Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi

AlperenErtas

Gündemini bulamamak

To Lack [One’s] Agenda

DİYALOG

DIALOG

Sen hiç yalnız kalmadın

You were never really alone

Sabit Fikirlilik Üzerine bir Eleştiri

Criticism on Monomania

Her Neysen

Whoever You Are

İtirafların

Confessions