COVID-19 “Ev” Dediğimiz Alanı Nasıl Değiştirecek?

How COVID-19 will change what we call “HOME”?

| Eylül 2020


COVID-19 “EV” Dediğimiz Alanı Nasıl Değiştirecek?

How COVID-19 will change what we call “HOME”?

COVID-19 giderek artan bir sayı ile tüm dünyaya yayılmaya devam ederken sağlık kuruluşları, insanları evlerinde kalmaları ve virüsün yayılmasını önlemeleri konusunda uyarmaya devam etmektedir. Bir zamanlar sadece birkaç saat geçirdiğimiz evlerimiz, tüm yaşamımızı kapsayan yeni yaşam alanlarımıza dönüştü. Evde ders çalışmaya, evde iş yapmaya, evde egzersiz yapmaya ve evde sosyalleşmeye başladık. Ancak her ev bütün bu temel karantina ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu nedenle, herkesin kafasını basit bir soru meşgul etmeye başladı;

Yeni bir başlangıç için sonun başında mı bulunmaktayız?

İşte “ev” dediğimiz alanın tasarımı için yapılması gereken en basit değişiklikler:

As the COVID-19 continues to spread all over the world with an increasingly high number, the health organizations keep warning people to stay at their homes and prevent the spread. Our homes where we once spent only a few hours turned into our new habitat encapsulating our entire living. We have started to work from home, study from home, exercise at home, socialize at home. However not every house is providing all these basic quarantine needs. Therefore, one simple question started to preoccupy everyone’s mind;

 Are we at the beginning of the end to start a new beginnings?

Here are the most simple changes will be made for the design of what we call “home“:

1. Özel Apartman Blokları

Genellikle apartman sakinleri bir kapıdan diğerine uzanan harika komşuluk ilişkilerine sahiptir. Fakat bu apartman dairelerinin sağlığı ve hijyeni tasarım sırasında öncelikle ele alınan bir durum değildi. Bu nedenle, pandemiden kaynaklı olarak daha fazla insan müstakil tarzı evlerde yaşamaya eğimli olmaya başladı. Ancak konut fiyatları ve binaların şehirde kapladığı alan nedeniyle apartman daireleri insanlar için hâlâ kaçınılmaz bir seçim olarak devam etmekte. Bu apartman dairelerini pandemi koşullarına adapte etmek için her bir dairenin, her kata ve her eve sirkülasyonun kısıtlı olduğu özel konut bloklarına dönüşümü göz önüne alınmalıdır. Bu tasarım yaklaşımı, farklı alanlara konumlanmış merdivenlerin ve asansörlerin sadece belirlenen katlara ulaşması ile elde edilebilir.

1. Private Apartment Blocks

Generally, the apartment residents have great neighborhood relationships from one door to another. However, the health and hygiene of these apartments were not the initial design issue earlier. Therefore, with the pandemic, more people tend to move to individual houses. However, because of the housing prices and the footprint of the buildings, the apartments are still an inevitable choice for people. Therefore these apartments have to turn into private housing blocks where the circulation to each floor and each house is restricted. This design approach can be achieved by designing multi staircases and elevators to specified levels.

 

2. İç Mekanları Dış Alanlara Bağlama

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında en çok neyi özledik? YEŞİL ALANLARI

Karantina süresi boyunca, balkon ve dış mekanların önemi hepimiz tarafından deneyimlenmiştir. Ayrıca, hiçbirimiz dışarıyı ve temiz havayı hissetmek için ufak da olsa bir alana olan ihtiyacımızı inkâr edemeyiz. Böyle bir durumda, sadece yürüyüş için dışarı çıkmak bile sağlık açısından güvenliğimizin garantisini veremiyor. Buna ek olarak bazı yerlerde ulaşılabilecek yeşil parklar da bulunmamakta. Bu nedenle ister küçük bir apartman dairesi ister bireysel bir villa olsun her tür konut için özel açık alanları unutmamaları için tasarımcılardan büyük bir talep var.

2. Connecting Interiors to Outsides

What we have miss the most during our lockdown? GREEN

The importance of a balcony and an outdoor space has been experienced by all of us during the quarantine. Also, none of us can deny the need for a space to feel the outside and fresh air. However, even just going for a walk is not to guarantee our safety. Also, not every park is accessible to all people. Therefore, there is a huge demand for designers not to forget the private outdoor spaces for each and every type of housing whether its a small apartment housing or an individual villa.

 

Bosco Verticale by Stefano Boeri

3. Uyarlanabilir Plan Düzenlemeleri

Yeni karantina evlerinin çok sayıda faaliyet için hizmet vermesi gerektiğinden daha esnek ve uyarlanabilir konut düzenleri, ev sakinler için kaçınılmaz bir istek olacaktır. Bu tasarım yaklaşımı çerçevesinde tasarım planı açık olan bir alanı ise iç mekanların düzenlenmesi kolaylıkla özel ve yarı özel alanlara dönüştürülecektir.

3. Adaptable Layouts

Since the new quarantine houses will need to serve for a great number of activities more flexible and adaptable housing layout outs will be a desire for residents. Within this approach, if the design plan is an open plan area, the arrangement of the interior spaces will be easily transformed into private and semi-private spaces.

Woods Bagot – AD-APT daily adaptale quarantine houses

4. Geleneksel Kat Planlarına Dönüş

Açık kat planlarının, kapıların bir evin içindeki her bir fonksiyonel alanı çevrelediği geleneksel kat planları ile yerlerini değiştirmesi gerekecektir. Bunun nedeni hepimizin yaşadığı ev karantinaları sırasında, özellikle sayıca büyük ailelerde, mahremiyetin ve özel bir alana sahip olma ihtiyacının zihin sağlığını ve kişisel alanı korumak için birincil ihtiyaç haline gelmesidir. Bu nedenle, bir odanın kapısının kapatılma ihtiyacı kaçınılmaz bir öneme sahip olmuştur.

4. Turning Back to Traditional Floor Plans

The open floor plans will need to replace their places with traditional floor plans where the doors are enclosing each and every functional space inside a home. The reason is, during the home quarantines we all have experienced privacy is a primary need to maintain mental health and personal space especially in large families. Therefore, the need for closing a door has become inevitably important.

5.  Girişteki Bulunması Gereken Temizlik Alanı

Hepimiz, dışarıdan evimize virüs getirme ve yaşam ortamımızı kirletme kaygısı yaşamaya başladık. Bu nedenle, giriş kapısının hemen yanında küçük bir dezenfeksiyon odası pandemi durumda kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu alan, elleri ve yüzü sterilize etmek, kullanılmış maske ve eldivenleri yok etmek, giysileri asmak, ayakkabıları çıkarmak gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir. Bu sayede bu oda virüslerin içeriye girme riskini en aza indirmeye yardımcı olan bir geçiş alanı olarak görev yapacaktır.

5. Sanitizing Area on the Entrance

As all of us have been experiencing the concern of taking viruses from outside into our houses. Therefore a small disinfection room right next to the entrance door will be an inevitable need. This area could be used to sanitize the hands and face, destroy the used masks and gloves, hang clothes, remove shoes. Within this room, this transitional space will help to minimize the risk of transforming the viruses into the interior.

 

6. Filtreleme ve Nötralizasyon

6.Filtration and Neutralisation

Breathing fresh air is another important point throughout the pandemic since none of us able to breathy freely on the outside. People started to avoid spending time in closed areas. The reason is, in these areas generally the air filtration systems may not work properly since the machines might take the unfiltered air on the inside with viruses and give back to the interior. Therefore the air quality in the housing also becomes the main concern. The houses need to have a proper ventilation system working systematically with HVAC systems and preventing the unfiltered outside air to circulate through the interior.

 

 

Yazar & Writer: Ece Sel

Grafik Tasarım & Graphic Designs: Ece Sel

Editör & Editor: Nur Yılmaz

 

References:

Dezeen, Woods Bagots Modular AD_APT Apartments, https://www.dezeen.com/2020/04/13/woods-bagots-modular-ad-apt-apartments-working-from-home/

Bosco Verticale, https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/bosco-verticale

 

6 Ways COVID-19 Will Change Home Design

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?