Arts&Crafts 101: Kırmızı Ev

Arts&Crafts 101: Red House

| Nisan 2019


18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen ve belki de tüm dünyanın kaderini değiştiren Sanayi Devrimi şehir yapısında ve ekonomide büyük başkalaşımlara sebep olmuştur. İnsan ve hayvan gücünün yerini alan makineler esnaf sınıfını yavaş yavaş ortadan kaldırmış ve fabrika işçisi konumuna getirmiştir. Piyasadaki ürünler fabrikalar sayesinde daha ucuza imal edilmiş ve kalitesizleşmiştir. Arts&Crafts akımının çıkış noktası da ürünlerin seri üretimi, kalitesizleşmesi ve de aynılaşması olmuştur. Bu akım her ne kadar kısa sürse de zamanında William Morris, Philip Webb ve John Ruskin gibi isimler tarafından temsil edilmiş ve o dönemin düzenine bir tepki olduğundan epey ses getirmiştir.

The Industrial Revolution began in the late 18th century and transformed the economy as well as the urban structure and perhaps changed the destiny of the world. When machines replaced human and animal labor, the artisans lost their jobs and became factory workers. Due to industrialization, the manufacturing costs dropped considerably, and the quality of the products decreased. The Arts & Crafts movement was emerged because of mass-production, standardization, and low-quality products. Although the movement was short-lived, it was advocated by famous names such as William Morris, Philip Webb, and John Ruskin and was very influencing because it criticized the contemporary social order.

Art&Crafts aslına bakıldığında bir sanat akımı olmaktan öte aynı zamanda bir tepkinin de ifadesidir. Zanaatkârlığa yani el işçiliğine önem veren bu akım ürünlerini de bu yönde vermiştir. Bu akımın liderlerinden John Ruskin ve onun düşüncelerine çok önem veren William Morris, ideolojileriyle Arts&Crafts’ın gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Sanayileşmenin toplumu yozlaştırdığını düşünmüşler, o dönemin sanatını estetik ve yaratıcılıktan uzak olarak değerlendirmişlerdir.

In this sense, Arts & Crafts was not just a movement, but also a criticism. The movement gave great importance to artisanship, i.e. crafts, and manifested this in the works it created. The leader of the movement, John Ruskin, and one of his great supporters, William Morris, played a big role in the development of Arts & Crafts. They believed the industrialization was corrupting society and they deemed the contemporary art unesthetic and uncreative.

Bu akımın en belirgin sembolü William Morris ve Philip Webb’in ortaklaşa tasarladıkları ‘Kırmızı Ev’ olmuştur. Sanayi Devrimi’ne karşı gösterilmiş belki de en somut tepki olan bu yapının inşası 1859-1860 yıllarında gerçekleşmiştir. O dönemin tasarım standartlarını değiştirmeyi amaçlayan Morris, sanayileşmeye tepkisini o zamanlar için sıra dışı kabul edilebilecek bir yapıyla ifade etmiştir.

The most important symbol of the movement is the “Red House” designed by William Norris and Philip Webb. The house was built between 1859-1860 and was perhaps the most concrete criticism of the Industrial Revolution. Morris aimed to change the standard design patterns and showed his discontent with industrialization by way of a design that was considered to be out of the ordinary at that time.

Her şeyin aynılığı dolayısıyla sıradanlığından yakınan Morris ve Webb, Kırmızı Ev’i yalınlık, fonksiyonellik ve özgünlük temelleri üzerine kurmuştur. Alçı sıvasız kırmızı tuğlalardan meydana gelen Kırmızı Ev adını da bu kırmızı tuğlalardan almıştır. Bu yapının en göze çarpan özelliklerinden biri olan asimetri, her penceresinin farklı boyutlarda olması ve yapının ‘L’ biçiminde tasarlanması olmuştur.

Morris and Webb complained about everything being standardized and unexceptional and built the Red House based on simplicity, functionality, and originality. They didn’t use gypsum plaster and the house was named after the red bricks it was made of. One of the most distinguishable characteristics of the house is its asymmetry, every window is different in size and the door is designed in the shape of an “L”.

 

Kırmızı Ev’in iç mekan tasarımı da el işçiliği temellerine ve kullanılabilirliğe dayandığından Morris’in etrafına topladığı zanaatkarların ürünlerine bolca yer verilmiştir. Duvar kağıtları, seramikler, kumaşlar ve benzeri dekoratif eşyalar insan el ve emeğinin ürünü olmuştur.

The interior of the Red House is also based on functionality and artisanship, so it is full of crafts made by the artisans who were working with Morris. Wallpapers, ceramics, fabrics and similar decorative items were all made by the hands of the artisans who put great effort into their work.

 

 

Sanayi Devrimi denince aklıma gelen ilk şeylerden biri kirli bir hava olur. Zehirli ve gri dumanlarla bezenmiş bir hava… Tarihi tarihe göre değerlendirdiğimde aslında Arts&Crafts’ın oldukça anlamlı bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü fabrikalar yüzünden her şeyin aynılaşması her şeyin yavaş yavaş kimliğini yitirmesi anlamına geliyor. Bu kimlik yitirme durumu sadece eşyalarla sınırlı değil aynı zamanda insanlarında benliklerini kaybetmesi demek oluyor. Bir seramik ustası dönemin şartları sebebiyle onu seramik ustası yapan özelliklerinden vazgeçip fabrika işçiliğine yöneliyor. Tam da bu noktaya parmak basan ve Kırmızı Evi zanaatkârların yaptığı eşyalarla donatan William Morris’in Arts&Crafts’ı aynı zamanda sosyalist, işçiye değer veren bir anlayış olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Kırmızı Ev bu yüzden her anlamda Arts&Crafts’ın çok güzel bir dışavurumu olmuş. Buram buram emek kokan, her bir metrekaresinin bir hikayesi olduğunu düşündüğüm bu yapı kim bilir belki tekrar ilgi odağı haline gelir ve günümüzün soğuk ve de ruhsuz denilebilecek yapılarına bir ilham olup sahip olduğu tatlı atmosferi şehirlerimize yansıtır.

The first thing that comes to my mind when I think of the Industrial Revolution is filthy air – grey, toxic air. When I judge Arts & Crafts by the norms of the 18th century, I feel that it’s a very meaningful movement. Because the factories did not just standardize everything, they also caused everything to lose their identity. This is not only true for objects, but also for people. A ceramic artisan goes to work in factories, leaving behind all of his attributes that make him a ceramic artisan. This was one of the main issues William Morris dealt with when he decided to decorate the house’s interior with crafts. In this sense, Morris’ Arts & Crafts was socialist and cared about workers. That’s why I believe that the Red House was a great expression of Arts & Crafts in every aspect. In my opinion, the house is the product of real effort and has many stories to tell. I hope the Red House becomes the center of interest again, and inspires change in today’s contemporary structures, which I think lack warmth and spirit, and projects its pleasant atmosphere into our cities.

 

Çevirmen/Translator: Laçin Bilgin

Grafiker/Graphic Designer: Saray Erdoğan

 

Roth, Leland M. Mimarlığın öyküsü. Kabalcı, 2006.

http://wmmorrisfanclub.blogspot.com/2010/07/red-housethe-main-rooms.html

https://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/lugar/428060-national-trust-red-house

http://groupblue3.blogspot.com/2012/12/plans-and-elevations-analysis.html

Arts and Crafts Movement

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?