How To: Write a Summer Practice Report

Nasıl: Staj Raporu Yazılır

| Ekim 2019


If you’re a university student you most likely have completed or will complete a summer internship. Many courses require you to write a report on these internships, so I’ll do my best to summarise what your report needs to include.

Eğer bir üniversite öğrencisiyseniz büyük olasılıkla bir yaz stajı ya tamamlamışsınızdır ya da tamamlayacaksınızdır. Birçok kurs bu stajlarla ilgili bir rapor yazmanızı ister ve bu nedenle raporunuzun neleri içermesi gerektiğini özetlemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

  1. First things first – you should have kept a diary throughout the internship, but if you haven’t you should write one up immediately because you’re going to forget what you’ve done. You’ve got to get this diary signed if your course requires you to and, if it doesn’t, you’re going to be using it to write your report anyway.

Öncelikle staj boyunca bir günlük tutmalıydınız, ancak bunu yapmadıysanız hemen bir tane yazmalısınız çünkü yaptıklarınızı muhtemelen unutacaksınız. Kursunuz sizi zorunlu kılıyorsa bu günlüğü imzalatmanız gerekir ama zorunlu değilse bile raporunuzu yazmak için bu günlüğü kullanacaksınız.

 

  1. This might sound obvious, but it can be easy to forget: you’ve got to start with a title page. Don’t get too fancy with it. All you need is a white page with (as the Bilkent University ARCH 290 requirements state) the course title, your name, the company’s name, the date of your internship, and lastly the name of your advisor.

Bu çok açık gibi görünebilir ancak unutulması kolay olabilir: bir başlık sayfası ile başlamalısınız. Çok süslemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şeyler beyaz bir sayfada (Bilkent Üniversitesi ARCH 290 gerekçelerinde belirtildiği gibi) kurs başlığı, adınız, şirketin adı, staj tarihiniz ve son olarak danışmanınızın adı.

  1. Next thing is your table of contents – also obvious but sometimes forgotten. You should have a rough idea about your contents from your diary, so you can start writing it out now so all that will be left is going back to edit the page numbers.

Bir sonraki şey içerik tablonuz – bu da gayet açık olan ama bazen unutulan bir parça. Günlüğünüz sayesinde içerikleriniz hakkında kabaca bir fikriniz olmalı ve bunu kullanarak yazmaya başlarsanız geriye kalan tek sey sayfa numaralarını düzenlemek olur.

  1. Body. Conclusion. It’s been like this since primary school. All you need is a simple history of where you’ve done your internship along with the mention of any significant achievements. Your report is going to be long enough anyway so its best to keep this short and simple.

Giriş. Gövde. Sonuç. İlkokuldan beri böyle. İhtiyacınız olan tek şey, staj yaptığınız yerin basit bir tarihi ile önemli bir başarılarından bahsetmek. Raporunuz zaten yeterince uzun olacak, bu yüzden girişi kısa ve basit tutmak en iyisi.

 

  1. You shouldn’t expect to have an exciting event on every day of your internship. You’re mostly going to be taking care of small tasks and helping around as much as you can. So basically, you don’t have to write every detail of your internship in your report but only the things you’ve learned or things that can be considered to be significant.

Stajınızın her gününde heyecan verici bir etkinlik beklememelisiniz. Çoğunlukla küçük işlerle ilgilenecek ve çalışanlara elinizden geldiğince yardım edeceksiniz. Bu yüzden stajınızın her detayını raporunuza yazmak zorunda değilsiniz, yalnızca öğrendiklerinizi veya önemli olarak kabul edilebilecek şeyleri yazmanız gerekir.

 

  1. Don’t be shy to put a few pictures here and there but make sure that these pictures correlate with the text. Number these pictures and reference any pictures not owned by you (if you have taken any from the company). Don’t overdo this though, because your report is more important than the pictures.

Arada bir resim koymaktan çekinmeyin ama bu resimlerin metinle ilişkilendirildiğinden emin olun. Bu resimleri numaralandırın ve size ait olmayan herhangi bir resmin referansını verin (eğer şirketten almışsanız). Ancak bunu abartmayın çünkü raporunuz resimlerden daha önemli.

  1. Your conclusion shouldn’t be too long, stating only a summary of the experiences you have gained during this internship. As is always the rule, don’t add any new information to your conclusion.

Sonuç bu staj sırasında edindiğiniz deneyimlerin bir özetini belirtmelidir ve çok uzun olmamalıdır. Her zaman olduğu gibi, sonucunuza herhangi bir yeni bilgi eklemeyin.

  1. You thought you were done, didn’t you? You still have the appendix left to finish. Any additional information, be it documents from the company or sketches by yourself are to be added to the appendix alongside your diary.

Bittiğini düşündünüz değil mi? Daha ek bölümünü bitirmeniz gerek. Herhangi bir ek bilgi, şirketten gelen belgeler veya kendi eskizlerinizi günlüğünüzle birlikte buraya eklemelisiniz.

  1. It’s proofreading time. This is the part where you go back to your table of contents and make sure that all the page numbers match, select the entire text and make sure that the font and point sizes are consistent, and double-check that you have referenced any information that does not belong to you.

Artık düzeltme zamanı. Bu, içindekiler bölümüne geri döndüğünüz ve tüm sayfa numaralarının eşleştiğinden, metnin yazı tipi ve punto boyutlarının tutarlı olduğundan ve size ait olamayan bilgilerin referanslarını verdiğinizden emin olduğunuz bolumdur.

 

  1. You don’t want to miss the deadline for something you’ve worked so hard on, so you should hand in the report as soon as you’ve finished it to prevent any last-minute issues. You also shouldn’t forget to update your CV and mention the company that you have completed your internship at.

Çok çalıştığınız bir şeyin son yükleme tarihini kaçırmak istemezsiniz ve bu nedenle oluşabilecek son dakika sorunlarını önlemek için raporu en kısa zamanda teslim etmelisiniz.  Bu arada özgeçmişinizi güncellemeyi ve stajını tamamladığınız şirketten bahsetmeyi de unutmamalısınız.

 

 

I hope you have a great new academic year!

Umarım yeni akademik yılınız çok iyi geçer!

 

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?