Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

gulru.kirecci

Arzunun Portresi

The Portrait of Desire

Başıbozuk Ruhlar

Irregular Personalities

“Neden Yazılır?”

"Why Do We Write?"

Food For Soul

Ruhun Doysun

Sanat Kadar Ses

The Sound Of Art

Nasıl Mutlu Olunur

How To Be Happy