Architecture in Media

Medyada Mimarlık

| Ağustos 2019


When you ask most people about architecture, they’ll usually tell you that architects are the fellas who build buildings and architecture is the name of their profession. Unfortunately, architecture is not a fully understood profession.

Çoğu insana mimari hakkında sorular sorduğunuzda, genellikle mimarların bina inşa eden arkadaşlar olduğunu ve mimarlık onların mesleğinin adı olduğunu söylerler. Ne yazık ki, mimarlık kolaylıkla anlaşılan bir meslek değil.

watg.com

Architecture is not only shaping the environment but shaping the idea of an environment in the mind of our society. We all have an idea of what the future could look like (if, obviously, climate change is addressed correctly). These similar ideas don’t just pop up in people’s minds but they see what not only architects but artists and engineers make and use these images to build their own future.

Mimarlık sadece çevreyi şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre fikrini toplumun zihninde de şekillendiriyor.  Hepimizin geleceğin neye benzeyebileceği hakkında bir fikri var (açıkçası, iklim değişikliği doğru bir şekilde ele alınırsa).  Bu benzer fikirler birden insanların kafasında ortaya çıkmaz, insanlar aynı zamanda sadece mimarların değil, sanatçıların ve mühendislerin tasarladığı projeleri alırlar ve bu görüntüleri kendi hayal ettikleri geleceklerini oluşturmak için kullanırlar.

Architecture is the marriage of art and engineering. It is not only learnt, it is lived.

Mimarlık, sanat ve mühendisliğin evliliğidir.  Sadece öğrenilmez, yaşanır.

So the point I’m trying to make here is that architecture can be a lot more than what we limit ourselves into thinking. From video games to movies, architecture is everywhere and, dare I say…inevitable?

Bu yüzden burada varmaya çalıştığım nokta, mimarlığın kendimizi düşünmeye sınırladığımızdan çok daha fazla olabileceği. Bilgisayar oyunlarından sinemaya, mimarlık her yerde, yoksa…kaçınılmaz mı?

Let’s take a set from a story that is probably familiar to us all. This particular story has captured the hearts of many with its unique characters and interesting world. An interesting world requires interesting architecture, am I right? This set is located in New Zealand and can actually be visited. This set might just look like a bunch of little green hills from afar, but we all know what I’m talking about: the Teletubby Hill! How could anyone forget!

Hemen hemen hepimize tanıdık gelen bir hikayeden bir set alalım. Bu özel hikaye, eşsiz karakterleri ve ilginç dünyası ile birçok kişinin kalbini ele geçirdi.  İlginç bir dünya, ilginç mimari gerektirir, öyle değil mi? Bu set Yeni Zelanda’da bulunur ve ziyarete açıktır. Bu set, uzaktan çok küçük yeşil tepeler gibi görünebilir ama neden bahsettiğimi biliyoruz: Teletubby Tepesi! Nasıl unutulabilir ki!

GetYourGuide.com

Ok ok I was kidding (but the Teletubby hill is a great set too!). The set that Is quite unforgettable is the set of Hobbiton from The Hobbit and The Lord of The Rings. This little village manages to convey the magic of a wonderful story while being located right behind Auckland. Here you can visit the rest of the sets that the movie was shot in and you can stay the night at The Green Dragon Inn.

Tamam tamam şaka yapıyordum (ama Teletubby tepesi de harika bir set!).  Unutulmaz olan set, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden bildiğimiz Hobbiton seti.  Bu küçük köy, Auckland’ın hemen arkasında bulunurken harika bir hikayenin büyüsünü iletmeyi başarıyor.  Burada, filmin çekildiği setlerin kalanını ziyaret edebilir ve geceyi The Green Dragon Inn’de geçirebilirsiniz.

But we’re not done talking about magical sets. There is one more set that I want to mention before moving on, a place that is so familiar to those who grew up with the books and movies: Hogwarts from Harry Potter. Who could forget the iconic moving stairs, Hagrid’s hut, the warmth of the Gryffindor common room, the silence of the Slytherin common room, and of course, the feasts that took place in the Great Hall. The magical candles that floated around the ceiling were actually hanging by strings that were edited out, but all these tiny details made Hogwarts what it is today.

Ama büyülü setlerden bahsetmeyi bitirmedik.  Devam etmeden önce bahsetmek istediğim bir set daha var, kitaplarla ve filmlerle yetişenlere çok aşina bir yer: Harry Potter’dan Hogwarts.  İkonik hareketli merdivenleri, Hagrid’in kulübesini, Gryffindor ortak salonunun sıcaklığını, Slytherin ortak salonunun sessizliğini ve elbette Büyük Salon’da gerçekleşen ziyafetleri unutulamaz.  Tavanın etrafında yüzen sihirli mumlar aslında düzenlenmiş iplerle asılıydı, ancak bütün bu küçük detaylar Hogwarts’a bugünkü halini verdi.

Giphy

Where else do we see architecture that is so unique? Most often we find these types of designs in video games. To be completely honest, video games go crazy when it comes to architecture and they are unfortunately not appreciated enough.

Başka eşsiz mimariyi başka nerede görüyoruz?  Çoğu zaman bu tür tasarımları video oyunlarında buluruz.  Dürüst olmak gerekirse, mimarlık söz konusu olduğunda video oyunları çılgına dönüyor ve maalesef hak ettikleri takdiri almıyorlar.

Take Warhawk from Call of Duty Ghosts for example. Probably one of the most entertaining places to play in on the game because it is so realistic. The exterior detailing of the buildings is quite well done and the abandoned interiors look just as one would expect.

Örneğin Call of Duty Ghosts’dan Warhawk’ı alın.  Muhtemelen oyunda oynayabileceğiniz en eğlenceli yerlerden biri çünkü çok gerçekçi.  Binaların dış detayları oldukça iyi yapılmış ve terk edilmiş iç mekanlar beklediğiniz gibi görünüyor.

Super – YouTube

If we want to go for simple but effective, we can have a look at Mario Kart Wii. We can look at the difference between Bowser’s Castle and Koopa Cape and easily see how hard the designers worked on the courses to make them unique to the characters. While Bowser’s Castle has the generic elements that most castles have such as stone towers and long red carpets, the designers have added the iconic Bowser spikes into the design of the Castle itself so that Bowser’s ownership can be solidified. Koopa Cape on the other hand is all blue and green and has a lot of shell designs to identify the famous Koopa.

Basit ama etkili olmak istiyorsak, Mario Kart Wii’ye bakabiliriz.  Bowser’ın Kalesi ve Koopa Burnu arasındaki farka bakabilir ve tasarımcıların kurslarda karakterlere özgü olmalarını sağlamak için ne kadar çalıştığını kolayca görebiliriz.  Bowser’ın Kalesi, çoğu kalenin taş kuleler ve uzun kırmızı halılar gibi sahip olduğu genel unsurlara sahipken, tasarımcıların ikonik Bowser dikenlerni Kale’nin tasarımına ekleyerek Bowser’ın mülkiyetinin sağlamlaştırılabilmesini sağlamışlardır.  Öte yandan Koopa Pelerin’i mavi ve yeşildir ve ünlü Koopa’yı tanımlamak için pek çok kabuk tasarımına sahiptir.

Nintendo DE

These games and movies are detailed so that the people behind the screen can feel like they are truly there, and that’s why giving importance to architecture in all aspects is so important. A lot of people wouldn’t be as interested if the graphics of these movies and games were boring.

Bu oyunlar ve filmler, ekranın arkasındaki insanların gerçekten orada olduklarını hissedebilmeleri için ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor ve bu nedenle mimariye her açıdan önem vermek çok kadar önemli. Bu filmlerin ve oyunların grafikleri sıkıcı olsaydı, pek çok insan bu kadar ilgilenmezdi.

While speaking of the importance of architecture on screen, let’s not forget to give credit to the designers, animators and VFX specialists who work so hard on these projects so that we can enjoy them.

Mimarlığın ekranda gösterdiği önemden bahsederken, bu projeler üzerinde çok çalışan tasarımcılara, animatörlere ve VFX uzmanlarına kredi vermeyi unutmayalım.

 

Translator/Çevirmen: Şule Dilara Kipel

Graphic Designer/Grafiker: Şule Dilara Kipel

References/ Referanslar:

Dickson, E. (2018, June 08). 20 Famous Movie Scene Locations That You Can Actually Visit In 2018. Retrieved from https://www.thetravel.com/20-famous-movie-scene-locations-that-you-can-actually-visit-in-2018/

 

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?