Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

Ece Sel

Bilkent Üniversitesi mimarlık öğrencisi

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

The Erimtan Archaeology and Arts Museum

Odunpazarı Modern Museum

Odunpazarı Modern Müzesi

Chicago and Modern Architecture

Chicago ve Modern Mimari

Alışveriş Merkezleri

Shopping Malls

Ulaşım Alanları

Transportation Places

Eğitim Alanları

Educational Places

Oteller

Hotels

Sanat Galerileri

Art Galleries

Dönemlerin Renkleri – Colors of Centuries

Tarihlerin Renkli Değişimi - The Colorful Change of Histories