How To: Reduce Your Carbon Footprint

Nasıl: Karbon Ayak İzinizi Azaltabilirsiniz

| Ağustos 2020


Toward the beginning of the outbreak of the Coronavirus in European countries, one of the most discussed topics was the return of the wildlife to certain areas and the clearing of pollution. Some of the most shared images were those of the clear-looking Venice canal with many stating that ‘humans are the virus’ due to how we treat our surroundings. While hoping and praying for normalisation in all countries, I find myself thinking that I don’t want everything to go back to normal. I don’t want the animals to leave again, I don’t want the pollution to increase again, and I want people to ensure the cleanliness of our environment as much as they now consider the cleanliness of the objects around them.

 

Avrupa ülkelerinde Coronavirüs’ün patlak vermesinin başlangıcına doğru, en çok tartışılan konulardan biri doğal hayatının belirli bölgelere dönüşü ve çevre kirliliğinin temizlenmesi idi. En çok paylaşılan görüntülerden bazıları temizlenmiş Venedik kanalının görüntüleriydi ve çoğunluğun yorumu ‘asıl virüs insanlardır’ idi. Bütün ülkelerin normalleşmesini umarken ve dua ederken, kendimi her şeyin normale dönmesini istemediğimi düşünürken buluyorum. Hayvanların tekrar ayrılmasını istemiyorum, kirliliğin tekrar artmasını istemiyorum ve insanların çevrelerindeki nesnelerin temizliğini düşündükleri kadar çevremizin temizliğini sağlamalarını istiyorum.

 

(Insider)

 

While looking up the Venice canals I found that although it is true that the water appears clearer, we still don’t know whether it contains toxic substances or not. Apparently the water can also appear clearer because there is less traffic on the canal which means that the natural substances aren’t stirred and therefore don’t affect the colour of the water. 

 

Venedik kanallarını araştırırken suyun daha net göründüğü doğru olmasına rağmen, zehirli maddeler içerip içermediğini hala bilmediğimizi öğrendim. Su daha temiz görünüyor olabilir çünkü kanalda daha az trafik vardır, bu da doğal maddelerin karıştırılmadığı ve bu nedenle suyun rengini etkilemediği anlamına gelir.

 

Since hoping for a better future is not enough, listed below are some ways that you can reduce your carbon footprint. 

Daha iyi bir gelecek umut etmek yeterli olmadığı için karbon ayak izinizi azaltmanın bazı yollarını aşağıda listeledim. 

 

1. Eating less livestock. 

Don’t get me wrong I’m not saying go vegan or anything, since I could never do it, but it is true that meat and dairy production contribute to the release of greenhouse gases by quite a large amount. A simple way to do this is eating more vegetables and grains and taking meat out of your diet on certain days of the week. 

 

1. Daha az çiftlik hayvanı yemek.

Yanlış anlamayın, hemen vegan olun demiyorum, çünkü ben asla olamazdım, ama et ve süt üretiminin sera gazlarının salınmasına büyük bir miktarda katkıda bulunduğu doğrudur. Daha az çiftlik hayvanı yemenin basit bir yolu daha fazla sebze ve tahıl yemek ve haftanın belirli günlerinde yemeklerinizden eti çıkartmaktır.

 

2. Buy local 

Do you really need to eat foods that are out of season or don’t grow in your region? Sure it sounds good once in a while but the transportation of foods are dependent on fuel and are damaging to the environment. 

 

2. Yerel ürün satın alın

Gerçekten sezon dışı veya bölgenizde yetişmeyen yiyecekler yemeye ihtiyacınız var mı?  Arada bir herkesin canının sezon dışı yiyecekler çektiği doğru ancak bu gıdaların taşınması yakıta bağlıdır ve çevreye zarar verir.

 

3. Reusable bags 

When you go out shopping, bring your own reusable bags / tote bags so that you don’t need to use plastic bags from the stores. 

 

3. Tekrar kullanılabilir çantalar

Alışverişe çıktığınızda, mağazalardan plastik torba kullanmanıza gerek kalmaması için kendi yeniden kullanılabilir çantalarınızı / tote çantalarınızı yanınızda getirmek daha iyi olur. 

 

4. Get rid of incandescent light bulbs 

These are bulbs which emit light by heating a filament inside it, wasting most of their energy by outputting heat. Replacing these with LEDs will help in the reduction of energy wastage. They cost more but last much longer than the incandescent bulbs. 

 

4. Akkor ampullerden kurtulun

Bu ampuller içlerindeki bir filamenti ısıtarak ışık yayarlar ve enerjilerinin çoğunu ısı vererek boşa harcarlar. Bunların LED’lerle değiştirilmesi, enerji israfının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Akkor ampullerden daha pahalılardır ama çok daha uzun ömürlülerde.

 

5. Don’t rely on the A/C 

Especially in the summer, try to use the openings in your home that contribute to cross ventilation so that you don’t need the air conditioner running full time to cool your house. A good summer breeze through your house can cool it down pretty well. 

 

5. Klimaya güvenmeyin

Özellikle yaz aylarında, evinizde çapraz havalandırmaya katkıda bulunan açıklıkları kullanmaya çalışın, böylece evini soğutmak için klimayı tam zamanlı çalıştırmanıza gerek kalmaz. Evinizden geçen iyi bir yaz esintisi ortamı oldukça iyi soğutabilir.

 

6. Drive less 

Naturally, not all cities are biker-friendly and you can’t walk everywhere but trying harder to use public transportation would help a lot. Nobody wants to use public transportation services right now because of the ongoing situation with the Coronavirus, but hopefully after this is all over, we can start giving more importance to public transportation. 

 

6. Daha az araba sürün

Doğal olarak her şehir bisiklet dostu değildir ve her yere yürüyemezsiniz, ancak toplu taşıma araçlarını kullanmak için daha fazla çabalamak çok yardımcı olacaktır. Şu anda Coronavirus yüzünden kimse toplu taşıma hizmetlerini kullanmak istemiyor, ancak umarım her şey bittikten sonra toplu taşımaya daha fazla önem vermeye başlayabiliriz.

 

7. Reduce air travel 

If you’re a frequent flyer, try to reduce the amount by evaluating your reasons for flying. If you’re flying for pleasure, I can guarantee that you don’t need more than one overseas trip per year. Try staying local for your other holidays and reduce your overseas holiday trips. If you’re flying for business, I believe the Coronavirus has proven that majority of office work can be handled online and going forward, businesses can implement this system into their daily routines. 

 

7. Hava hareketini azaltın

Sık uçan bir yolcu iseniz uçuş nedenlerinizi değerlendirerek bu miktarı azaltmaya çalışın. Zevk için uçuyorsanız, yılda bir kereden fazla yurtdışı seyahatine ihtiyacınız olmadığını garantileyebilirim.  Diğer tatilleriniz için yerel kalmayı deneyin ve denizaşırı tatil seyahatlerinizi azaltın. İş için uçuyorsanız, Coronavirus’un ofis işlerinin çoğunun çevrimiçi olarak yapılabileceğini kanıtladığını düşünüyorum ve ileride işletmeler bu sistemi günlük rutinlerine uygulayabilirler. 

 

8. Minimise shopping 

Both for yourself and for your home, it’s better to only buy essential products. Luxury items can be bought once in a while, but the frequent buying of such items, especially those with heavy packaging, will increase your carbon footprint. 

 

8. Alışverişlerinizi azaltın

Hem kendiniz hem de eviniz için sadece gerekli ürünleri satın almak daha iyidir. Lüks ürünler arada bir satın alınabilir, ancak özellikle ağır ambalajlı ürünlerin sık satın alınması karbon ayak izinizi artıracaktır.


9. Reduce, Reuse, Recycle 

I suppose this goes without saying, but make sure to sort your trash and if your community doesn’t have a habit of recycling, try to contact your municipality in order to provide recycling trash cans and transport of sorted trash to a recycling centre. 

 

9. Azaltın, Yeniden Kullanın, Geri Dönüştürün

Bunu söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum, ama yinede çöplerinizi ayırdığınızdan emin olun ve çevrenizde geri dönüşüm alışkanlığı yoksa, geri dönüşüm çöp kutuları sağlamak ve ayıklanan çöpleri bir geri dönüşüm merkezine taşımak için belediyenize başvurmayı deneyin.

 

10. Participate in activism 

Although it is true that the big guys with the factories are causing much more damage than us average citizens, we have to try to change their approach while changing ours as well. Boycotting certain brands, signing petitions, and spreading the word can help with the change of attitude in companies.

 

10. Aktif olun 

Fabrikaları olan büyük adamların çevreye ortalama vatandaşlardan çok daha fazla zarar verdiği doğru olsa da, kendi alışkanlıklarımızı değiştirirken onlarınkini de değiştirmeye çalışmalıyız. Belirli markaları boykot etmek, dilekçe imzalamak ve sözü yaymak şirketlerin tutumlarının değişmesine yardımcı olabilir.

 

Don’t forget to calculate your own carbon footprint and implement these steps accordingly!

Note: this does not mean that individuals hold more blame than large companies for damaging the world. It is just a way to help reduce our own harmful impacts but bear in mind that single corporations do much more damage than many people combined and make sure to protest these corporations for change to occur.

 

Kendi karbon ayak izinizi hesaplamayı ve bu adımları uygulamayı unutmayın!

Not: Bu yazıda dünyaya zarar verme konusunda insanların şirketlerden daha büyük suç sahipleri olduğu yazmıyor. Sadece kendi dahil olduğumuz zararları azaltmanın bazı yöntemlerini belirtiyor ama büyük şirketlerin suçunu unutmayıp onları protesto etmenin dünyayı değiştirmek için ne kadar önemli olduğunu lütfen unutmayın. 

References/ Referanslar: 

 

The Real Story Behind Venice’s Newly Crystal-Clear Canals. (n.d.). Retrieved August 01, 2020, from https://www.google.co.za/amp/s/www.afar.com/magazine/clear-water-in-venice-means-the-return-of-wildlife/amp

 

27, R., Cho, R., 39, Hickin, K., OzDoc39, Mitchener, J., . . . Mittal, N. (2019, August 26). The 35 Easiest Ways to Reduce Your Carbon Footprint. Retrieved August 01, 2020, from https://blogs.ei.columbia.edu/2018/12/27/35-ways-reduce-carbon-footprint/

 

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

 

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?