How To: Hack English 101 and 102

Nasıl: İngilizce 101 ve 102 hacklenir

| Kasım 2019


You’d think that by now, especially if you’ve passed an English preparation course before starting your degree, taking part in an English lesson would be easy. To be completely honest it’s actually quite a doable course that adds a lot to your English abilities. It can also improve your articulation abilities if you participate in class and this will ultimately lead you to doing better in your other courses that are taught in English.

 

Şimdiye kadar, özellikle de bölüme başlamadan önce hazırlık kursunu geçtiyseniz, bir iki İngilizce dersine katılmak kolay olacaktır diye düşünmüş olabilirsiniz. Tamamen dürüst olmak gerekirse, aslında İngilizce becerilerinize büyük katkı sağlayan oldukça yararlı bir kurs. Ayrıca, sınıfa tartışmalara katılırsanız artikülasyon yeteneklerinizi de geliştirebilir ve bu şekilde İngilizce dilinde verilen diğer derslerde daha başarılı olmanıza yol açacaktır.

 

  1. The first thing that a lot of people suggest when learning a language is to watch a lot of movies and TV series in that language along with listening to music in the same language and reading through the translated lyrics. This will help you get accustomed to the diction of the language and you might not struggle with pronunciation in the future.

Bir dili öğrenirken birçok insanın önerdiği ilk şey aynı dilde müzik dinlemenin ve çevrilen sözleri okumanın yanı sıra, o dilde çok sayıda film ve dizisini izlemektir. Bu dilin genel diksiyonuna alışmanıza yardımcı olacaktır ve gelecekte dile daha alışkın olduğunuz için telaffuz sorunu çekmeyebilirsiniz.

 

  1. Since we already know that talking and listening play a great role in developing oneself in a language, many suggest that learners have discussions with native speakers of the language. If there is no one around you who already speaks the language (it’s quite easy to find English speakers these days) you can download apps, such as Duolingo, that provide spaces to contact native speakers of a language. Needless to say, this will help your articulation skills to develop and you will have made a new friend.

Konuşmanın ve dinlemenin bir dilde kendinizi geliştirmenizde büyük bir rol oynadığını bildiğimiz için birçok kişi öğrencilerin anadil seviyesinde konuşabilen insanlarla konuşmalarını öneriyor. Çevrenizde dili konuşan hiç kimse yoksa (bugünlerde İngilizce konuşan birini bulmak aslında oldukça kolaydır) böyle bir kişiyi bulmak ve iletişim kurmak için alan sağlayan Duolingo gibi uygulamaları indirebilirsiniz. Bu şekilde artikülasyon becerilerinizin gelişmesine yardımcı olmuş ve yeni bir arkadaş edinmiş olursunuz.

  1. Now diving deeper into the course I’d suggest that you really take advantage of Moodle (or whatever other online portals your university uses). English instructors tend to be quite generous in the sources they provide and believe me when I say that reading them – not skimming but READING them – will help you to understand texts much better.

Şimdi kursun daha derinlerine dalmak gerekirse, Moodle’dan (veya üniversitenizin kullandığı diğer çevrimiçi portallardan) gerçekten yararlanmanızı öneririm. İngilizce eğitmenleri sağladıkları kaynaklarda oldukça cömert olma eğilimindedir ve paylaşılanları okursanız – ama gerçekten okursanız – başka yazıları anlamanız oldukça kolaylaşacaktır.

  1. Start planning for your essays earlier on in the course. You can write out a template for yourself in the essay style that you prefer and all that would be left for the writing of your new essay would be to place your mind map into this template. This can relieve a lot of unnecessary stress caused by essays that clash with midterms or other submissions.

Kursunuzda yazılacak materyaller için daha önceden planlama yapmaya başlayın. Tercih ettiğiniz kompozisyon tarzında kendiniz için bir şablon yazabilirsiniz ve yeni kompozisyonunuzun yazılması için geriye kalan tek şey fikirlerinizi bu şablona yerleştirmek olacaktır. Bu vizelere veya diğer ödevlerle çakışan kompozisyonların neden olduğu birçok gereksiz stresi hafifletebilir.

 

 

  1. Ask your instructors for help. No one taking and English 101 or 102 course is a pro in essay writing so rather go to your instructors and ask them to review parts of your work not only during your prescribed office hours but also during the lesson breaks or after the lesson. Just make sure that you don’t exploit or annoy them while doing so.

Eğitmeninizden yardım isteyin. İngilizce 101 veya 102 dersini alan kimse yazı yazmada uzman değildir; bu nedenle eğitmenlerinize çalışma saatleri dışında gidin. Ders molalarında veya ders sonrasında da çalışmalarınızın bölümlerini gözden geçirmelerini isteyin. Ama bunu yaparken onları sömürmediğiniz veya rahatsız etmediğinizden emin olun.

 

  1. When you’re searching for sources, make sure that you make a note of every webpage you get information from, every image you screenshot or copy, and every book you take an idea or quote from. Referencing is an ongoing process but many leave it to the last minute and if you don’t have such notes, forgetting or missing out sources can cost you a great amount of time.

Kaynakları ararken, bilgi aldığınız her web sayfasını, ekran görüntüsünü veya kopyaladığınız her resmi ve bir fikir veya alıntı yaptığınız her kitabı not aldığınızdan emin olun. Referans vermek devam eden bir süreçtir ancak çoğu kişi bunu son dakikaya bırakır ve eğer böyle bir notunuz yoksa kaynakları unutmak veya kaçırmak size zaman kaybettirebilir.

 

  1. Many instructors prefer different types of referencing methods such as APA, MLA, Chicago etc. Your instructor will most likely tell you which style they want and if you’re not familiar with it you can just search for a reference generator online, plug in your sources and voila – you have a nice and neat reference list.

Pek çok eğitmen APA, MLA, Chicago vb. gibi farklı referans yöntemlerini tercih eder. Eğitmeniniz hangi stil ile referans vermeniz gerektiğini muhtemelen size söyleyecektir. Eǧer bu formatlarla pek aranız yoksa internetten referans düzenleme sitelerine kaynaklarınızı yüklerseniz elinizde tertemiz bir referans listesi olur.

  1. You’re also going to have to do a couple of presentations in this course. Since ENG 101 and 102 prepares you for academic life, the instructors will pay a lot of attention to your eye contact with the class during the presentation. It is important to not only look at the instructor but make eye contact with your peers as well.

Bu kursta ayrıca birkaç sunum yapmanız gerekecektir. ENG 101 ve 102 sizi akademik yaşama hazırladığından dolayı eğitmenler sunum sırasında sınıfla göz temasına çok dikkat edecektir. Sadece eğitmene bakmakla kalmamak, aynı zamanda akranlarınızla da göz teması kurmak önemlidir.

 

  1. Don’t use Google Translate for your assignments. Sure, it’ll help to shape the outline of your assignment but the translations are often quite problematic and long sentences end up not making any sense. Trust your English skills and instead of writing in your own language and translating, start your project in English and move forward like that.

Ödevleriniz için Google Translate’i kullanmayın. Elbette, ödevinizin ana hatlarını şekillendirmeye yardımcı olacaktır, ancak çeviriler genellikle oldukça problemlidir ve uzun cümleler bir anlam ifade etmez. İngilizce becerilerinize güvenin ve kendi dilinizde yazmak ve tercüme etmek yerine, projenizi İngilizce olarak başlatın ve bu şekilde ilerleyin.

 

  1. Sometimes it gets a little too easy to forget what assignments are due during the year. Once you get the syllabus (don’t lose it) and mark the important ones on a calendar. It’s quite funny how the course isn’t difficult but it’s very easy to fail if submissions are missed. Don’t let this fun and helpful course be the one that you have to take again.

Bazen yıl boyunca hangi ödevlerin ne zamana verilmesini unutmak biraz fazla kolaylaşıyor. Derse müfredatı alın (kaybetmeyin) ve önemli olan günleri bir takvimde işaretleyin. Çok komik bir şekilde kurs aslında zor ancak başvuruların kaçırılması durumunda kalmak çok kolaydır. Bu eğlenceli ve faydalı kursun tekrar almanız gereken ders olmasına izin vermeyin.

 

I hope that you’ll fund the reading and writing in this course to be quite fun!

Umarım bu derste okuyup yazdıklarınız hep eğlenceli olur!

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?