Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Öykü Zeynep Birlik

Mimaride Anlamsal Zıtlık: Fondazione Prada

Semantic Contrast in Architecture: Fondazione Prada