Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


Mekan Yorumlamaları

Odunpazarı Modern Museum

Odunpazarı Modern Müzesi

Fütürizm 101: La Citta Nuova (Yeni Şehir)

Futurism 101: La Citta Nuova

Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process

Dekonstrüktivizm 101: Bernard Tschumi

Parc de la Villette

Annemin Evi

My Mother's House

Arts&Crafts 101: Kırmızı Ev

Arts&Crafts 101: Red House

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library

Minimalist Mimari 101: Barselona Pavyonu

Minimalist Architecture 101: Barcelona Pavilion

Odeon’un Yankıları

The Sound of Odeon