How to: Prepare for Juries

Nasıl: Jürilere hazırlanılır?

| Nisan 2019


10 Ana Madde Halinde Sizlerle:

Broken Down in 10 Bullet Points:

 

  1. Jury time at Bilkent University is probably the most hectic time in the life of a FADA (Faculty of Art, Design, and Architecture) student. Why is that, you ask? This is because no matter how little they sleep, how little they eat, or how many hours they spend in the studio these students can never finish their projects in time. So, I’m guessing that the first point has become pretty self-explanatory by now: PREPARE AHEAD. No matter how much time you think you have (which you don’t), if you don’t start planning your final jury from the minute you get your project, you’re going to find yourself crying at 07:00am because you just can’t seem to get your poster together.

Jüri zamanları Bilkent Üniversitesi’ndeki GSTMF (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) öğrencilerinin hayatındaki muhtemelen en yoğun zamandır. Neden diye mi soruyorsunuz? Bunun nedeni ne kadar az uyusalar da ne kadar az yemek yeseler de ya da stüdyoda ne kadar çok vakit geçirseler de projelerinin asla zamanında bitmemesidir. Bu yüzden ilk maddenin artık kendisini belli ettiğini tahmin ediyorum: ÖNDEN HAZIRLANIN. Daha çok vaktiniz olduğunu düşünseniz bile (ki öyle bir vaktiniz yok) son jüri projenizi öğrendiğiniz andan itibaren planlamaya başlamazsanız kendinizi jüri sabahı 07: 00’de paftamı yetiştiremiyorum diye ağlarken bulacaksınız.

 

  1. If you are an architecture student, believe you me that BIM software will save your life during juries. Do you think that AutoCAD is going to be by your side forever? Ok it might be, but its not going to save you in your time of need. If you learn to use BIM software such as Revit or Rhino or many more, you won’t even have to worry about half of the drawings required for your jury. How? Basically, all you do is draw a plan, usually along with a 3D model of your project. From then on, all you have to do to draw a section is to draw a line on the plan, and it’ll take the section for you. The same goes for elevations and floor plans. You will literally cut jury prep time in half.

Eğer bir mimarlık öğrencisiyseniz, BIM yazılımının jürilerde hayatınızı kurtaracağınıza inanın. AutoCAD’in sonsuza dek yanınızda olacağını mı düşünüyorsunuz? Tamam. Belki olabilir ancak ihtiyaç anında sizi kurtaramayacak. Revit, Rhino ve benzeri yazılımlar kullandığınız sürece gerekli olan çizimlerin yarısı için endişelenmenize gerek kalmayacak. Nasıl mı? Temel olarak yaptığınız tek şey, projenizin 3D modeliyle birlikte bir plan çizmektir. O andan itibaren bir kesit çizmek için tek yapmanız gereken planın üzerine bir çizgi çizmek olacaktır ve program kesiti sizin için alacaktır. Aynı şey kotlar ve kat planları için de geçerlidir. Kelimenin tam anlamıyla jüri hazırlık zamanını yarıya indirebileceksiniz.

 

  1. When presenting your project, please please please ensure that you have a concept board. It might seem like the easiest part of the project but trust me, its not. This is the part where you simply (but effectively) show all your analyses and add some wonderful renders to woo your lecturers (and future clients). So, make sure that you know how to use programs like Photoshop, Illustrator, or Lumion very well. Selling your project begins with the concept board.

Projenizi sunarken lütfen bir konsept paftanızın olduğundan emin olun. Projenin en kolay kısmı gibi görünebilir ama güvenin bana- değil. Bu tüm analizlerinizi basitçe (ama etkili bir şekilde) gösterdiğiniz ve öğretim görevlilerinizi (ve gelecekteki müşterileri) etkilemek için harika görseller eklediğiniz kısımdır. Bu nedenle Photoshop, Illustrator veya Lumion gibi programları çok iyi kullandığınızdan emin olun. Projenizin satışı konsept paftanız ile başlıyor.

 

  1. Naturally, you are going to have a physical 3D model, and let me tell you that life will be so much easier if you just get the pieces laser cut. However, you should NEVER leave this to the last day because as Murphy’s law says, “Anything that can go wrong will go wrong.” I’ve seen cases where students couldn’t finish their models because there was a power cut before the laser had finished its job. Very scary, -7/10 would not recommend.

Doğal olarak bir maketiniz olacak ve parçaları lazerle kesim yaparsanız jüri zamanınızın çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim. Ancak bunu ASLA son güne bırakmamalısınız, çünkü Murphy Kanunu’nun dediği gibi: “Yanlış gidebilecek herhangi bir şey ters gidecektir.” Öğrencilerin maketlerini elektrik kesintileri yüzünden lazercide yaptıramayıp son gün olduğu için de yetiştiremedikleri vakaları gördüm. Çok korkunç olayı -7/10 tavsiye etmem.

 

  1. During such difficult times in the studios, idea vultures will inevitably show themselves. Who are these idea vultures you ask? They are fellow students who are usually never interested in your work but suddenly develop the friendliness to collect details about your project so that they can develop their own. Don’t get me wrong, I’m not saying hide your project in a vault, but you should be careful about giving out your ideas to anyone who asks.

Stüdyolar böyle zor zamanlarda  fikir akbabalıkları kendilerini göstereceklerdir. Bu akbabalar kimler mi? Genelde işinizle hiç ilgilenmeyen ancak birdenbire ortaya çıkan bir samimiyet ile projeniz hakkında kendisi için kullanmak istediği detayları öğrenmeye gelen akranlarınız. Beni yanlış anlamayın, projenizi bir kasada saklamanızı söylemiyorum ama fikirlerinizi herhangi birine vermekte dikkatli olmalısınız.

 

  1. Always try to finish your project a day early. I know I’m asking for the impossible (I can barely do it myself) but doing this truly has so many benefits. The first benefit will be your ease of mind as you will now be able to rest before the jury. The second benefit is that you will be able to print out your posters a day early, and in this way, you can detect any errors that you need to fix and also won’t have to wait in line the next day.

Projenizi daima bir gün erken bitirmeye çalışın. İmkânsız bir şey istediğimi biliyorum (kendim bile tam yapamıyorum) ancak bunu yapmanın gerçekten çok faydası var. İlk avantajı içinizin rahat olması ve bu şekilde jüri öncesi dinlenebilmeniz. İkinci faydası da paftalarınızı bir gün erken basabilirsiniz ve bu şekilde düzeltmeniz gereken hataları yakalamış olursunuz. Ertesi gün sıra beklemek zorunda kalmazsınız.  

 

7. Speaking of resting before the jury, it is imperative that you get some sleep before you show up to present. If you show up sleepy, you won’t be able to present your project properly, you won’t be ready for the trick questions that the jury members can ask you, and you wont gain as much as you could as a return for your efforts – both in knowledge and grades.

Jüri öncesi dinlenmek demişken sunuma çıkmadan önce biraz uyumak şarttır. Eğer uykulu gelirseniz, projenizi uygun şekilde sunamazsınız. Jüri üyelerinin size sorabileceği hileli sorulara hazır olmayacaksınız ve bu yüzden emeğinizin karşılığının altında kalabilirsiniz – hem bilgi hem de not açısından.

 

  1. On the topic of presentation – you’ve got to have a good one. Presentation is KEY. It’s literally like selling a product out there, and you’ve got to be the guy in the infomercial. Take at least 2 hours before the day of the jury and spend it solely on what you’re going to say and how you’re going to present. You don’t want to go up there say “uhhhh” the entire time as it will annoy the jury members and give the impression that you are unsure of your work. So be prepared!

Sunum konusundayken- iyi bir tanesine sahip olmalısınız. Sunumunuz ANAHTARINIZDIR. Kelimenin tam anlamıyla orada bir ürün satıyorsunuz ve reklam filminde oynayan adam olmalısınız. Jüriden bir gün önce en az 2 saatinizi ayırın ve yalnızca ne söyleyeceğinizi ve nasıl sunacağınız üzerine çalışın. Jüri üyelerini rahatsız edecek ve işinizden emin olmadığınız izlenimini vereceği için “uhhhh” diye takılmaktan kaçmalısınız. O yüzden hazırlıklı olun!

 

  1. Always come to your jury with a trick up your sleeve. I don’t mean a crazy one, but a smart one that you haven’t told your lecturers before. There are a few visiting members of the jury besides your own lecturers but you are trying to woo them all. Don’t lay out all your cards for your lecturers beforehand. Keep a smart idea or two to present to the jury so that everyone has something new to listen to.

Jürinize daima bir koz ile gelin. Çılgın bir tane olmalı ama daha önce hocalarınıza söylemediğiniz akıllıca bir şey olmalı. Genelde jürilerde kendi öğretim görevlilerinizin yanı sıra birkaç misafir jüri üyesi olur ve hepsini etkilemeye çalışıyorsunuz. Tüm kartlarınızı kendi hocalarınıza önceden göstermeyin. Jüriye sunmak için akıllıca bir fikir saklayın, böylece herkesin dinleyeceği yeni bir şey olsun. 

 

10.  Last but not least, you’ve got to prepare your own look. Pick out something nice to wear for the jury from the               night before. You want to look nice, presentable, and professional on that day. No need to be extravagant –                   just make sure that you look sharp.

Son fakat gayet önemli bir şey de kendi görünümünüzü hazırlamanız gerekçesi. Jüriden bir gece önce giyeceğiniz güzel şeyleri seçin. O gün hoş, zarif ve profesyonel görünmek istiyorsunuz. Abartılı olmaya gerek yok- sadece düzgün göründüğünüzden emin olun. 

 

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

Editör Yardımcısı/ Assistant Editör: Serra Koz

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?