Fütürizm 101: La Citta Nuova (Yeni Şehir)

Futurism 101: La Citta Nuova

| Temmuz 2019


Mimarinin doğa, teknoloji ve devinim ile sentezlenmesine tanık olabileceğimiz en iyi akımlardan biri olan Fütürizm 20. yüzyıl modern mimari akımlarındandır. Tekdüzeliğe ve durağanlığa karşı olan bu anlayış çok uzun zamandır mimariye yön vermektedir. Anlayacağınız fütürizm popülerliğini yıllardır kaybetmemiştir. Teknolojinin yeniliği ve gelişimi esas alması, doğanın bilimle iç içe olması ve devinimin sıradanlığa olan savaşı fütürizmi bugünlere getiren etmenlerdendir. Bu üç unsur bir yapı üzerinde somutlaştırılarak bizlere göz alıcı ve sıra dışı mimari örnekleri sunar.

Futurism, being one of the best movements that let us witness the syntheses of architecture with nature, technology, and motion; is one of the twentieth-century modern architecture movements. This concept, with its stance against monotony and stability, has been shaping architecture for a very long time. In other words, futurism has not lost its popularity for years. Technology’s base on innovation and development, nature being intertwined with science, and thewar of motion against mundaneness are some of the factors which brought futurism all the way to this day. These three factors, embodied on a structure, present us fascinating and extraordinary architectural samples.

Fütürizm ilk başta İtalyan sanatçı Marinetti tarafından ortaya koyulmuş ardından da Antonio Sant’Elia öncülüğünde mimariye taşınmıştır. Öncülüğünde diyorum çünkü Sant’Elia fütürist mimari üzerine olan fikirlerini ve projelerini “La Citta Nuova (Yeni Şehir)” adlı eserinde bir araya getirmiştir ve bu çizimler hayata geçirilemese de ardından gelecek fütürist mimarlara ilham kaynağı olmuştur. Bu proje fütürizmin dinamizminin anlaşılması adına çok iyi bir kaynaktır. Çarpıcı, hareketli ve yenilikçi tasarım çizgilerine sahip olan bu şehir projesi bizlere fütürist mimariyi müjdelemiştir.

Futurism was first propounded by the Italian artist Marinetti and then moved to architecture, led by Antonio Sant’Elia. I am saying “led by” because Sant’Elia has put his ideas and projects on architecture together in his work “La Citta Nuova (The New City)” and these sketches have inspired the futurist architects that would come after him, even though they were not implemented during his own time. This project is a very good source for the understanding of the dynamism of futurism. This city project; having lines that were astounding, dynamic, and progressive has heralded us futurist architecture.

Eğik, yatay, dikey ve oval çizgilerin bir arada kullanımı epey fazladır. Farklı yönlere uzanan tasarım elemanları ritmik bir bağ ile bir araya getirilmiştir ve hepsi bir düzen içindedir. Sant’Elia simetrinin sebep olduğu sıradanlıktan uzak durmuştur ve çizimlerinde simetriye yer vermekten olabildiğince kaçınmıştır. Dinamizmi sergilemek için ışığı vurgulamıştır. Eskizlerde de görülebileceği gibi geleneksel bir çizgide durmayan bu şehir izlenimi yeniliğe, yeniden yapılandırılmaya uygundur. Materyaller söz konusu olduğunda cam kullanımı dikkat çekmektedir. Fütürist anlayışa uygun olarak kullanılan materyaller de doğayla uyumlu, esnek, değişime açık olmalıdır.

The usage of inclined, horizontal, vertical, and oval lines together is quite often. The elements of design that lie towards different directions have been brought together with a rhythmic bond and they are all in harmony. Sant’Elia has kept himself away from the mundaneness of symmetry and rather than giving place to symmetry in his sketches, he avoided them. He emphasized the lighting in order to display dynamism. As it can be seen in the sketches, this impression of a city that does not stand on lines fits in the reform and restructuring concepts. When it comes to the materials, the usage of glass is what attracts attention. Convenient with the futuristic understanding, the materials should be compatible with nature, flexible, and open to change.

Şehirleri anlamlı kılan şey içinde barındırdığı yaşam formlarıdır. Gökdelenlerden tutun da kulübelere kadar olan tüm yapılar anlamını bu şekilde kazanır. Mimari açıdan fütürizme bakıldığında da bu anlayışın hedeflediği şey geleceğin şehirlerini bitmek tükenmek bilmeyen bir gelişim telaşıyla inşa etmek diyebiliriz. Bu inşa süreci beraberinde birçok faydayı insanlığa sunabilir. En başta belirttiğim üç kavramdan biri olan doğa fütürizm sayesinde bambaşka bir anlama sahip olabilir çünkü bu mimari akım doğanın dinamikliğini örnek alır ve onunla bütünleşmeyi hedefler. En basit örnekle La Citta Nuova’da kullanılan birbirinden farklı formlarda olan ve farklı yerlere uzanan tasarım elemanları doğanın dinamizminin güzel bir anlatımıdır. Teknolojinin gelişimi ve yaşam alanlarında daha etkin bir şekilde kullanılması da mimari alanda fonksiyonelliği ön plana çıkartacaktır. Fütürizmin hedeflediği gelişim, insanların kendilerini ve çevrelerini geliştirme arzusunu tetiklemekte büyük bir paya sahip olacaktır çünkü mekanların ve insanların birbirini tamamlamak gibi bir doğası vardır.

What make cities meaningful are the living beings it contains. All structures, from skyscrapers to sheds, gain their meanings this way. We could say what futurism aims is to build the cities of tomorrow with a never-ending rush of development when it is viewed from the architectural perspective, too. This process of construction has a lot of benefits to provide to humanity. One of the three concepts I mentioned in the beginning, nature, could have a whole other meaning thanks to futurism because this architectural movement patterns the dynamism of nature and aims to be one with it. To illustrate simply, the elements of design in La Citta Nuova which are all different from one another and lie towards different places are nice telling of the dynamism of nature. The development of technology and its usage becoming more and more active in living spaces would put functionality in the architectural field. The improvement that futurism aims for would have a major role in triggering the will to improve themselves as well as their surroundings and environments because places and people tend to complete each other instinctively.

 

Kaynakça/References

https://www.researchgate.net/figure/The-multi-layered-futurism-Citta-Nuova-New-City-proposed-by-Antonio-SantElia-1914_fig1_311987567

https://www.artwave.it/architettura/progettisti/antonio-santelia-larchitettura-futurista/

 

Grafiker/Graphic Designer: Deniz Vadi Töngür

Çevirmen/Translator: Deniz Karaytuğ

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?