Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

SebnemSezgin

Dört Köşeli Üçgen

The Four-Cornered Triangle

Mekân’a Bir Çift Göz

Couple of Eyes to the Place

Şehrin Ruhu

Spirit of the City

Ophelia

Ophelia