İhtişamın Dönemi Barok ve Altın Çağın Ressamı Rembrandt

Tablolarını adeta canlandıran gerçekçi bir dahi üzerine..

| Ekim 2018


Picasso, Da Vinci, Monet, Van Gogh… Üstün yeteneklere ve farklı üsluplara sahip onlarca sanatçı, insanlık tarihine damgasını vuran değerli eserlere hayat veriyor. Her sanatçının kendine özgü stili farklı kitlelerin ilgisini çekiyor. Size göre görsel sanatlar özellikle resim dalındaki eserler realitenin birebir örneği olmakla mı yoksa gerçek olguların sanatçının estetik gözlemlerinden süzülmesiyle mi etkileyici bir ürün olarak tanımlanıyor? Bir tabloda soyut kavramlar arasında kaybolmayı mı, yaklaştıkça adeta nefesini yüzünüzde hissedeceğiniz gerçeklikteki portreleri incelemeyi mi tercih edersiniz? Eğer “bir tablo, gerçekte göremediğim ayrıntıları beni büyüleyecek şekilde yansıtmalı ve gerçekliği iliklerime kadar hissetmeliyim.” diyorsanız, tarihteki en önemli sanat duayenlerinden Rembrandt’ın dünyasına hoşgeldiniz!

Rembrandt Müzesi, Amsterdam

İtalya’da tohumları atılan sanat tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan Rönesans yerini 16.yüzyılın sonlarına doğru ihtişam ve heyecanın simgesi olan Barok Dönemi’ne bırakır. Bu dönemde sanatçılar tuvallerle birlikte duvar resimleri üzerine çalışmalar yaparlar. Yoğun duyguların abartılı fırça darbeleriyle dans ettiği eserler, bu dönemin “Altın Çağ” olarak anılmasını sağlar. Özellikle günümüzde Hollanda olarak bilinen bölgede yer alan, İspanya İmparatorluğu’na olan direnişi sonucu bağımsızlığını kazanan Flemenk Cumhuriyeti; kültür, sanat, din ve refah seviyesi gibi farklı konulardaki olumlu tutumuyla Altın Çağ’ın en önemli merkezlerden biri olur.

Barok Dönemi eserlerinde oldukça gerçekçi eserler göze çarpar, bu gerçekliğin temel nedeni ışık ve gölge oyunlarının tablolard ustalıkla kullanılmasıdır. Işığın geliş açısının ve gölgelerinin düşme açılarının ustalıkla hesaplanması adeta tabloları canlandırır. Pera Müzesi’nde yıllar önce ziyaret ettiğim bir sergideki Barok Dönemi eserleri arasında, bir tablo beni çok etkilemişti: zayıf mum ışığının iki kız kardeşin üzerindeki yansımaları inanılmayacak derecede gerçekçiydi. Bu teknik, tablonun hareketlenmesini sağlar ve eserin etkileyiciliğini artırır.

Kürk Şapkalı Yaşlı Adam (Ressamın babasının portresi), 1630

Barok Dönemi eserleri daha çok kahramanlık, aile, din ve mitoloji konularını ele alır. Eserlerde daha çok insanların iç dünyaları ve duyguları yansıtılır. Rembrandt portlerinde, farklı karakterlerin mimiklerine oldukça dikkat eder ve karakterlerin duygu durumlarını ustalıkla yansıtır. Ailesinin evliliğinden uzun bir süre sonra dünyaya gelen Rembrandt, çok da genç olmayan ailesini Kitabı Mukaddes’teki karakterlerlere benzer şekilde çökmüş bir ruh hali içinde görür ve bir nevi portlerindeki aile üyelerinin psikolojik analizlerini yapar. Figürlerinin dikkat çekmesi için farklı giysiler, şapkalar ve saç modelleri kullanır.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

(15 Temmuz 1606 – 4 Ekim 1669)

Rembrandt, Ren Nehri kenarında yel değirmeni sahibi olan ve çalışan sınıfına üye bir ailenin sekizinci çocukları olarak dünyaya gelir. Drumu iyi olan ailesi sayesinde Leiden’daki Latin Okulu’nda eğitim görür. Bir entellektüel olmasa da sanatçı, kitaplara ve basılı eserlere büyük bir ilgi duyar. Erken dönem eserlerinde Caravaggio’nun bazı figürlerinden esinlenen Remnrandt, gerçekçi bir üslubu benimser.

Yaşadığı dönemde İspanya’ya karşı verilen zorlu bağımsızlık savaşının izlerinin silinmesi için eserlerde zengin içerikli natürmortlara, ayrıntılı manzaralara ve gösterişli betimlemelere yer verilir. Rembrandt, gerçekçi üslubunu zengin içeriklerle süsleyerek döneminin en ünlü isimleri arasında anılmaya başlar. Barok Dönemi’nin en önemli unsurlarından ışık ve gölgeyi büyük bir ustalıkla kullanırken, realist ayrıntıları büyük bir başarıyla tablolarına işler.

Aile hayatında ise bazı zorluklar yaşar; adeta taptığı, büyük bir merhamet ve sevgi duyduğu oğlu Titus’u eşi Saskia gibi erken zamanlarda kaybeder. Hem eşine hem de oğluna portre çalışmalarında oldukça fazla yer verir ve onların kendisi için ilham kaynağı olduğunu vurgular.

Rembrandt’ın özel hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve ressam hakkındaki bilinmeyenleri keşetmek isterseniz Amsterda yer alan Rembrandt House Museum’u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Britanya’nın Rembrandt’a karşı 400 yıllık bakış açısını Scottish National Gallery’deki Rembrandt: Britanya’nın Usta’yo Keşfi sergisinde gözlemleyebilirsiniz.

———————————————————–

Picasso, Da Vinci, Monet, Van Gogh… Dozens of artists with superior abilities and different styles give life to precious artifacts that mark the history of Mankind. Each Artist’s distinctive style attracts the attention of different audiences. Do visual arts, especially paintings, are described as an impressive product, whether the artwork is a one-to-one example of reality or the fact that the facts are filtered by the Artist’s aesthetic observations? Do you prefer to be lost in an abstract concept in a table, or as you approach it, you would like to examine the reality the portraits makes you feel on your face? If you say  “a painting must reflect the details that I really can’t see and make me feel the reality in my bones,” welcome to the world of Rembrandt, one of the most important artists in history!

One of the most important periods in the history of art, which was discarded in italy, the Renaissance is replaced by the Baroque period, which is the symbol of splendour and excitement towards the end of the 16th century. During this period, artists work on murals along with Canvases. The works that reflects intense emotions dance with exaggerated brush strokes ensure that this period is referred to as the  “golden age “. Especially in the region known as the Netherlands, the Flemenk republic, which gained its independence as a result of its resistance to the Spanish empire; It becomes one of the most important centers of the Golden age with its positive attitude in different subjects such as culture, art, religion and Prosperity. The works of the Baroque period are quite realistic, the main reason for this reality is the use of paintings of light and shadow games expertly. The calculation of the angles of the light’s coming angle and shadows to be expertly portrayed. Among the works of the Baroque period in an exhibition I visited in Peramuseum many years ago, a painting impressed me: the reflections of weak candlelight on two sisters were incredibly realistic. This technique allows the painting to be animated and enhances the effectiveness of the work.

The works of the Baroque period focus more on the subjects of heroism, family, religion and Mythology. In the works people are reflected through their inner worlds and emotions. In Rembrandt paintings, he is very careful with the mimics of different characters and he expertly reflects the emotions of the characters. A long time after his family’s marriage, Rembrandt sees his old parents in a mood that collapsed in a similar way to the characters in the bible, and performs psychological analyses of family members in their ports. He uses different outfits, hats and hairstyles to attract attention to his figures.

Rembrandt is the eighth child of a working-class family who owns a windmill on the RHINE. He is educated at the Latin school in Leiden thanks to his well-off family. Although not an intellectual, the artist is very interested in books and printed works. Inspired by some of Caravaggio’s figures in early works, Remnrandt adopts a realistic style.

In order to erase the traces of the difficult independence war against Spain in the period of his life, the works are given to the rich naturmorts, detailed landscapes and flashy depictions. Rembrandt begins to be known among the most famous names of its period by decorating its realistic style with rich content. While using light and shade in a great expertise, the most important elements of the Baroque period, he implements realist details to his paintings in a very successful way.

He faces difficulties in his family life; he loses his son Titus, like his wife Saskia whom he adored with mercy and love. His son and wife finds a lot of space in his works and he implies that they are a source of inspiration for him.

If you would like to learn more about Rembrandt’s private life and work and discover the unknown about the painter, you can visit the Rembrandt House Museum in Amsterdam. You can also visit Britain’s 400 year-old view of Rembrandt at the Scottish National Gallery’s Rembrandt: The discovery of the Maste in Britain.

 

REFERANSLAR

makaleler.com: Barok Sanatı Nedir?

ArtBook Rembrandt Büyük Flemenk Usta – Dost Kitabevi

Rembrandt ve Çevresi & Desenler – Pera Müzesi

Rembrandt – Ludwig Münz

Art In The Making Rembrandt – David Bomford, Christopher Brown, Ashok Roy

 

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?