Kristian Wren Frederickson

3D Visualization and VFX

| Mayıs 2020


Special thanks to our dear Bilkent architecture instructor Wren Frederickson for sparing time for us and sharing his knowledge and experiences on 3D Visualizations and VFX Techniques.

Bilkent mimarlık hocamız sevgili Wren Frederickson’a bize vakit ayırarak 3Boyutu görsellemeler hakkındaki tecrüblerini ve düşüncelerini aktardığı bu değerli röportaj için teşekkür ederiz.

 

Pafta Mag: 3D visualization is a growing industry even to the outside of animation. In your point of view, what is the importance of learning 3D software for architects and designers for creative designing?

Wren F: I think it is important to learn 3d software for any designer, especially architects. It used to be architects needed to draw in 2d and every time they needed to visualize another angle of their projects they would have to redraw it. 3d allows designers visualize every angle and aspect of their designs and interact with it immediately. It also is a lot harder to design in 3d because you cannot fake certain angles. Every angle must be accounted for and therefore it is a more meaningful workflow for real world applications that will be built.

Pafta Mag: 3D Görselleştirme, animasyonun dışında da büyüyen bir endüstri. Sizin bakış açınıza göre, mimarlar ve tasarımcılar için 3D yazılım ve modellemenin yaratıcı tasarımdaki önemi nedir?

Wren F: Bana göre, 3D yazılımların bütün tasarımcıların ve özellikle mimarların öğrenmesi oldukça önemlidir. Eskiden, mimarları projelerinin başka bir açısını görselleştirmeleri gerektiğinde projeerini yenide 2D olarak çizmeyi gerekiyordu. 3 Boyutlu çizimler tasarımcıların tasarımlarının her açısını ve görünüşünü doğrudan görselleştirme ve etkileştirmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak, tasarımcılar 3D çizimlerde açıları taklit edemeyeceklerinden, 3D tasarım yapmak aslında daha zordur. Her açı hesaba katılmalıdır ve bu nedenle, inşa edilecek olan gerçek uygulamalar için daha anlamlı bir iş akısı sağlanmış olur.

 

Pafta Mag: According to you, what’s the future of 3D visualization in the field of architecture?

Wren F: For me, I think the future of 3D visualization will become more immersive. With new AR and VR fields continuing to grow I think they will become the new normal. We saw the change from primarily using 2d representation methods like photoshop, which now switched to almost all 3d. I’m pretty excited but at the same time until the big VR goggles are eliminated, I don’t see myself using them. Haha

Pafta Mag: Size göre,  3D görselleştirmenin mimari alandaki geleceği nedir?

Wren F: Bence 3D görselleştirme teknikleri gelecekte daha sürükleyici bir hal alacaktır. Yeni Arttırılmış gerçeklik (AR: Augmented Reality ) ve Sanal Gerçeklik (VR: Sanal Gerçeklik) alanlarının gelişmesi yeni normal olacak. Photoshop gibi temel 2Boyutlu görselleştirme methodlarının değişimini gördük ve şimdi neredeyse her şey tamamen 3boyuta döndü. Bu değişim için oldukça heyecanlıyım fakat aynı zamanda büyük VR gözlükleri ortadan kaldırılıncaya kadar kendimi onları kullanıyor olarak görmüyorum. Haha!

 

Pafta Mag: For an architectural project, students sometimes cannot decide which program to use. What would you suggest them to consider while selecting a specific software for a specific project along the design process?

Wren F: Now software has become so available to almost everybody and many packages are affordable or free. I would suggest using the tool that suits you best. Software is just a tool and it is up to the user to be disciplined enough to learn them well enough to get the job done. Don’t get caught up in choosing a software, just pick one and practice a lot.

Pafta Mag: Bir mimari proje için, öğrenciler bazen hangi programı kullanacağına karar verememektedir. Tasarım süreci boyunca belirli bir proje için belirli bir modelleme yazılımı seçerken nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?

Wren F: Artık, yazılımlar hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir hale geldi ve birçok uygulamanın paketi uygun fiyatlı veya ücretsiz. Size en uyan araçları kullanmanızı tavsiye ederim. Yazılımlar aslında sadece bir araçtır ve projenizi veya işinizi yapmak için yeterince iyi öğrenecek kadar disiplinli olmak ise kullanıcıya bağlıdır. Hangi yazılımı seçeceğinize takılıp kalmayın, bir tanesini seçin ve olabildiğince pratik yapın.

 

Pafta Mag: It is always a desire to be proficient on 3d modelling for designers. However, it also scares people since it requires a great amount of time to learn. Did you have this kind of difficulties at the beginning? What type of a path would you suggest people to follow to make the learning process easier?

Wren F: 3d is a very challenging thing for some people to learn. I had many difficulties learning software in the beginning and still do today, but at the same time I love it and want to learn everything. I would suggest people choose a path they are willing to suffer in because they enjoy it so much at the same time. The good news is 3d software is becoming easier and easier to get. The bad news is just this, there are so many options you don’t know which one to choose.

Pafta Mag: Tasarımcılar için 3 Boyutlu modellemede uzman olmak her zaman bir büyük bir hevestir. Fakat aynı zamanda öğrenmek için oldukça zaman gerektirdiğinden insanları korkutur. Siz de en başında bu tarz zorluklar ile karşılaştınız mı? Öğrenme sürecini kolaylaştırmak için insanlara ne tür bir yol izlemelerini önerirsiniz?

Wren F: 3Boyutlu modelleme bazı insanlar için öğrenmesi oldukça zor bir alan. Başlangıçta bu yazılımları öğrenmekte zorlandım ve bugün hale zorlandığımı söyleyebilirim fakat aynı zamanda oldukça da seviyorum ve her detayını öğrenmek istiyorum. Modellemeyi öğrenme süreçlerinde, insanlara katlanabilecekleri bir yolu seçmelerini öneririm çünkü aynı zamanda oldukça da eğleniyorlar bir süreç. İyi haber ise, 3boyutlu yazılımlar gün geçtikçe daha da kolaylaşmakta. Kötü haber ise, birçok seçenek olduğundan hangi yazılımı seçeceğinizi bilmemek oluyor.

 

Pafta Mag: Since digitalization has built a bridge between architecture and film industry have you ever considered focusing more on VFX and animation for movie making?

Wren F: I would love to work on a Film, but it is a hard industry to work in. Very few films get made and completed. I also love architectural design, and creative design in general. Maybe in the future I will get the chance.

Pafta Mag: Dijitalleşme mimarlık ve film endüstrisi arasında bir köprü kurduğundan, film yapımı için VFX ve animasyon alanlarına yönelmeyi düşündünüz mü?

Wren F: Film alanında çalışmayı çok isterim, fakat bu alan çalışmanın oldukça zor olduğu bir endüstridir. Sadece birkaç film yapılıyor ve tamamlanabiliyor.  Aynı zamanda, mimari tasarımı ve yaratıcı tasarımı da oldukça seviyorum. Belki gelecekte, bir şansım olabilir.

 

Pafta Mag: The VFX in movies such as Marvel is quite successful but there are also many movies where the visual effects disappoint the viewers. What are the most important details to pay attention while using these programs?

Wren F: I think now that the tools are becoming so easy and cheap, many companies can make very good VFX for film. But the most important thing of a Film is the story behind it. Without a good story you can have all the best effects and most expensive tools used, but in the end the film won’t connect with the audience. There needs to be a balance or else it feels superficial.

Pafta Mag: Marvel gibi filmlerde görsel efektler oldukça başarılı fakat birçok filmdeki görsel efektlerin kalitesi izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bu tür programları kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylar sizce nelerdir?

Wren F: Bu tür görselleştirme araçları oldukça kolay ve uygun fiyatlı olmaya başladı. Birçok şirket oldukça iyi görsel efektler ile filmler yapabilmektedirler. Fakat bir filmin en önemli özelliği arkasındaki hikâyesidir. Bir filmin iyi bir hikayesi olmadan en iyi efektler ve en pahalı araçlar sahip olsanız dahi, bu film en sonunda seyirci ile bir bağlantı kuramayacaktır. Bunların arasında bir denge olması gerekmektedir diğer türlü film oldukça yüzeysel hissettirir.

 

Pafta Mag: For the ones who have a passion for modelling, visualization techniques and animation, which type of a path would you suggest them to follow?

Wren F: I would suggest working on fun personal projects with your friends that get you excited and maybe this will lead to professional work in the future.

Pafta Mag: Modelleme, görselleştirme teknikleri ve animasyon alanlarında hevesi olanlar için, nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz?

Wren F: Arkadaşlarınızla sizi heyecanlandıran, eğlenceli kişisel projeler üzerinde çalışmanızı öneririm ve belki de bu çalışmalarınız sizi gelecekteki profesyonel çalışmalarına yönlendirecektir.

 

Interviewer & Translator – Röportaj  & Çevirmen:

Ece Sel

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?