğer section takas edecek birini bulduysanız, kendinizi şanslı sayın! Fakat takası gündüz gözüyle yapmayın çünkü başkaları da aynı section’ı arıyor olabilir ve onu siz alamadan alabilir! Bu işi gece yapmak önemli, tercihen sabaha karşı üç civarı. Hayır bu şaka değil, gerçekten kimse ortalıkta yokken güvenle section takası yapabilirsiniz. Yine de siz gece kuşlarına dikkat edin, size avlamak için pusuda bekliyor olabilirler.

If you find a person to swap sections with you, consider yourself lucky! But do not do it out in the day because people may be also looking for that section and take it before you do! It is important to do it at night, preferably around  03.00 a.m. No, it’s not a joke, you can literally swap your sections without anybody around. However, still be aware of the night birds out there. They are out to get you.

 1. Seçmeli dersler ise çok ayrı bir konu. Eğer pre-reg’de seçmeli ders eklemediyseniz, ders seçimlerinde seçmeli ders alma şansınız maalesef düşük. Fakat umudunuzu kaybetmeyin, mucizeler gerçekleşebilir. Eğer yeterince beklerseniz belki istediğiniz dersi alma şansınız olabilir. Her halükârda önemli olan önceden derslerinizi seçmek çünkü bazı yabancı dil dersleri veya seramik, heykel gibi sanat dersleri çok talep ediliyor.

Elective courses are a whole different thing, if you did not add an elective course in the Pre-reg, the chances are very low that you are going to add that course in the registration. But don’t let your hopes down, miracles can happen. If you wait long enough, may be you can get the course you like. In anyway, the key is to pre-register beforehand because some of the courses are really wanted among students such as language courses, or art courses like ceramics, sculpture…etc.

 1. Registration override forms yani kayıt geçersiz kılma formu, bir öğrencinin son hamlesidir. Eğer o dönem almanız gereken dersi alamadıysanız (Çoğu ‘irregular’ öğrencinin başına gelebiliyor.) SRS’den bir ‘override’ formu bastırarak bölüm sekreterliğine ulaştırıyorsunuz. İstediğiniz dersi alamadıysanız bu çözüm güzel bir kısa yol olabiliyor. Fakat unutmayın ki formlar sadece Add – Drop haftası süresince geçerli oluyor.

Registration override forms are the student’s last call. If you couldn’t get a course that you need to take that semester (it happens to many irregular students) you print an override form through SRS and give it to the department secretariat. It is a very nice hack to get the section you desire if you could not get the course at all in the registration. Do not forget that override forms are valid only in the Add-Drop Week.

 

 1. Sonuncusuna geldik… Add- Drop Haftası. Derslerin ilk haftası bir deneme süresi gibi geçiyor. İsterseniz başka dersleri de sisteme girip tekrar seçebilirsiniz. Fakat lütfen bir dersi istemiyorsanız o dersi kendiniz için tutmayın. Dersi bir başkasının alması için bırakabilirsiniz ki çoğu öğrenci bunu gözlüyor. Ders seçimi dönemi için bu kadar. Umarım zevk almışsınızdır ve faydalı bilgiler öğrenmişsinizdir.

On to the last one… Add- Drop Week. It is like a trial period for the courses and it is the first week of the classes. You can still register to different classes if they are available. But do not hold on to a course you do not want or like, because someone might be looking for that class. Drop the course so other students can take it. That is all for the registration period. Hope you enjoyed it and found some helpful information.

 

Bir Sonrakinde Görüşmek Dileğiyle

Until Next Time

 

 

Öğrenci Püf Noktaları:

Student Tips & Tricks:

 • “Sırf dikkat etmediğim ve üstüne düşmediğim için istediğim hocadan ders alamadım, tetikte olmak ve sayfayı sürekli yenileyerek section gözlemek çok önemli.”

“I could not take a class from the teacher I wanted because I was not looking for it and refreshing the registration website. It is important to be on  alert if you really want to change a section.”

-Görkay

 • “VPN’i telefonunuza da indirerek her an her yerde ders seçimine bakabilirsiniz.”

“Downloading VPN to your phone is a great way to follow the registration anytime and anywhere.”

-Şule

 • “Eğer bir arkadaşınızla section takas etmek istiyor fakat yapamıyorsanız, registration override form’ları alarak bölüm sekreterliğinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dersinizi böylece garantilemiş olursunuz.”

“If you wanted to swap sections with a friend but you could not do it, you can take registration forms to your department secretariat and swap can be done in there, this way you guarantee your course.”

-Berker

 • “Eğer ders seçiminde istediğiniz seçmeli dersleri alamadıysanız kendinizi yormayın. Dördüncü sınıfta seçmeli derslerinizi alabilirsiniz ve mezun olduğunuzu belirttiğiniz takdirde sizin için kota açıyorlar.”

“Don’t beat yourself up for easy elective courses. If you could not get them anyway in the Pre- reg, you can take them in the fourth year and say that you are graduating this year. They open the quota once you say that you are graduating.”

– Serra

 • “Eğer ders seçimi randevunuz geç bir saatte ise randevusu erken olan bir arkadaşınızdan sizin için istediğiniz dersin section’ı için gözetleme yapmasını isteyebilirsiniz. Hatta dersi sizin için alabiliyorsa sonrasında dersi size bırakır.”

“If your registration appointment is later than most of the students, take one of your friends who has earlier appointment than you and tell them to look for the section you want and if they can, tell them to take it. Then you can swap later on.

– Serra

 • “Eğer bir ‘irregular’ öğrenciyseniz ders seçimleri çok zorlayıcı olabiliyor. Add- Drop haftasında ‘scheduler’ hayat kurtarıcı oluyor ve farklı ders kombinasyonları yaparak ‘irregular’ öğrenci olmanın dezavantajlarını avantaja çevirebiliyorsunuz.”

“If you are an irregular student, course registrations can be hard. In the Add- Drop week scheduler can be a life saver. You can turn Irregularity’s disadvantage to an advantage with some combinations of the classes that you do from there.”

-Beste

 

Grafiker/Graphic Designer: Nur Özkaya

Çevirmen/ Translator: Ezgi Ayer

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?