Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Ece Sel

Bilkent Üniversitesi mimarlık öğrencisi

Chicago and Modern Architecture

The Birth Place of Modern Architecture

Alışveriş Merkezleri

Shopping Malls

Ulaşım Alanları

Transportation Places

Eğitim Alanları

Educational Places

Oteller

Hotels

Sanat Galerileri

Art Galleries

Dönemlerin Renkleri – Colors of Centuries

Tarihlerin Renkli Değişimi - The Colorful Change of Histories