Chicago and Modern Architecture

Chicago ve Modern Mimari

| Ekim 2019


Chicago, rüzgar şehri, modern mimarinin doğum yeri…

Chicago, windy city, the birthplace of modern architecture 

Chicago Modern Mimarinin başladığı ve geliştiği en önemli şehirlerden biridir. Bu görkemli şehri gezerken ki her anınzda farklı ve özel bir yapı görüyorsunuz ve bu yapıları sizi onlarlarla birlikte farklı dönemlere götürüp birbirinden özel deneyimler yaşatıyor. Gökdelenlerin hâkim olduğu bu şehir attığınız her geçen saniyesi ile sizi tahmin ettiğinizden daha da çok çekiyor içine. Şehre çıkıp adımınızı attığınız ilk an gökdelenlerin büyüklüğü ve binalarının görkemliliği karşısında kendinizi küçücük hissediyorsunuz. Fakat büyüklüğünden ve bina ağırlıktan kaynaklı değil, tüm bu yapıların görkemli oluşundan kaynaklı. Chicago bu yüzden mimarisinin büyüsü ile sizi kendine hapsediyor.

Chicago is the most important city where modern architecture is started and developed. With every step you take while you are discovering this gorgeous city, you see different and specially designed structures. Moreover, all these structures that you see take you to different periods and make you experience a special history. The city who is surrounded by skyscrapers takes you inside more than you imagine with its every moment. When you take your first step to the city, the greatness of the skyscrapers and the grandeur of the structures make you feel so little. However, it is not because of the massive design but because of the grandeur structures make you feel this way. This is the reason, why Chicago captures with its architecture.

 

 Chicago hakkında en güzel özelliklerinden biri ise, bu şehri keşfetmek için elinize bir harita almanıza gerek yok. Bunun nedeni, şehirde sadece birkaç tane gördüğünüz her kenarda mimarinin muhteşem örnekleri yer alıyor. Yürüdüğünüzde karşınıza çıkan her yapının bizlere anlatmak istediği, çok başarılı mimarlar tarafından hayata geçirilmiş kendilerine has hikâyeleri ve güçlü karakterleri var. Bu yüzden Chicago öyle özel bir şehirdir ki size kendini kanıtlama ihtiyacı hissetmez. Yapılarıyla, insanlarıyla ve her bir karesiyle gösterir size o büyük görkemini, sessiz ve asilce.

One of the great features about Chicago is, you do not have to have a map to discover this city since not in a few places but in every corner, you come across with great architectural pieces. All these structures you come across while walking has their own unique and strong stories given life by successful architects. This is the reason why Chicago does not need to prove itself since it shows all its magnificence in every corner, silently and nobly.

Peki, en eskiye dönersek Chicago neden Modern Mimari ve Gökdelenlerin ana merkezi haline geldi?

So, going back to the oldest time, Why Chicago turns out to be the city of Skyscrapers and modern architecture?.

 8 Ekim 1871 gecesi büyük bir yangın Chicago’nun tüm yanını sardı… Bu yangında birçok insan hayatını kaybederken yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Chicago’nun merkezi tümden yok oldu. Fakat yangında şehrim tarım yapan güney kısmı zarar görmedi. Bu şehrin rıhtım kesiminden ve demiryolları sayesinde uluslar arası ticaret ile şehrin kalkınmasına katkı sağladı.  Daha sonra mimarlar şehrin yeniden yapılanmasını sağlayarak bu özel şehri yeniden planladılar. Chicago Ekolü adı altında uyguladıkları yönetmelik ile “Chicago Mimarisi” ile modern yapıda yapılar tasarlandı. Bu yapılar yangına dayanıklı, tuğla, doğal taş, mermer gibi malzemelerle inşa edildi.

On the night of 8th October 1871, a great fire had surrounded every corner of Chicago. This fire causes the death of so many people and separated many people from their houses. The centre of Chicago had been destroyed. However, the South part of the city where agriculture has been making had not been damaged. Moreover, the pier and railway of the city help the city development by international trading and transportation. Later on, the architect replaced the city to help its restructuring. The modern structures have been designed as the new “Chicago Architecture” with respecting to the new regulations under the name of “ Chicago School”. For the construction of the new buildings, new materials having the features of fire resistance have been used such as brick, nature Stones, marbles.

 

Pioneer Architects and Buildings of Modern Chicago

 

 William LeBaron Jenney – Home Insurance Building- 1884

union

Le Baron Jenny’nin tasarladığı Ev Sigortası Binası,  dünyanın ilk gökdeleni olarak kabul gördüğünden hem Chicago’nun hem de dünya tarihinde oldukça önem kaplayan bir yapıdır.  Aynı zamanda, büyük yangından sonra Chicago’nun modern mimarisi için atılmış ilk adım olarak önemini kazanmıştır.  Yapının taşıyıcı elemanı çelik konstrüksiyondur. Aynı zamanda, çelik tuğladan daha hafif olduğu için binaya daha az yük vererek daha uzun inşa edilmesini sağlamıştır.

Geleneksel materyal olan fakat yangınında etkisiyle yanıcı olduğu düşünülen tahta yerine, modern tarza uygun ve daha yeni materyaller olan demir, çekil gibi materyaller kullanılmıştır. Amaç mimarinin fonskionelliğini gösterip, hızlı ve yüksek inşat etmektir. Aynı zamanda bu materyaller cephe de yansıtılmıştır.

The Home Insurance Building designed by Le Baron Jenny is a highly important structure for both Chicago and the world since it is accepted as the first high rise building of the world with its 10 floors. Moreover, it gained its importance as being the first step taken towards the modern architecture of Chicago after the great fire. At the same time, steel framing is used as the main construction material. Since steel is lighter than brick, it provides to build longer buildings.

Rather than using wood which is traditional material having the feature of low fire resistance due to the Great Fire, the new materials such as iron, steel that are suitable for modern style have been used. The purpose was showing the functionality of the structure and built faster and higher. Also, these materials are used on the facade.

 

Ludwig Mies Van Der Rohe 

“Less Is More”

Modern mimarinin öncü isimlerinden biri olan Rohe’nin Chicago’da 40’dan fazla yapısı bulunmaktadır.

Mies Van Der Rohe who is one of the most important Pioneers of the modern architecture has more than 40 design in Chicago.

 

Ludwig Mies Van Der Rohe – S.R. Crown Hall – 1956

 

IIT üniversitesinin mimarlık fakültesi binası olan bu yapı, Mies’in yeni mimari tarzını doğrudan ortaya koyan ve Times dergisinde de bahsedildiği gibi “dünyanın en ilham verici ve etkileyici yapılarından biri “ olarak adlandırılmaktadır. Bu yapı inşaat ve materyalin gerçekliğini doğrudan gösterir. Bu yapının serbest planları Mies’in tasarım alanlarında fonksiyonların değişebilirliğini yansıtan evrensel alan konseptine uygun tasarlanmıştır.

The architectural faculty of IIT University reflects Rohe’s new architectural style. Also, the build is quoted on Times magazine as “world’s one of the most inspiring and impressive building”. This structure shows the constructional and material truth directly. The open plans of the building have been designed respectively Mies’ design idea that is building should be designed with universal space concept that reflects the function of the areas can be changed.

Genellikle çelik ve camın sade kullanımı ile tasarımın açıklığını ve güzelliğini ortaya çıkartan Mies, “Less Is More” ilkesini yansıtmıştır.

Mies Van Der Rohe reflects his less is more idea on this building who emphasizes the beauty and openness of the design with the simple use of steel and glass.

 

Ludwig Mies Van Der Rohe – Lake Shore Drive Apartments

Michigian Gölü yanına ve Chicago manzarası üzerine tasarlanmıştır. Bu binalar, çelik ve cam malzeme kullanımı ve gökdelen olduğundan dikeyliğinden Mies’in tam bir gökdelen mimarisini simgelemektedir. Ayrıca süslemenin önde değil binanın strüktürünün önde olduğu ve çelik gibi yüksek teknolojik malzemelerin kullanılmasıyla tam bir modern mimari özelliği taşımaktır. Diğer bir önemli nokta ise materyali strüktür ile bir araya getirmektir. Cephedeki I kirişler taşıyıcı olmasa da binanın strüktürünü göstermek amacıyla cephede tasarlanmıştır.

Ayrıca cephedeki camlar ve siyah çeliklerin birleşerek birbiriyle arattığı uyum modüler ve gridal bir tasarım ile Mies’in tasarımının temeli olan sadelik ve güzelliği ortaya koymaktadır.

These apartments are located next to Lake Michigan with a beautiful Chicago view. These buildings display the Mies Van Der Rohe’s skyscraper designs with the use of steel and glass. Moreover, since the structure is on the front rather than the ornamentation and high tech materials have been used, the building displays the features of modern architecture. Furthermore, the structure and the materials come together in that design. The I beams are not load bearing beams but they show the structure of the building.

 

860-880 Lake Shore Drive – Ludwig Mies van der Rohe

Lake Shore Drive – The buildings are raised of pilotis

 

 Frank Lloyd Wright

Wright’in tasarım ideolojisi sadece tek yönlü tasarım değil bütün iç ve dış tasarımın bir bütünlük içerisinde tasarlanmasından geçmektedir. Mobilyalar, süslemeler, dekoratifler ve ışıklandırmalar dâhil tüm tasarım birbiri ile uyum içerisinde olmalıdır.

The design ideology of Wright is designing the interior and exterior as a whole within integrity. All the ornaments, furniture, and decorations even the lightings should be in harmony.

 

Frank Lloyd Wright – Frederick C. Robie House  1908-1910

Robie House Chicago’nun merkezinden biraz uzakta,  görkemli bir kampüse sahip Chicago Universitesi’nin hemen sonunda yer almaktadır.

The Robie House is located at a little bit far from the centre and near the Chicago University who has a gorgeous campus.

Sadece modern mimari değil, dünyanın en önemli eserleri arasında bu eser Frank Lloyd Wright’in öncülüğünü ettiği Prairie tarzında tasarlanan Amerikan mimarisinin önde gelen yapılarında biridir. Bu yapı yatay cephesi tasarlanması ile adeta büyülüyor. Gördüğünüz ilk andan itibaren tasarlanan alanları, kullanılan malzemesi, merdivenine kadar olan her detay Wright’in modern mimari anlayışını özetliyor. Açık kat planları ve yükseklik farkları ile fonksiyonların tasarlanması, fonksiyonların konumu ve içerideki malzemeleri ile her şeyi modern mimarinin izini taşımaktadır. Wright dış mekânda olduğu gibi iç mekânda da doğrusallık ile hacimleri vurgulamıştır. Ek olarak, bütün masa ve sandalye dâhil bütün mobilyalar evin kendisi ile uyumlu olacak şekilde dikey ve düşey doğrular kullanılarak doğrusal olarak tasarlanmıştı. Cephe ahşap ve tuğladan yapılmış ve materyal cepheye yansımıştır.

This architectural piece which is counted as one of the most important architectural piece of not just the modern architecture but also worlds is the American prominent architectural structure that is designed with the peristyle movement which is pioneered by Frank Lloyd Wright. This building fascinates the observer with its horizontal façade. All the details you see in the first sight including the textures, materials, staircases, furniture, ornament and orders are summarizing Wright’s modern architectural perception. The open floor plans, the separation of the functions with the level differences, the location on the foundations and the materials used in the inside and outside reflects exactly the main idea of modern architecture. Furthermore, Wright empathize the linearity not just on the outside but also on the inside. Additionally, all the furniture including tables and chairs are designed linear in vertical and horizontal directions in a way that matches with the house itself.

Robie House 1963’te Ulusal Tarihi Öneme Sahip Eser olarak adlandırılmış ve 1991’de Amerikan Mimarları Enstitüsü tarafından 20. yüzyılın en önemli yapıları arasında girmiştir.

Robie House named as U.S. National Historic Landmark in 1963 and in 1991 it has been recognized as one of the ten most significant structure of 20th century.

 

Çevirmen / Translator: Ece Sel

Graphic Designer/Grafiker: Saray Erdoğan

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?