Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


İlham

DİYALOG

DIALOG

Sanatın Tuzu

Salt of Art

Reklamcılık, Medya ve Grafik Tasarım

Advertisement, Media and Graphic Design

Sahte Olamayacak Kadar Orijinal Misin?

Are You Too Original To Be Fake?

Maket Neden Yapılma(ma)lı?

Why physical Model should (not) be done?

Ben Yorumcu

I am Reviewer

Sen hiç yalnız kalmadın

You were never really alone