Bots ‘n Buildings

Robotlar ve Binalar

| Eylül 2019


Have you ever just walked around your apartment and noticed cracks on your walls? Whether they’re new or old, you probably had a think about if they were just paint cracks or something more. If they were the latter, you (maybe) gave it the required attention to be fixed and then it became as good as new!

Evinizde yürürken daha önce hiç duvarlarınızdaki çatlakları fark ettiniz mi? İster yeni ister eski olsun, muhtemelen sadece boya çatlakları mı yoksa başka bir şey olup olmadığını düşünmüşsünüzdür. Eğer başka bir şey olduğunu düşündüyseniz (belki) düzeltilmesi için gereken ilgiyi verdiniz.

Technology Eater

Unfortunately though, certain faults in buildings are not as easy to detect as your average wall crack. Large buildings often have detailed maintenance procedures specifically suited to the construction materials of the building. However, manual inspections are also necessary. These inspections can be quite tedious, also depending on the construction materials and size of the building, and if they are not done properly they can lead to serious issues with the structures in the future.

Maalesef binalardaki bazı hatalar basit bir duvar çatlamasının tamiri kadar kolay değil. Büyük binalar genellikle binanın inşaat malzemelerine uygun detaylı bakım prosedürlerine sahiptir.  Ancak, manuel denetimler de gereklidir.  Bu teftişler inşaat malzemelerine ve binanın büyüklüğüne bağlı olarak da oldukça uzun sürebilir ve doğru yapılmazsa bu yapıların geleceğinde ciddi sorunlara yol açabilir.

www.theengineer.co.uk

So I ask the question: how can we make such manual inspections more efficient?

Bu yüzden şu soruyu soruyorum: bu tür manuel denetimleri nasıl daha verimli hale getirebiliriz?

Since humans shouldn’t be quick with these inspections because it will increase the risk of negligence, the most logical answer will always lead to robots. Don’t worry about robots taking over our jobs though, there will be many new ones in the future anyway.

İnsanlar bu teftişlerde daha hızlı olamazlar çünkü bu ihmal riskini arttırır. Bu yüzden her seferinde en mantıklı cevap robotları ilgilendiriyor. Robotlar işlerimizi elimizden alacaklar diye endişelenmeyin çünkü gelecekte pek çok yeni işler olacak.

A vision that I always have when I think about robots fixing issues in buildings is little nano bots being set loose from the edge of the building and all of them traveling through cracks that humans cannot see, reporting the issues they have found, and mending them where necessary. That I know, however, is a long time away – hopefully not too long though.

Binalardaki sorunları düzelten robotlar hakkındaki düşüncelerim her zaman küçük nano botları bir kutunun içinden binanın kenarında açılması ve bu robotların insanların göremediği çatlaklar arasında seyahat edip buldukları sorunları bildirip gerektiğinde onarmalarını hayal ederim. Bu sanki biraz uzak gelecek hayali gibi  – ama umarım çok da  uzak değildir.

Gfycat

There are many great minds that are giving such technology quite a bit of thought, and it seems that an Australian researcher has become the catalyst for these developments.

Bu teknolojiyi oldukça fazla düşünen pek çok büyük beyin var ve Avustralyalı bir araştırmacı bu gelişmelerin katalizörü haline gelmiş gibi görünüyor.

Apparently this new technology “combines microwave systems with cutting-edge robotic technology and artificial intelligence algorithms” and can be used both on land and under water. This scan will be much quicker and even more cost effective.

Anlaşılan bu yeni teknoloji “mikrodalga sistemleri en son robot teknolojisi ve yapay zeka algoritmaları ile birleştiriyor” ve hem karada hem de su altında kullanılabiliyor. Bu yeni tarama hem daha hızlı hem de daha uygun maliyetli olacaktır.

So what can this new scan detect? According to Dr Adnan Trakic of the University of Queensland: “concrete in roads, buildings, tunnels, bridges, mining facilities and marine areas including pylons, ports and vessels.”

Peki bu yeni tarama ne tespit edebilir?  Queensland Üniversitesi’nden Dr. Adnan Trakiç’e göre: “yollar, binalar, tüneller, köprüler, madencilik tesisleri ve direkler, limanlar ve gemiler dahil deniz alanlarındaki yapılar..”

There is a lot of potential in this field and we can only wonder what AI could do for construction in the future.

Bu alanda çok fazla potansiyel var ve yalnızca yapay zeka’nın gelecekte inşaat için neler yapabileceğini ancak hayal edebiliriz.

 

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?