Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Görkay Düzgün

Yurtlar

Dormitories

Dağıldı Boşlukta

Bir serüven aslında mimarlık...

Maysam Foolady

Questions for Academics

Elvan Serin

Questions for Academics

Mekân, Tasarım ve Kütüphane

Space, Design and Library

Erkut Şahinbaş

Erkut Şahinbaş Mimarlık Atölyesi Kurucularından Mimar Erkut Şahinbaş'ın Öğrencilik Yılları

Yeni Yerleşim Alanı: Çatılar

Rooftop Houses