Efsanenin Hayatından Çıkartabileceğimiz 4 Ders

4 Lessons to Take From Legend's Life

| Eylül 2019


Bu ay bana gerek eserleriyle gerek mesleğinde olan başarısıyla gerek ise akademik hayatıyla ilham kaynağı olan usta bir mimardan bahsetmek istedim. Ieoh Ming Pei! Muhtemelen adını duymuşsunuzdur. Daha bu sene Mayıs ayında 102 yaşında vefat eden I.M. Pei Çin asıllı bir Amerikan vatandaşıdır. Mimarlık eğitimine Pennsylvania Üniversitesi’nde başlamış ardından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde devam etmiş sonrasında da Harvard Tasarım Okulu’nda akademik hayatını sürdürmüştür. Söz mesleki hayatına geldiğinde ardında birçok tasarım harikası eser bırakmıştır desek abartmış olmayız. Bunlardan bazılarını örnek vermek istersek Louvre Müzesi’nin o meşhur piramidini Çin Bankası Binası’nı, John F. Kennedy Kütüphanesi ve Müzesi’ni, İslam Eserleri Müzesi’ni ve ona Pritzker Ödülü kazandıran Ulusal Sanat Galerisi’ni gösterebiliriz. Eminim bu saydıklarımdan en az birkaçını duymuş hatta gezmişsinizdir. Bu yapıların nasıl bu kadar meşhur ve eşsiz olduğunu anlamak için arkasındaki isme yani Pei’ye odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Tam da bunun için sizlere ustanın eserlerinden ve hayatından çıkartabileceğimiz dört önemli dersi derledim.

This month, I wanted to mention an architecture master who inspired me with not only his work but also his success at his job and academic life: Ieoh Ming Pei! You have probably heard of him. Having passed away just this May at the age of 102, I. M. Pei was an American citizen of Chinese descent.  He started his architectural education in Pennsylvania University, continued with Massachusetts Institute of Technology, and then pursued his academic life in Harvard School of Design. When it comes to his career, it would not be an exaggeration if we said he left multiple designing marvels behind him. As examples to this, we could show the famous pyramid of Louvre Museum, the Chinese Bank Building, John F. Kennedy Library and Museum, Islamic Arts Museum, and the National Gallery of Art; which had also won him a Pritzker Award. I am sure that you have heard of –or even been to– at least some of the places I mentioned. In my opinion, so as to understand how these structures became this famous and unique; we need to focus on the name behind them, Pei. To help us accomplish this, I compiled four important lessons to learn from the master’s life and works.

1. GEZ-GÖR-ÖĞREN

Pei, çevresel faktörlere önem veren bir mimar olarak projelerinin konumlanacağı yerin dokusuna uygun eserler ortaya koyardı. Bu dokuları keşfetmenin en iyi yolunun da gezmek olduğunu düşünüyordu. Gezerek keşif yapmak insana birebir tanık olma şansını tanır. Bu sayede şehrin atmosferine daha iyi hakim olursunuz ve kültürü, insanları daha yakından tanırsınız. Pei gezerek öğrenmeye o kadar önem veren bir mimarmış ki Louvre Piramidi’nin tasarım aşaması için 2 yıl boyunca müzeyi kimi zaman sıradan bir ziyaretçi gibi kimi zaman da saklanarak ziyaret etmiştir. Bir diğer örnek olarak İslam Eserleri Müzesi için yaklaşık 3 yıl gibi bir süreçte birçok İslam ülkesini gezmesini gösterebiliriz. Bu ziyaretlerdeki temel hedef eserlerini amaçlarına ve kültürel yapılarına uygun olarak şekillendirmektir.

1. TRAVEL-SEE-LEARN

As an architect who cared for environmental factors, Pei came up with works that would be suitable to the texture of where his projects were going to take place. He thought the best way to discover these textures was to travel. Discovery by traveling gives you a chance to witness occurrences one to one. This way, you will comprehend the atmosphere of the city better and get to know the culture, the people. Pei gave such importance to learning by traveling that during the design process of the Louvre Pyramid, he visited the museum both as a regular visitor and undercover for two years. Another example could be how he traveled many Islamic countries for almost 3 years for the Islamic Arts Museum. The main purpose of these visits is to shape his works of art regarding their aims and cultural structures.

2. ZITLIKLARIN UYUMUNU ES GEÇME

Evrensel ve yerel kavramları birbirlerine çok uzak görünseler de bu iki kavramın sentezi çok güzel sonuçlar doğurabilir. Pei’nin eserlerini zamansız kılan ve farklı kültürden birçok insana hitap edebilmesini sağlayan faktörlerden birisi olarak bu sentez örnek gösterilebilir. Pei’nin çoğu eserinde görülebilecek geometrik desenler tasarımlarına evrensel bir boyut kazandırmıştır. Bu desenleri de yerel dokuların rehberliğinde bir araya getirerek bahsettiğim kontrastı yakalayabilmiştir. Usta mimar aynı zamanda zıtlık ilişkisine sahip malzemeleri bir arada kullanarak da uyumu yakalar. Hayatta da bu durum böyledir. Karşıt kavramlar bir araya geldiklerinde daha güçlü bir bütün oluştururlar, adeta birbirlerini tamamlarlar.

2. DO NOT UNDERESTIMATE THE BALANCE OF THE OPPOSITES

No matter how far the terms “universal” and “local” may seem, the synthesis of them could result in very well ways. This synthesis could be an example of the factors that make Pei’s works timeless and appealing to many people from different cultures. The geometric patterns often seen in Pei’s work bring a universal dimension to his designs. With putting these patterns together in the guidance of local textures, he managed to acquire the contrast I mentioned. The architecture master also brings harmony to his work by using materials with an opposites relationship. This situation could easily be adapted to life. Opposite concepts create a stronger whole when they come together, almost completing each other.

3. KENDİN OL, EN İYİSİ OL

Herkes her işi yapabilir ama herkes mesleki başarılarıyla adını tarihe yazdıramaz. Pei, Walter Gropius veya Ludwig Mies van der Rohe gibi mimarlardan etkilendiyse de belirli bir ekole bağlı kalmamıştır ve kendine özgü bir çizgi tutturmuştur. Tutturduğu bu çizgi başarılarının devamlılığını sağlamış ve altına imzasını attığı her eseri değerli kılmıştır. Kimsenin yoluna körü körüne bağlanmamış ve mimarlık kariyerinde kendi tarzını konuşturmuştur. Siz de siz olmaktan vazgeçmeyin! Değerli bir imzaya giden yol orijinallikten geçer.

3. BE YOU, BE THE BEST

Anyone can do anything but not everyone can make their mark in history with their professional success. Even if Pei was inspired by architects like Walter Gropius or Ludwig Mies van der Rohe, he never adhered to a specific ecole and he followed his own original line. This line brought the continuity of his success and made every piece with his sign valuable. He has not followed anybody’s path blindly and showed his own style in his architectural career. Do not give up on being who you really are! The way to a valuable, an estimable signature goes through originality.

4. EĞİTİM SÖZ KONUSUYSA DOYUMSUZ OL!

Pei’nin eğitim hayatı yalnızca bir üniversiteden diploma alıp profesyonel hayata atılmakla son bulmamıştır. 17 yaşında Amerika’ya Pennsylvania Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde okumak için gelmiş sonrasında bakalorya lisansını alacağı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde devam etmiştir. Pei bununla da yetinmemiş Harvard Tasarım Okulu’nda yüksek lisans yapmıştır. Hatta bu dönemde Bauhaus ekolünün öncülerinden olan Walter Groupis’in öğrencisi olmuştur. Uzun lafın kısası Pei eğitim hayatını dolu dolu geçirmiştir. Öğrenmek ve mesleki hayatına yön verebilmek adına bu bahsettiğim prestijli okullara gitmiş ve önemli isimlerden ders almıştır. Bunu sadece akademik hayat olarak düşünmeseniz de olur. Hayatın her alanında öğrenmeye kendinize bir şeyler katmaya devam edip kendinizin en iyi versiyonu olma yolunda çok önemli adımlar atabilirsiniz.

4. NEVER BE SATISFIED WHEN IT COMES TO EDUCATION

Pei’s academic life did not end with simply receiving a diploma from a university and moving on to professional life. After coming to the USA, Pennsylvania to study in the Faculty of Architecture; he continued his education in the Massachusetts Institute of Technology for his bachelor’s degree.  Non-satisfied, Pei studied for his master degree in Harvard School of Design. In fact, at the time, he became the student of Walter Groupis, one of the leaders of the Bauhaus ecole. In short, Pei lived his educational life fully. He went to the prestigious schools I listed in order to learn more and direct his professional life. You do not have to think of this as merely an academic life: You can aspire to learn all you can in all parts of life and move yourself one step further at a time on the way of becoming the best version of yourself.

 

 

Grafiker/Graphic Designer: Deniz Vadi Töngür

Çevirmen/Translator: Deniz Karaytuğ

 

 

Kaynakça/References

https://www.mimarlarneder.com/single-post/2017/03/28/Ieoh-Ming-Pei

Editors, Biography.com. “I.M. Pei.” Biography.com, A&E Networks Television, 17 May 2019, www.biography.com/artist/im-pei.

https://us.france.fr/en/paris/article/louvre-museum-3

http://islamicart.museumwnf.org/pm_partner.php?id=Mus21;qt&type=museum&theme=EPM

https://arcspace.com/feature/bank-of-china-headquarters/

https://architizer.com/projects/suzhou-museum/

John F. Kennedy Presidential Library and Museum

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?